'Hükümet bütçeyi IMF ile yaptı'

'Hükümet bütçeyi IMF ile yaptı'.7072
  • Giriş : 27.12.2008 / 14:33:00

CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, hükümetin, IMF'siz olarak yapmaya çalıştığı ilk bütçe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını öne sürdü...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik


CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, hükümetin, IMF'siz olarak yapmaya çalıştığı ilk bütçe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını öne sürerek, ''Hükümet, bir bütçe yapamamış, bütçeyi yapmak için IMF'ye başvurmuştur. Ekonominin direksiyonu, yeniden IMF'ye verilmiştir'' dedi.

Hamzaçebi, TBMM Genel Kurulunda, 2009 bütçesi üzerindeki son konuşmalarda CHP Grubu adına söz aldı.

IMF ile anlaşmanın, 2008 yılı Mayıs ayında sona erdiğini anımsatan Hamzaçebi, 2009 yılı bütçesinin, iktidarın, IMF'siz olarak hazırlanmaya çalıştığı ilk bütçe olduğunu söyledi.

Hamzaçebi, IMF ile yapılacak muhtemelen bir anlaşmanın gereği olarak, bütçenin maddeleri üzerinde önergeyle yapılan değişiklikle kamu harcamalarında 3.6 milyar YTL'lik kesinti yapıldığını ileri sürerek, IMF ile yapılacak anlaşmanın gereğinin bununla sınırlı olmayacağını, daha başka kesintiler de olacağını, ancak bunların bütçeye yansıtılmadığını savundu.

Bütçenin, yüzde 4 büyüme hedefiyle hazırlandığını ve bunun kabul edileceğini ifade eden Hamzaçebi, hükümetin, IMF ile büyümenin yüzde 2, yüzde 3 veya yüzde 2'in altında mı olsun görüşmelerini yürüttüğünü söyledi. Hamzaçebi, bunların eskiden de olduğu şeklindeki açıklamaların geçerli olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

''2006 yılında Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girdi. CHP'nin de destek ve katkı verdiği kanun, kamu mali yönetiminde yeni bir düzen getirdi. Parlamentonun karar verdiği konuda, bir bakanın, bir bürokratın imzaladığı niyet mektubuyla değişiklik yapmak, o kanuna aykırı, Parlamentonun bütçe hakkına aykırıdır. Bu tablo, hükümetin IMF'siz olarak yapmaya çalıştığı ilk bütçe girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını gösterir. Hükümet, bir bütçe yapamamış, bütçeyi yapmak için IMF'ye başvurmuştur.''
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, IMF ile ilişkilere ilişkin sözlerini anımsatan Hamzaçebi, ''Kısa bir süre öncesine kadar IMF'ye karşı iddialı cümleler sarf eden Başbakan ve bakanlar, bugün bu sözlerinden U dönüşü yapmışlardır'' dedi.

Hamzaçebi, yeniden IMF'ye gidilmesinin, küresel krizle açıklanamayacağını savunarak, ''(IMF'ye gitmezken, buradan çıkışımız yok) denilirse, Türkiye ekonomisinden kaynaklanan sorunları görmezsek, yine düze çıkamayız. Sorumluluğu, dünyadaki krize atarsak, bu bütçeyle yine düze çıkamayız'' diye konuştu.

Kamu harcamalarında kesinti yapılmasını eleştiren Hamzaçebi, ''dünyanın, talebin ve özel sektör yatırımlarının azaldığı bu dönemde ekonomiyi canlandırmak için kamu alt yapı yatırımları yapılmasına ağırlık vererek, çözüm aradığını'' anlattı. Hamzaçebi, ''Bu önergeyle geleneksel IMF yaklaşımı benimsenmiştir. Harcamalar kısılacak, gelirler artırılacak. Ekonominin kendi sorunları dikkate alınmamıştır. Ekonominin direksiyonu yeniden IMF'ye verilmiştir'' dedi.

''SEÇİM HARCAMALARI, ÇİFTÇİNİN SIRTINDAN''

Hükümetin, tarımsal desteklemeden 550 milyon YTL'lik kesinti yapmakta hiç tereddüt etmediğini ileri süren Hamzaçebi, şöyle konuştu:

''Hükümet bunu yaparken, kendine bir siyaset alanı bırakmayı da ihmal etmemiş. Yerel yönetimlere, merkezi bütçeden yapılan transferlerde çok ciddi artış var. Yüzde 22 oranında artıyor... Orada seçim hesabı var. 2009 yılı Mart ayında seçim var. Seçim, nasıl olsa köylerde değil, beldelerde. Onun için 'çiftçinin desteğini kesebiliriz' anlayışı var. seçim harcamaları, 2009 yılında çiftçinin sırtından karşılanacaktır.''

Hamzaçebi, Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin de kamu ve özel sektör tasarruflarının düşük olması olduğunu belirtti. Hamzaçebi, cari açık sorununa da dikkati çekti.

''YOLDA BIRAKACAKSINIZ''

Hamzaçebi, değerli ulusal para politikasını, sonsuza kadar götüren bir ülke bulunmadığını belirterek, kurun, mutlaka bir yerde kendisini düzelttiğini kaydetti.

Borç stoğundaki düşüşün artık sonuna gelindiğini ifade eden Hamzaçebi, borç stoğunun, 2009'dan itibaren GSYİH'ya oran itibariyle yükseleceğini savundu.

Hamzaçebi, 221 milyar dolar kamu-özel sektör borcunun, 2008'de 500 milyar dolara çıktığını ifade ederek, Hükümetin, ''Özel sektör borcu bize ait değil'' anlayışında olduğunu söyledi. Hamzaçebi, bütün borçların, ekonominin borcu olduğunu, özel sektör borcunun da hafife alınmayacak bir düzeyde seyrettiğini belirterek, ''Programa herkesin inanmasını isteyeceksiniz, programa ve o günkü kura güvenip, borçlanan özel sektörü, kur yükselişi karşısında yalnız, yolda bırakacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil'' diye konuştu.

''BU CİNLİĞİ AKIL ETMEDİ''

Bütçe açığının yükseldiğine işaret eden Hamzaçebi, sürekli 2002 yılıyla kıyas yapılmamasını istedi. Hamzaçebi, 14,1 milyar YTL'lik 2008 bütçe açığının gerçekçi olmadığını öne sürerek, ''Hükümet, bugüne kadar olmayan bir şeyi yaptı. İşsizlik Fonu'nun nema gelirinin dörtte birini, 2008'de gelir yazdı. Bugüne kadar hiçbir hükümet, bu cinliği akıl etmedi. 2009'da da yine İşsizlik Fonu ve Özelleştirme Fonu gelir fazlalığını, gelir yazdı, özelleştirme gelirlerini bütçeye aldı. Bugüne kadar bunlar yok'' dedi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde ihracattaki azalışı tablolar ile anlattığını anımsatan Hamzaçebi, ''İktidar partisinin grup başkanvekili bir arkadaşımız, bunu illüzyon olarak niteledi. İllüzyon burada. Buralara kadar bütçeyi getirdiniz ama illüzyonu IMF'ye anlatamadınız herhalde'' görüşünü dile getirdi.

''VERGİ ADALETİNDE BAŞARISIZLIK''

Hükümetin, vergi adaletinde başarısız olduğunu ve kötüleştiğini, vergi yükünün, daha çok tüketicinin, dar gelirlinin omuzunda bulunduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik primleri de dahil edilerek bir kıyaslama yapılması halinde dolaysız vergilerin yüzde 51, dolaylı vergilerin yüzde 49 olduğunu belirten Hamzaçebi, AB ortalamasının ise yüzde 34 gerçekleştiğini belirtti.

Hamzaçebi, enflasyon hedeflemesinin 2006'dan itibaren uygulandığını ancak enflasyonun daima hedeflenenden yüksek çıktığını belirterek, 2006'da hedeflenen enflasyonun yüzde 5, gerçekleşenin yüzde 9,6, 2007'de hedeflenin yüzde 4, gerçekleşenin yüzde 8,4 olduğunu anımsattı. Hamzaçebi, 2008'de ise yüzde 4 hedeflendiğini ancak yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi. Hamzaçebi, açık enflasyon hedeflemesinin, kamu personel ücretlerini sınırlamaya neden olduğunu ifade etti.

Enerji politikasında da başarısızlık görüldüğünü savunan Hamzaçebi, enerji yatırımlarının 2002'den 2008'e azalış gösterdiğini söyledi.

Hükümetin, krize karşı aldığı bir önlemin bulunmadığını, Varlık Barışı Yasasının önlem olarak gösterilemeyeceğini ifade eden Hamzaçebi, sözlerini, ''Hükümetin IMF ile yürüttüğü çalışma, IMF'nin geleneksel yaklaşımını yansıtacaktır. Ne dünyadaki ne de Türkiye ekonomisinin sorunlarını gören bir anlayış o programda vardır. Bütçe, çözüm getirmeyen bir bütçedir'' diye tamamladı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*