Hükümet ile memur bu hafta yeni bir formül görüşecek

Hükümet ile memur bu hafta yeni bir formül görüşecek.8938
  • Giriş : 09.09.2007 / 20:16:00

Memur denge tazminatı eklenmiş maaşa yüzde 2+2’lik zammı kabul etmeye hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Toplu görüşme masasında 2.5 milyon memura “yüzde 2+2” zam öneren hükümet ile memur sendikaları bu hafta yeni bir formül üzerinde görüşecek. Memur sendikaları, taban aylık ve denge tazminatı gibi diğer tutarlar eklenmiş maaşa “2+2”lik zam yapılmasına “evet” demeye hazırlanıyor.

Tarafların önümüzdeki Salı günü biraraya gelmeyi planladığı öğrenildi. Bu kapsamda memur tarafı, hükümetin önerdiği ve Uzlaştırma Kurulu kararında da yer alan yüzde 2+2 zam oranını kabul etmek için “bazı şartlar” belirledi. Hükümetin bu şartları kabul etmesi halinde, yüzde 2+2’lik zam oranına rağmen, kamudaki en düşük memur maaşı, 2008 yılı sonunda 850 YTL’yi geçecek. Böylece kamuda açlık sınırının altında maaş alan memur kalmamış olacak. Hükümet 2.5 milyon memura vereceği zam ve diğer ödemeler için 3.3 milyar YTL’yi gözden çıkarmıştı. Hükümet, 400 milyon YTL daha vermeyi göze alırsa, uzlaşma bu hafta sağlanacak.

Tazminatta anlaşma

Önümüzdeki hafta iki tarafın yapacağı görüşmede, uzlaşmayı bu yeni formül sağlayacak. Toplu görüşmelerde yetkili konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen’in geliştirdiği yeni maaş hesabına göre; maaşlara önce taban aylık ve denge tazminatı gibi diğer tutarların eklenmesi, yüzde 2+2 oranındaki zammın ise ortaya çıkacak bu tutara uygulanması öngörülüyor. Hesap formülü hükümette kabul görürse, en düşük memur maaşı önümüzdeki yıl sonunda 852 YTL’ye çıkmış olacak. Böylece gerçek memur maaşları yüzde 2’lik zam oranının daha üzerinde artacak. Böylece, açlık sınırının altında hiçbir memur kalmamış olacak.

Pazarlıklarda hükümet, 6’şar aylık dönemler için, denge tazminatında 20 YTL’lik, taban aylığında da 10 YTL’lik artış önermişti. Memur tarafı ise denge tazminatında 20 YTL’lik artışa “tamam” demiş, ancak taban aylığındaki artışın 15’er YTL olmasını istemişti.

Uzlaşma formülü hazır

Hükümetin önerisi kabul edilse yılın her iki yarısında da memura 10 YTL taban aylığı, 20 YTL denge tazminatı artışı ile yüzde 2’şer zam yapılması durumunda, en düşük memur maaşı, Ocak 2008’de 777 YTL, 2008 Temmuz’unda ise 822 YTL olacaktı.

Ancak Uzlaştırma Kurulu’nun yeni hesaplama formülünü hükümetin kabul etmesi halinde, en düşük memur maaşı Ocak 2008’de 800 YTL, Temmuz 2008’de de 850 YTL olacak. Böylece en düşük memur maaşı, 2007 yılı sonuna göre 120 YTL artmış olacak.

Hükümetin mevcut formülü kabul etmemesi halinde en düşük memur maaşı, 2008 yılı sonunda 90 YTL artmış olacak. Şu haliyle hükümetin önerdiği zam oranı, denge tazminatı ve taban aylık artışıyla kamudaki en yüksek maaş olan Başbakanlık Müsteşarı maaşı 223 YTL artarak 4.2 bin YTL’ye ulaşacak. Orta dereceli bir memurun maaşı (şube müdürü) 100 YTL artarken, 16 yıllık bir öğretmenin maaşı 105 YTL artacak. Kamuda çalışan 16 yıllık bir mühendisin maaşı ise 117 YTL artmış olacak.

Hükümet 400 milyon YTL daha verirse anlaşma olur

Hükümet toplu görüşme masasında 2.5 milyon memura vereceği zam ve diğer artışlar nedeniyle 2008 yılı bütçesinde 3 milyar 220 milyon YTL kaynağa ihtiyaç duyacağını hesaplamıştı. Ancak yeni formülün maliyetinin 3 milyar 770 milyon YTL olacağı hesaplandı. Yani Hükümet, 400 milyon YTL daha verirse uzlaşma sağlanacak.

Hükümet ‘önce zam sonra denge’ diyor memur dengeli maaşa % 2 zammı kabul ediyor

Memur tarafı, uzlaştırma kurulu ile hükümetin önerdiği yüzde 2+2 zam oranını kabul ediyor. Ancak temel pazarlık, maaş hesaplanırken, zam oranının toplam 30 YTL’lik denge tazminatı ile taban aylık artışlarının eklenmesindan sonra uygulanmasında. Böylece memur maaşları yüzde 2’lik oranın biraz daha üzerinde artmış olacak. Bu durumda da en düşük memur maaşı 852 YTL’nin üzerine çıkartılacak. Bu rakamla açlık sınırının altında hiçbir memur kalmamış olacak.

% 2 zamla fark nasıl çıkıyor?

(YTL) Memur Hükümet (*) MEVCUT AYLIK 732 732

Taban aylığı 15 10

Denge tazminatı 20 20

Refah Payı (%1) 7.6 -

Zam (%2) 15.5 14.6

Sendika Primi 10 -

2008 - OCAK AYLIĞI 800.2 777

Taban aylığı 15 10

Denge tazminatı 20 20

Toplam 835.2

Zam (%2) 16.5 15.5

TEMMUZ AYLIĞI 852 822

FARK 120 90.5

(*) Hükümet, taban aylığını 10 YTL, denge tazminatını 20 YTL olarak öneriyor. Ancak bu tutarları yüzde 2’lik zam oranıyla ilişkilendirmiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious