Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, işsizlere müjde verdi

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, işsizlere müjde verdi.9906
  • Giriş : 22.04.2008 / 02:40:00
  • Güncelleme : 21.04.2008 / 23:49:54

Hükümet Sözcüsü, Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam paketinin ele alındığını belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam paketinin ele alındığını belirterek, bu paketin içinde kıdem tazminatının olmadığını söyledi.

Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda, TBMM'ye sevkedecekleri kimi tasarıların imzaya açıldığını belirterek, bunlardan birinin Devlet Yardımlarının Çerçevesine İlişkin Kanun Tasarısı olduğunu söyledi.

Türkiye'de değişik bakanlıklar bünyesinde, birtakım adlar altında çeşitli yardımların yapıldığını ifade eden Çiçek, ''Teşvikler, destekler sağlanmaktadır ekonomik hayatımız bakımından. Dolayısıyla bunların her biri de ayrı ayrı yasalarda düzenlendiği için farklılıklar arz etmektedir. Ayrıca bu yapılan yardımların, desteklerin, teşviklerin, izlenmesi ve yeni politikaların oluşturulması bakımından da bir dağınıklık var. Bunların hepsini derli toplu hale getirmek üzere bir çerçeve yasaya ihtiyaç vardır'' dedi.

Çiçek, bu yasanın çıkarılmasının AB süreci açısından da önemli olduğunu belirterek, bunun hükümetin Eylem Planı'nda da bulunduğunu söyledi.

Bu yasa tasarısının yasalaşması halinde, devlet yardımlarının hem izlenmesinin hem de denetlenmesinin hem de düzenlenmesi uygulamasıyla ilgili yeni politikaların belirlenmesi açısından önem arz ettiğini kaydeden Çiçek, bu düzenlemenin, ayrıca AB ile yürütülen müzakereler çerçevesinde rekabet politikalarıyla ilgili bölümünde karşılığı olduğunu söyledi.

Çiçek, bu tasarının yasalaşması halinde işsizlik oranın yüksek olduğu bölgelerdeki ekonomik gelişmenin de hızlanmasının daha kolay olabileceğini, yapısal uyum için gerekli inisiyatifi kullanma imkanının elde edileceğini söyledi.

Belli ekonomik faaliyetlerin daha fazla destekleme imkanının olacağını anlatan Bakan Çiçek, ''Böyle bir esneklik söz konusu olabilecektir. Ayrıca, kültür mirasını ve doğal varlıkların korunması da bu yasa ile doğrudan bağlantılıdır'' dedi.

-GÜMRÜK-

Bakanlar Kurulu Toplantısında ayrıca Gümrük Kanunu'yla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı'nın da imzalaya açıldığını bildiren Çiçek, tasarıyla ilgili bilgi verdi. Çiçek, şöyle konuştu:

''Gümrük kanunu ile gümrük faaliyetlerinin, formalitelerinin asgariye indirilmesi, zaman kayıpları, gereksiz harcamaların önlenmesi ve ithalat maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanında kazandırılması için daha hızlı işlem yapılmasına imkan verecek bir düzenleme, bu yasayla gelmiş olacaktır.''

-MUHASEBE STANDARTLARI İLE FİKİR VE SANAT ESERLERİ-

Bakanlar Kurulu'nda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanun Tasarısı'na da ele aldıklarını belirten Bakan Çiçek, bunun da önemli olduğunu söyledi.

Artık küreselleşen dünyada, ülkelerin, kişilerin, kuruluşların, karar verirken, o ülkenin ekonomik durumu, finansal raporları gibi konuların dikkate alınarak değerlendirme yapıldığını ve kararların da buna göre verildiğini anlatan Çiçek, ''Dolayısıyla eğer siz muhasebe standartlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmezseniz, özellikle AB açısından o takdirde hazırlanmış, Türkiye'nin kendisinin hazırladığı raporların güvenilirliği açısından bir kısım tereddütler meydana gelmektedir. Onun için her alanda nasıl uluslararası standartları iç hukukumuza yansıtıyorsak, muhasebe standartlarını da artık bu yasanın çıkmasıyla birlikte oradaki kriterlere, normlara göre bu raporların düzenlenmesi gerekecektir'' diye konuştu.

Çiçek, toplantıda Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanun Tasarısı'nı da ele aldıklarını söyledi.

Bakan Çiçek, her çeşit basma, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak ya da parasız dağıtılmak üzere üretilmiş, çoğaltılmış eserlerin derlenmesini doğrudan doğruya Kültür ve Turizm Bakanlığının üstlendiğini kaydederek, bunun teknik bir düzenleme olduğunu söyledi.

-İSTİHDAM PAKETİ-

Kurul'da yaklaşık 1 ay önce de ele alınan istihdam paketinin de değerlendirildiğini bildiren Bakan Çiçek, konunun bugün karara bağlandığını belirtti.

Cemil Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın düzenleyeceği basın toplantısıyla detaylı bir bilgilendirme yapacağını belirterek, ana başlıklarla ilgili şu bilgileri verdi:

''Eskiden beri iş dünyasının, meslek kuruluşlarının talepleri vardı. Zorunlu istihdam yüklerinin hafifletilmesiyle ilgili bu tasarı kanunlaşırsa, bu yükler belirli ölçüde hafifleyecektir. İşveren ve taşeron arasındaki ilişkiyi yeniden disipline eden hükümler olacaktır. Tasarıda, özürlülerin, gençlerin ve kadınların istihdamını teşvik eden hükümler vardır. İşsizlerin, meslek yeterliliklerini artırarak istihdama girişlerini kolaylaştıran hükümler var. Maalesef bir taraftan çok sayıda işsiz insanımız var. Öbür tarafta da nitelikli iş arayan iş çevreleri var. Bunları buluşturmak için bu işsiz vatandaşlarımızın da yeteneklerini geliştirmek bu manada belli bilgi ve becerilerini elde etmeleri bakımından işe girişlerini kolaylaştıracak düzenlemeler, eğitim programları buralarda olacak.

Bu tasarı, işsizlik sigortası ödeneğini artırıyor. Bölgesel ve ekonomik kalkınmaya yönelik yatırımları destekleyen bir yönü de vardır. Türkiye'nin bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracak ve böylece o bölgeleri daha fazla kaynak artırımına imkan veren bir düzenleme de bu kanunda var. İstihdamı ve işverenimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik iş gücü maliyetlerinde 5 puan prim indirimi düşüren madde de bu kanun içinde yer alıyor.

Özellikle ekonomik sıkıntıların dünyada baş gösterdiği bir dönemde zannediyorum bu ve içeriğindeki diğer hükümler istihdam açısından önemli kolaylıklar, imkanlar getirmiş olacaktır.''

-SORULAR-

Çiçek, bir gazetecinin 1 Mayıs'ın resmi tatil olarak kutlanmasına ilişkin istekleri hatırlatması üzerine, Türkiye'ye tatilin günlük 2 katrilyon liralık bir maliyetinin olacağını kaydetti.

Çiçek, ''Türkiye'nin milli gelirini güne bölerseniz, ortaya bu tablo çıkar. Ben 2.5 sene toplu sözleşme yaptım 46, 47. Hükümet döneminde... Dolayısıyla tatil olduğu zaman her şeyin hesaplanması ona göre yapılmaktadır. Türkiye'nin iş gücü kaybına tahammülü yok. Kaldı ki bütün dünyada da her yerde de tatil olmuyor'' dedi.

Bakan Çiçek, bir soru üzerine toplantıda hububat fiyatlarının gündeme gelmediğini bildirdi.

Kıdem tazminatının istihdam paketinde yer alıp almadığına ilişkin soru üzerine Çiçek, ''Kıdem tazminatı bu paketin içinde yok. Çünkü bu sendikaların önem verdiği bir konudur. Bu paketin içinde kıdem tazminatı yok'' diye konuştu.

Vali ve il emniyet müdürleriyle ilgili bir kararnamenin toplantıda ele alınıp alınmadığı sorusunu ise Çiçek, ''hayır'' karşılığını verdi.

Devlet yardımlarıyla ilgili soruyu cevaplandıran Çiçek, ''Bunların bir çatısı var. Bu politikaları o çatı altında kararlaştırılacak sonra uygulamaları her bakanlık kendisi yapacak. Ama bunların bir denetlenmesi bir de izlenmesi var. Halbuki şimdi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendisi karar veriyor, kendisi takip edebiliyorsa ediyor, izliyorsa izliyor. Öbür taraftan bir başka bakanlık bu türlü teşvikleri veriyor. Dolayısıyla bir kopukluk, dağınıklık var. Bunların hepsini derli toplu hale getireceğiz'' dedi.

İstihdam paketinde gençler, özürlüler ve kadınların işe alınmasını teşvik edici madde nedeniyle işverenlerin, mevcut işçileri işten çıkarmasına neden olup olmayacağı sorusuna Çiçek, ''Genç işsizlerle ilgili hükümler var. Kazanılmış hakları ortadan kaldıran hükümler olmaz. Biz, iyi niyetle bu işe bakıyoruz. İyi niyetle, insanların iş ve ekmek elde etmesini istiyoruz. Kimseye fırsatçılık verdirme noktasında bir düzenleme olmaz'' karşılığını verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious