Hurdayı teslim et vergisinden kurtul

  • Giriş : 21.08.2006 / 00:00:00

Hurda araçların İl Özel İdareleri’ne teslim edilmesi için uygulama tebliği çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, bedelsiz teslimle hurdaya çıkarma esasları belirlendi. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2006’ya kadar, kayıt ve tescillerini silerek ve hurdaya çıkararak il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edecek.

Bu kişilerden, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanların, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları terkin edilecek.

Hurdaya çıkarılacak taşıt üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler de kaldırılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious