İBB ihalelerine araştırma istemi

  • Giriş : 14.03.2007 / 00:00:00

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleleri ve uygulamaları nedeniyle meydana gelen her türlü olumsuzluğun ve sorumluluğun araştırılmasını istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve arkadaşları tarafından verilen Meclis Araştırma Önergesi'nde, 15 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan altyapı ihalelerinin yandaş firmalara verildiği, belirli tarikat bağlantılarınının ihalelerin dağıtımında etkili olduğu, ihalelerin sonuçlandırılmasında zaman zaman yürürlükteki yasal mevzuata yeterince uyulmadığı yönünde iddialar bulunduğu ifade edildi.

Bu işlerin yapımı sırasında belediyenin yeterli fenni denemitimi yapmadığını vurgulanan önergede, "İnşaaat bölgelerinde kent sakinlerinin güvenliğini koruyacak önlemlerin yeterince alınmadığı, bu nedenle 5 yaşındaki kız çocuğu Dilara Dumru'nun rögardan kanalizasyona düşerek hayatını kaybetmesi olayında olduğu gibi, bugüne değin birçok yaralanma ve ölüm olayının gerçekleşmiş olduğu hususları yaygın olarak dile getirilmekte, konu medyada geniş olarak yer almaktadır.

Bu durum göz önüne alınarak, bu konuda alınması gerekli önlemlerin araştırılarak belirlenmesi, İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı karar ve uygulamaları nedeniyle bu süreçte meydana gelmiş olan her türlü olumsuzluğun ve sorumluluğun araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci meddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" denildi.

Önergenin gerekçesinde, özellikle belediye tarafından verilen ihaleleri alan firmaların bunu yarı fiyatına taşeron firmalara devrettiği belirtilerek, MVM firmasının sahibi Bilal Şahin'in Birlik Vakfı kurucusu olduğu hatırlatıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Meşteşarı Ömer Dinçer, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, eski Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen gibi isimleri bu vakfa üye olduklarının dile getirildiği önergede, "Birlik Vakfı, son 15 yıldır yapılan büyükşehir alt yapı ihalelerinde müteahit firma belirlenmesinde etkili olmuş mudur? Belediyeden 12 trilyon TL ihale bedeli üzerinden alınan, akabinde 9.6 trilyon ve 6 trilyon TL'ye taşeronlara devredilen alt yapı işleri hangileridir. Müteahit ve taşeron firmalar hangileridir? Bu kamu kaynaklarının talan edilmesi değil midir?" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious