'İçine etti' sözüne tazminat yok

  • Giriş : 10.08.2006 / 00:00:00

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ''...içine etti'' diyen CHP Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın tazminat ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Milli Eğitim Bakanlığındaki kadrolaşma ve usulsüz atamalarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Gazalcı ile sözlerini yayınlayan gazete hakkında manevi tazminat davası açmıştı.Çelik, Gazalcı'nın, ''...gerçekten de içine etti'' şeklindeki sözlerinin ''aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte'' olduğunu, bu sözlerin kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu ileri sürmüştü.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mustafa Gazalcı hakkındaki tazminat istemini kısmen kabul etmiş, gazete hakkındaki istemi ise reddetmişti.

''ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE''

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, Gazalcı'nın basın toplantısında, ''Sayın bakan göreve
geldiğinde bir gazeteye verdiği açıklamada, 'Milli Eğitim Bakanlığını yerle bir edeceğim' demişti, gerçekten de (içine) etti'' ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

Kararda, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de daha önce ''Eğitimde merkeziyetçi yapıyı yerle bir edeceğim'' şeklinde ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.

Dairenin kararında, ''Mustafa Gazalcı, basın toplantısı düzenleyerek, bir kısım iddiaları yerine getirmek suretiyle eleştiride bulunmuştur. Ayrıca davacının (Bakan Çelik) yapmış olduğu beyanlara atıfta bulunarak 'gerçekten de içine etti' ifadesini kullanmıştır'' denildi.

''İŞLERİ BOZMA, BERBAT ETME ANLAMINDA...''

Basın toplantısının amacı ve eleştiri konuları dikkate alındığında söz konusu ifadenin ''işleri bozma, berbat etme'' anlamında
kullanıldığının kabulünün gerektiği vurgulanan kararda, şu tespitler yapıldı:

''Şu halde tarafların siyasi kimliği ve konumu itibariyle bu tür ifadelerle eleştirilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Sonuçta dava konusu yapılan sözler, Milli Eğitim Bakanı olarak gerçekleştirdiği tasarruflara karşı tepki niteliğindedir. Bu nedenle
eleştiri sınırları aşılmamış bulunduğundan hukuka aykırılık unsuru oluşmamıştır. Şu durumda Mustafa Gazalcı hakkındaki davanın tümden
reddi gerekirken verilen karar usul ve yasalara aykırıdır.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious