İçişleri Bakanı Atalay'dan polislere genelge

İçişleri Bakanı Atalay'dan polislere genelge.10128
  • Giriş : 01.12.2007 / 10:19:00

İçişleri Bakanı Atalay, ''Polisin yetkileri'' ile ilgili 81 il valiliğine bir genelge yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polisin görevini özveri ve başarı ile yerine getirirken daha hassas davranarak ''sıfır hata'' ilkesi ile hareket etmesini istedi.

Polis amirlerinin zor ve silah kullanımını zorunlu kılan olaylara gerektiği ölçüde müdahale ve takip etmeleri talimatını da veren Atalay, yetkilerin kullanılmasında hatalı uygulama yaparak, ''polis camiasını töhmet altında bırakacak personele müsamaha gösterilmeyeceğini'' bildirdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 81 il valiliğine ''Polisin Yetkileri'' ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, ''insan hak ve özgürlüklerini, koruyup kollamak ve ayırım gözetmeksizin evrensel manada herkes için gerçekleştirmenin devletin temel görevi ve varlık sebebi olduğu, polisin, devletin icra gücü olarak kamu düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanında, hukuk devletinde demokrasi ile insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu ve teminatı olduğu'' kaydedildi.

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun ilgili maddelerinde, polis yetkilerinin insan haklarını kısıtlamayacak ve temel özgürlüklerin özüne zarar vermeyecek nitelikte kullanılmasının sağlanıldığı belirtilen genelgede, polisin görevini yerine getirirken insan hak ve özgürlükleri ile güvenliğin sağlanması arasındaki hassas dengeyi gözetmek, bunun sınırlarını profesyonelce tayin ve tespit etmek zorunda olduğu hatırlatıldı.

Polisin, vatandaşla muhatap olurken her zaman olduğu gibi mutlaka güler yüzlü ve yakın davranması, öncelikle kendisini tanıttıktan sonra gerekli iş ve işlemleri en kısa zamanda yerine getirmesi istenilen genelgede, ''Polisimiz görevlerini özveri ve başarıyla yerine getirirken, daha önce yayımlanmış genelgelerimizi de dikkate alarak, aşağıda belirtilen hususları tekrar gözden geçirmesi, daha hassas davranarak sıfır hata ilkesi ile hareket etmesi önem arz etmektedir'' denildi.

Genelgede, yetkili ve sıralı amirlerin iletişim kanallarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, net, açık, anlaşılır ve zamanında verecekleri talimatlar ile zor ve silah kullanımını zorunlu kılan olaylara gerektiği ölçüde müdahale etmeleri ve olayı takiplerinin sağlanması istendi.

Polisin yetkileri konusunda yapılmakta olan hizmet içi eğitimlere kesintisiz devam edileceği, ''günün şartlarına ve alanda ortaya çıkan gerekliliklere bağlı olarak mevcut eğitim müfredatlarının gözden geçirilerek geliştirileceği'' dile getirilen genelgede, yetkilerin kullanımı ile ilgili olabilecek hataların önlenmesi ve gereken tedbirlerin önceden alınması için personel, görevi başında sıralı amirlerce bizzat denetleneceği belirtildi.

''Yetkilerinin kullanımında hatalı uygulama yaparak, bütün polis camiasını töhmet altında bırakacak personele, uygulana geldiği üzere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği, bu görevliler hakkında gerekli yasal işlemlere derhal başvurulacağı'' ifade edilen genelgenin son bölümünde şunlar kaydedildi:

''Uygulamaya koyduğumuz Toplum Destekli Polislik Projesi ile toplumla bütünleşen ve çok iyi bir imaj kazanan polisimizin kamuoyundaki itibarı zedelenmesine asla müsaade edilmeyecektir. Bütün polis teşkilatı, büyük bir özveri ile halkına hizmet etme gayretini şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecek ve halkımızın gönlünde hak ettiği yeri alacaktır.

Bu genelgemiz ile daha önce yayımladığımız genelgelerde belirttiğimiz diğer hususların, her seviyedeki personelimize bir kez daha hatırlatılması ile uygulamalarının bu doğrultuda daha titizlikle takibini ve hiçbir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious