İçli: Bu yasa AKP'yi kapattırır

İçli: Bu yasa AKP'yi kapattırır.6579
  • Giriş : 09.07.2009 / 14:46:00

Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli, asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasını öngören yasanın AKP’ye yeni bir kapatma davası açılmasına ve AKP’nin kapanmasına yol açacağını iddia etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İçli, “Bu yasa Anayasa'nın değişmez hükümlerine ve 11. maddesinin ikinci fıkrasına aykırıdır. Burada ilgili kurumları uyarıyorum” dedi.

İçli; Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Gül tarafından (türbana yönelik Anayasa değişikliğinde yaptığı gibi) 'tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılması' kaydıyla onaylanmış olması bir kez daha Cumhurbaşkanına olan güveni sarsmıştır” dedi.
Söz konusu yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu öne süren İçli, “Demokratik rejimin garantisi Anayasa'dır. Anayasa'nın ihlal edilmesine, Anayasa'nın rafa kaldırılmasına göz yummak bu suça iştirak etmek demektir” diye konuştu.

Yasanın Anayasa'nın başlangıç bölümüne, 11, 145 ve 156. maddelerine aykırı bir biçimde gece yarısı önergeleri ile çıkarılmasının Anayasa'da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni ilkesi ile
bağdaşmadığını savunan İçli, “Cumhurbaşkanlığı makamının, bu yasayı bu şekli ile, Ergenekon olarak adlandırılan soruşturma kapsamında olan ve aralarında muvazzaf ve emekli subayların da bulunduğu kimi sanıkları da kapsayacağı açıklanan 3. iddianamenin mahkemeye verilmesinden bir gün önce kısmi çekinceleri ile birlikte onaylayarak yürürlüğe sokması da manidardır. Böyle bir düzenleme 'kanuni' olabilir, ancak hukuk devleti ile bağdaşmaz” diye konuştu.

İçli, “Siyasi Partilerin tüzük ve programları ile eylemleri insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine , millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Buna cüret eden Siyasi partiler Anayasa'nın 69. maddesinde belirtilen müeyyideyi peşinen kabul etmiş olur” diyerek AKP'ye yeni bir kapatma davası açılacağı iddiasında bulundu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*