İçtüzük değişikliğine CHP'den eleştiri

  • Giriş : 17.01.2007 / 00:00:00

TBMM İçtüzüğünün, “temel yasa” ile ilgili maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, Anayasa Komisyonunda benimsendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle AK Parti grup başkanvekilleri tarafından verilen İçtüzük Değişiklik Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşüldü.

Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesinin, temel kanun olarak görüşülen tasarı ve teklifin maddeleri üzerinde verilen önerge sayısıyla ilgili bir iptal kararı verdiğini, teklifin de buna uygun olarak hazırlandığını anlattı. ”Belki çok hoş bir metin değil ama iktidarın da bir çalışma temposu var” diyen Kuzu, dünyanın her yerinde iktidarların bu tür yetkileri olduğunu savundu.

Teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili İrfan Gündüz, metnin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçelerine uygun olarak hazırlandığını belirterek, “Nasıl hükümet ve komisyonunun önerge verme hakkı varsa, siyasi parti gruplarına da önerge verme hakkı tanınıyor. Bugün için Parlamentoda 3 grup var, ama yarın 8 olabilir. O zaman 8 önerge verilecek” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay, Parlamentoda “temel kanun” uygulamasına çok sık başvurulduğunu kaydederek, üzerinde yeteri kadar tartışma yapılmayan, kamuoyu aydınlatılmadan çıkarılan düzenlemelerin sıkıntı oluşturduğunu savundu.

Komisyonunun konuyla ilgili düzenlemesinin Anayasa Mahkemesinden geri döndüğüne işaret eden Yarbay'a, Kuzu, “Bu, işi bilmediğimizi mi gösteriyor?” diye tepki gösterdi. Yarbay, “İşi bilmediğimizi değil ama iyi incelemeden, aceleyle yapıldığını gösteriyor. (Komisyon olarak işimizi iyi yapıyor muyuz) diye sorgulamamız lazım” görüşünü kaydetti.

Bunun üzerine Kuzu, Anayasa Komisyonu olarak daha dikkatle davranmaları gerektiği görüşüne katıldığını belirterek, “Ama buradan geçip de iptal edilen veya geri dönen yasa sayısı 1-2'dir. Bu sayı son derece azdır. Bu, netameli bir konudur. Bu madde yüzünden bir vekil öldü. Anayasa Mahkemesi, kabul ettiğimiz düzenlemenin yüzde 95'ini uygun bulmuş” dedi.

Yarbay, kendisine, “Hep bardağı boş tarafını görüyorsun” diyen Kuzu'ya, ”Bardağın dolu tarafını gördükten sonra devam edeyim; Ben Meclisin genel olarak çalışmalarını eleştiriyorum. Bu kadar hızlı çalışmamıza gerek yok. 3 aylık süreyi son dakikada kullanmamız da ayrı bir eleştiri konusu...” diye konuştu.

“BİR SAKATLIK VAR”

Değişikliği eleştiren CHP Ankara Milletvekili Oya Araslı, konunun defaatle gündeme getirildiğini ve buna karşılık Anayasa Mahkemesinin iptal kararları verdiğini söyledi. “Zamanında gerekli uyarılarda bulunduk ama dikkate almadınız” diyen Araslı, yasama prosedürünü hızlandırmanın yolunun, teklif ve tasarıları “temel kanun” olarak görüşmek olmadığını, esnek ve kapsamı geniş tutulan madde nedeniyle ilgili ilgisiz tüm tasarı ve tekliflerin bu şekilde görüşülebildiğini hatırlattı.

İktidarın, bu hakkı kullanarak “jet süratiyle” yüzlerce maddelik düzenlemeleri birkaç saatte Genel Kuruldan geçirdiğini, buna “evet” demelerinin mümkün olmadığını kaydeden Araslı, şunları söyledi:

“Benimsenen yöntemde bir sakatlık var. Milletvekillerinin yasama görüşmelerine katılma hakkı budandı. Milletvekillerini suskunlaştırmak, yasama sürecine katılımını engellemek, çoğulcu demokrasiyle bağdaşıyor mu? Muhalefet konuşan, iktidar ise suskun bir anlayışı bu rejimin içine yerleştirmeye çalışıyor. Çoğunluk, TBMM'deki azınlığın yasama sürecine katılımını hemen hemen hiçe indirmiştir.”

Araslı, getirilen tekliften daha iyi bir düzenleme yapılmasının mümkün olduğunu, bunun için teklifin alt komisyona gönderilerek, maddenin tümünün yeniden ele alınmasını istedi.

“TEMEL'E HAKSIZLIK ETMİŞİM”

Kuzu, başka ülkelerde benzer uygulamalar olduğunu belirterek, “İngiltere'de 100 milletvekilinin tümü ayağa kalktığında, madde müzakere edilmeden oylamaya geçilebiliyor. Fransa'da bir bakan hakkında gensoru kabul edilmemişse, iktidara, bir tasarıyı görüşmeden doğrudan oylamaya geçme hakkı veriliyor. İtalya'da ise belirtilen bölümlerin Genel Kurulda görüşülmeden geçirilmesi hakkı var” dedi.

Bunun üzerine Araslı'nın, “Geçmişte, bugün bakan olan arkadaşlarınız da benzer taleplerle Anayasa Mahkemesine gittiler” demesi üzerine Kuzu, “Demek ki iktidar ile muhalefet arasında farklılık oluyor” karşılığını verdi.

CHP Adana Milletvekili Ziya Yergök, teklifin “demokrasiye inanç zafiyeti taşıdığını” ifade ederek, “Değişiklik iptal kararını karşılamıyor, hatta onu aşan şekilde sınırlama getiriyor” görüşünü kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ise “Sanki iktidar tüm yasaları doğru ve hızlı çıkarmak istiyor, buna karşılık muhalefet de bunu engelliyor. Ben bunun adına Temel Yasası demiştim ama bununla Temel'e de haksızlık yapmışız. Ama bu madde sizin işinize geliyor. Bunu kötüye kullanan iktidardır. İktidarın muhalefete, yargı kararlarına, Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkerelerine tahammülü yok” diye konuştu.

“SABAHA KADAR ÇALIŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, konuyla ilgili iktidar ile muhalefet arasında makul bir denge korumak gerektiğini, Anayasa Mahkemesinin son kararında bu dengenin korunduğunu söyledi. Akgün, zaman zaman muhalefetin önergeler yoluyla kendisine tanınan hakkı kötüye kullandığını ileri sürdü.

AK Parti İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam, sabaha kadar çalışmak zorunda olmadıklarını belirterek, “Geçen hafta İspanya'daydık. Onlar komisyonlara ağırlık vererek bu işi çözmüş” dedi.

AB sürecinden geçen her ülkede yasama faaliyetlerinin azaldığını, buna karşılık denetim faaliyetlerinin arttığını belirten Akçam, İçtüzükte yapılacak kapsamlı değişiklikte, konunun ele alınıp yeni bir çözüm getirilebileceğini söyledi. Getirilen değişikliğin pratik ihtiyaçtan doğduğunu ifade eden Akçam, ”Biz de muhalefet olsak, belki aynı şeylerden yakınacağız” dedi.

CHP'nin, teklifin alt komisyona gönderilmesi ve temel kanunla ilgili maddenin tümünde değişiklik yapılması için verdiği önergeler reddedildi.

Araslı'nın değişiklik önergeleri üzerinde konuşmasına, Kuzu, “Bir İngiliz parlamenter, 'Siyasi yaşamımda o kadar çok nutuk dinledim ama oyumu değiştirmedi. İşte parlamenter rejim budur. Dedikleriniz doğru ama...” dedi. CHP'li üyelerin ”Hangi güç sizi doğruyu yapmaktan engelliyor?” sorusuna Kuzu, “Başkanlık sistemine geçince, burada bakanlar olmayacak ve bir takım şeyleri yapmak mümkün olacak” derken, CHP'li Yergök'ün “Bu sisteme 1-2 saatte geçer miyiz hocam?” demesi, Komisyonda gülüşmelere neden oldu.
Görüşmelerin ardından teklif, kabul edildi.

GRUPLARA ÖNERGE HAKKI

Teklifle, İçtüzüğün “temel kanunlar” ile ilgili 91. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, Genel Kurulda “temel kanun” olarak görüşülen tasarı ve tekliflerde, milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık dahil, madde üzerinde 2 önerge verilebilecek. Ancak her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklı olacak. TBMM'de bugün 3 siyasi parti grubu bulunması nedeniyle her madde üzerinde 3 önerge verilecek. Ancak gruplar bu haklarını kullanmadığında, bağımsız ve diğer parti milletvekilleri 2 önerge verebilecek.

Teklife göre, yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonunun salt çoğunlukla katıldığı önergeler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme açılacak ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious