İddaa için formül bulundu: ''Vergi''

  • Giriş : 30.01.2007 / 00:00:00

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklerle kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Şans oyunları ve kamuya aktarılacak kaynaklarla ilgili düzenlemelerin tek çatı altında toplanmasıyla, çeşitli kanunların içinde yer alan şans oyunları ve kamuya aktarılacak kaynaklarla ilgili düzenlemeler de yürürlükten kaldırılacak. Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanamayacak.

Şans oyunlarında ödenecek ikramiyeler, oyun planlarıyla belirlenecek. Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde 40'ından az, yüzde 59'undan fazla olamayacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilecek.

Hasılatı önceden öngörülen oyunların oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak, hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler, oran olarak belirlenecek.

İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.

Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkı sahibi kuruluşa ödenecek paylar ile at yarışları hasılatından Türkiye Jokey Kulübüne aktarılan müessese payı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce oynatılan şans oyunları hasılatından Futbol Federasyonuna, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve spor kulüplerine aktarılan tutarlar, bu orana dahil olacak.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, Şans Oyunları Vergisine (ŞOV) tabi olacak. Verginin matrahı şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarı olacak. Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlar, bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileri olacak.

ŞOV, at yarışlarında yüzde 7, Futbol müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.

ŞOV; Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider olarak kullanılamayacak, hiçbir vergiden de mahsup edilemeyecek. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkili olacak.


Yıllık şans oyunları kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulacak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken bu pay dikkate alınacak.

İlgili kurum ve kuruluşların bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azami 3 ay içinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanacak ve bu tutarlar, yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma sonucunda varsa eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık Merkez Saymanlığına yatırılacak. Fazla hesaplanan tutarlar ise takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilecek.

BELEDİYELERE PAY VERİLMEYECEK
Tasarıyla, şans oyunlarının düzenlendiği yer belediyelerine pay ödenmesine son veriliyor.

Komisyonda kabul edilen bir önergeyle, düzenleme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamanın, 2008 yılı sonunda günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilmesi benimsendi. Ancak, yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oran; Türkiye Jokey Kulübü için yüzde 26, Futbol müsabakalarında müşterek bahis için yüzde 38, Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyunları için ise yüzde 18 olarak uygulanacak.

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''İddaa'' oyununun vergilendirilmesinde, 1 Ocak 2004'ten düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yüzde 3 oranı uygulanacak. Bu tarihten sonra ise ŞOV, yüzde 5 olacak.

Tasarıya eklenen bir diğer geçici maddeyle Bakanlar Kurulu, bakanlığın teklifi üzerine ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleşmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak, bedeli Milli Piyango İdaresince karşılanmak üzere, idarenin unvan ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınıyor.

Bu tesisler için yapılacaK harcamalarla Milli Piyango İdaresinin 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları, Kamu İhale Kanununda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamalara tabi olmayacak.

"BUNA İTİRAZ DEĞİL, İSYAN EDİYORUZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA UTANÇ DUYUYORUZ"
Şans oyunlarıyla ilgili yasa tasarısının görüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP'li üyelerin, "İddaa" oyununa ilişkin düzenlemeyle bir şirkete çıkar sağlandığını ileri sürmeleri, tartışmalara yol açtı.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yaklaşık 5 saat süren ve tartışmaların yaşandığı görüşmeler sonunda kabul edildi.

Tasarı üzerinde görüşlerini dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili İnci Özdemir, Türkiye Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğinin başkanlığını yaptığını belirterek, atçılığın sorunlarını yaşayan birisi olduğunu vurguladı. "Bu kaynak boşa akmazsa herkes istifade eder, ama boşa akarsa sadece çamurunu alırsınız" diyen Özdemir, tasarının atçılık sektörüne çok büyük katkılar sağlamayacağını, sadece "cansuyu" niteliğinde olacağını savundu.

Özdemir, tasarıyla şans oyunlarından belediyelere aktarılan paylardan vazgeçilmesiyle ilgili olarak, "Bir atçı olarak belediyelerden bugüne kadar bir kuruşluk hizmet almadım. Çöplerimizi bile almadılar, su içindeki kalan atlarımız için yardım almadık, onların ölümünü seyrettik. Evet ortada bir pasta var. Ama bu pastanın ununu, şekerini, çikolatasını, elektriğini suyunu ben veriyorum ve ortaya mükemmel bir pasta çıkıyor. Bunda hiçbir katkısı olmayanlarla ya da elimdeki malzemeyi alarak bu pasta yapılamaz" diye konuştu.

Cironun nasıl artırılacağının geçmişte görüldüğünü anlatan Özdemir, cironun 1 ay içinde yüzde 50 artabileceğini ileri sürdü.

"SHÇEK VE BELEDİYELERİN PAYI KORUNSUN"
CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, tasarının dağınık mevzuatı sadeleştirmesi açısından olumlu, ancak kamuya aktarılacak paylarla ilgili belirsizlik taşıdığını söyledi. SHÇEK'in, bu düzenlemeden en olumsuz etkilenen kurum olacağını savunan Hamzaçebi, kurumun üstlendiği görevler açısından, payının güvence altına alınmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Birgen Keleş de aynı görüşe katıldığını belirterek, "9 çocuk doğurup yuvaya verenler var ama... Bunu önlemenin yolu bu olmamalı. SHÇEK'in bu oyunlardan aldığı paya ihtiyacı vardır. Bu korunsun" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, şans oyunlarının düzenlediği yer belediyelerine verilen paydan vazgeçilmesini eleştirerek, "Burada Başbakan'a bir tuzak var. Çünkü kendisi de yerel yönetimlerden geliyor ve onların yaşadığı sıkıntıyı biliyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın "Tayland'a gitmesinler" sözlerine Baratalı, "Evet gitmesinler. Gidenler hakkında zaten gereken yapıldı" karşılığını verdi.

"KUMAR MI?" TARTIŞMASI
Tasarı üzerinde görüşlerini dile getiren Uzunkaya, şans oyunlarının "Milli" kavramıyla ifade edilmesine karşı olduğunu belirterek, bu tür oyunların sosyal doku üzerinde olumsuz etkisi olduğunu savundu. Şans oyunlarını "sigara ile özdeşleştirdiğini" belirten Uzunkaya, eşinin bileziğini zorla elinden alarak şans oyunları oynayanlar olduğunu kaydetti.

Uzunkaya, "(Acaba işin teşvikçisi mi oluyoruz) düşüncesi uyanıyor. Devletin bu tür oyunları düzenlemesi, öncülük yapması sağlıklı mı? Ben bu oyunları sigarayla özdeşleştiriyorum. Götürdüğü, getirdiğinden fazla olmuştur. Ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Hazine ve devlet 3 kuruş daha fazla gelir elde etsin ama bu ülkenin geleceği nereye gidiyor? Hırsızlık, kapkaç gibi toplumu tehdit eden olaylarda bu tür oyunları oynayanların etkisi nedir, bu konuda bir çalışma var mıdır?" dedi.

Özdemir, şans oyunlarının "kumar" gibi görülüp yasaklanmasının bu tür oyunları önleyemeyeceğini, o zaman internette ya da merdivenaltında oynanacağını belirterek, kumarhanelerin kapatılmasına karşılık kumarın başka yollarla oynandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da yarışma kültürünün yozlaşmaya neden olmaması gerektiğini belirterek, "Ramazanda aldığı bileti ya da kuponu götürüp Eyüp'te türbeye sürenler var, 'bana da çıkar mı' diye... Bir insanının bu noktaya gelmesi çok yanlış. Ama iktidar bunları özelleştirecek. O zaman reklamlardan geçilmeyecek. İnsanlar, sabah akşam bu oyunları oynayacak" diye konuştu.

"İDDAA" TARTIŞMASI
CHP'li üyelerin, Tasarının Geçici 4. maddesinde "İddaa" oyununun 1 ocak 2004 ile düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yüzde 3 ile vergilendirilmesiyle, bir şirkete çıkar sağlandığını ileri sürmesi, Komisyonda tartışmaya yol açtı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, konuyla ilgili düzenlemenin Maliye Bakanlığı ile Spor Toto arasında, İddaanın nasıl vergilendirileceği konusunun ihtilafa yol açtığını, bunu gidermek amacıyla ilgili maddenin tasarıya konulduğunu söyledi. Kendilerinin "İddaa" oyununun yüzde 3, Maliye Bakanlığının ise yüzde 10 vergilendirilmesi gerektiği görüşünü taşıdığını anlatan Şahin, görüş istedikleri Danıştayın bu konuda görüş sunmadığını kaydetti. Şahin, "Spor Toto olarak hiçbir tereddütümüz yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, Şahin'in açıklamasının kendisini tatmin etmediğini belirterek, "Vergi tahakkuk ettirilmemesi zaten bir suçtur. Bürokrasinin üzerindeki görevi yasayla temizleyemezsiniz. Maliye Bakanı Unakıtan, size resmi yazıyla ihaleye çıkmamanızı söyledi ama siz kendisini dinlemediniz. İhale yasa dışıdır. Bunun hakkında gerekli işlemi yaptınız mı?" dedi.

Şahin'in ifadesinin aksine bu oyunu düzenleyen şirketin çok büyük karlar ettiğini ve en çok vergi ödeyenler arasında 25. sırada olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "ortağı Yunanlı bir şirket" olan firmaya ayrıcalık yapıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Bu firmaya vergi tahakkuk ettirilmesini kim engelliyor? Bu şirket, bu gücü nereden alıyor? Türkiye Jokey Kulübü aynı konuda davayı kaybetti ve parayı ödedi. Bu şirkete çıkar sağlıyorsunuz? Siz de Hükümet de bunun hesabını veremezsiniz. Firmaya bu çıkarı sağlarsanız, onlar da size çıkar sağlar" diye konuştu.

Maddeye itiraz değil, "isyan ettiklerini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti adına utanç duyuyoruz" dedi.

CHP'li Hamzaçebi de geçmişe dönük düzenleme yapmanın Anayasaya aykırı olduğunu ve düzenlemenin bu şekilde yasalaşması halinde yürütmeyi durdurma istemiyle yasayı Anayasa Mahkemesine götüreceklerini ifade etti. Hamzaçebi, yapılanın bir mükellefin vergi yükünü hafifletmek olduğunu ileri sürerek, "Gelir İdaresi, bunun yüzde 10 ile vergilendirilmesi gerektiğini söylüyorsa siz buna 'hayır, yüzde 3'tür' diyemezsiniz. Tahakkuk edecek bir vergiyi önlüyorsunuz. POAŞ'ta farklı, burada farklı davranıyorsunuz" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek de düzenlemenin af niteliği taşıdığını ve Genel Kurulda üçte 2 çoğunlukla kabul edilmesi gereğine dikkati çekti.

"MUHATAP ŞİRKET DEĞİL SPOR TOTO"
Eleştirileri yanıtlayan Şahin, "Kim kazandı size söyleyeyim; bu oyundan Hazine 586 trilyon, kulüpler 291 trilyon kazandı. Bu parayla 40 spor salonu yaptık. Bundan YURTKUR, SHÇEK, Savunma Sanayii ve diğer kamu kurumları kazandı. Bunlara aktarılan 44 trilyon lira... Kimseye haksız kazanç sağlamadık. Böyle bir şey asla mümkün değil. Eğer biz geçmişte yüzde 10 vergi alıp bunu yüzde 3'e indirseydik haklı olurdunuz. Bu verginin muhatabı bir şirket değil, Spor Toto'dur" diye konuştu.

Şahin, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun, şirketin adını sorması üzerine, "İneltek" yanıtını verdi.

Uzun süren tartışmaların ardından madde, 5'e karşı 6 oyla kabul edildi.

Komisyon tasarıyı kabul ederken, gündemindeki Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda değişiklik öngören tasarının görüşmelerini erteledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious