İhracatçıların yeni hedefi Meksika

İhracatçıların yeni hedefi Meksika.12215
  • Giriş : 13.11.2008 / 16:05:00

Tüm dünyayı etkisi altına alan ABD kaynaklı global kriz, gerek küçük işletmeler gerekse büyük sanayi kuruluşları bazında ülkemizde etkisini hissettiriyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Rakamlara bakıldığında, Türkiye'nin ekonomi hamlesinin dayanağı olarak görülen ihracatın bu durumdan etkilenmeye başladığı görülüyor. Ülkemizin ihracat rakamları maalesef gerileme sinyalleri veriyor. Sanayiciler ve yetkililer krizi fırsata dönüştürmek konusunda sürekli açıklamalar yapıyor. Peki kriz, fırsata nasıl dönüştürülür? Bunun bir yolu yeni pazarlar keşfetmekten geçiyor. Klasik pazarlar daraldığında yeni coğrafyalara uzanmak gerçek bir fırsat olabiliyor. İşte bu amaçla yapılan çalışmaların sonunda, potansiyeliyle büyük umut vaat eden ülkelerden birinin de Meksika olduğu görüldü…
 
Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri olan Meksika'nın nüfusu 108,7 milyon. Dünyanın 15'inci büyük ekonomisine sahip. Ülke, Kuzey ve Orta Amerika'ya giriş kapısı. 1 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılaya ve 10 bin dolara yaklaşan kişi başı milli gelire sahip. Dış ticaret hacmi 500 milyar doları aşıyor. 108 milyonu aşan ülke nüfusunun yanı sıra, NAFTA ile birlikte 442 milyon nüfusu kapsayan geniş bir pazarın giriş kapısı... 2030 yılında BRIC ülkeleri ile birlikte dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri olmayı hedefliyor. Dünya Bankası'nın “Doing Business” raporuna göre ise iş yapma kolaylığı açısından 181 ülke arasında 56. sırada yer alıyor.
 
Meksika, bütün bu özellikleriyle Türk ihracatçısı ve yatırımcısı için yeni bir cazibe merkezi olarak çıkıyor karşımıza… Yeni pazarlara açılmanın önemini vurgulamak amacıyla, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda “Fırsatlar Ülkesi Meksika” adlı bir seminer düzenlendi.
 
Bütün yönleriyle Meksika pazarının masaya yatırıldığı seminer, ufuk açıcı nitelikteydi. Meksika ile Türkiye arasında, 197 milyon doları ithalat, 352 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 549 milyon dolarlık ticaret hacmi söz konusu. Meksika ithalatında önemli paya sahip otomotiv yan sanayii, Türk otomotiv sektörü için önemli bir fırsat oluşturuyor. Ayrıca, neredeyse yok denecek kadar az üretimin gerçekleştiği makine sektörünün tüm alt grupları da özellikle takım tezgahları, iş ve inşaat makineleri, tekstil makineleri, Türkiye için hedef sektörler arasında gösteriliyor.
 
Meksika, petrol ve enerji alanında da umut vaat eden bir ülke... Dünyanın önde gelen ham petrol üreticileri arasında olmasına rağmen sadece bir tane rafinerisi bulunuyor. Ham petrol ihraç edip karşılığında benzin, motorin gibi ürünler alıyor. Bu ürünlerin bir kısmını da Türkiye'den temin ediyor. Dolayısıyla, Türk yatırımcıların gerekli alt yapı ve destekle, Meksika'daki bu boşluğu doldurabileceği düşünülüyor.
 
Gıda ve tarım sanayii açısından bir değerlendirme yapıldığında ise Türkiye-Meksika tarım ve gıda sanayii ürünleri ticaretinin karşılıklı olarak günümüze kadar çok düşük düzeyde kaldığı söylenebilir. Meksika'nın ülkemiz tarım ve gıda sanayii ürünleri ihracatından aldığı pay yüzde 0,06, Türkiye'nin Meksika'dan aldığı pay ise yüzde 0,05. 2007 yılı içerisinde Türkiye'den Meksika'ya gerçekleştirilen toplam tarım ve gıda ihracatı 6,2 milyon dolar düzeyinde. Türkiye için fırsat teşkil eden ve Meksika'ya ihraç edilebilecek potansiyel tarım ve gıda sanayii ürünleri arasında; fındık ve işlenmiş fındık mamulleri, kuru kayısı, üzüm ve incir, başta kiraz ve şeftali olmak üzere konserve meyve ve sebzeler, dondurulmuş gıdalar, zeytinyağı, şekerli ve çikolatalı ürünler, baharatlar, makarna ve bisküviler yer alıyor.
 
Meksika'ya dair fırsatları değerlendiren İstanbul Kimyevi Madde ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz, “Meksikabeklentinin üzerinde bir pazar. Gayri safi milli hasılası ve büyüme oranı bizimkiyle aynı… Biz AB'nin yanı başındayız, onlarsa ABD'nin. Bu anlamda çok büyük avantajlar teşkil ediyor” diyor.
 
Akyüz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için gerekli temasların kurulduğunu ve İKMİB, İTKİB ve UİB işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Türk mallarının Meksika'daki bir fuarda sergilendiğini söylüyor. Bu fuar sonunda 1,2 milyon dolarlık sipariş alındığını da sözlerine ekliyor.
 
Meksika pazarıyla ilgili sorunlar ise şöyle sıralanıyor: Meksika ve Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın olmaması en önemli sorun. Meksika'nın en büyük ticari partnerinin ABD olması ise global ekonominin en büyük oyuncusuyla karşı karşıya kalmamız anlamına geliyor. ABD, Meksika'nın toplam ihracatında yaklaşık yüzde 82,1, ithalatında ise yüzde 49,6 paya sahip. ABD ürünlerinin pazara sıfır veya tercihli gümrük tarifeleriyle girmesi pazardaki rekabet gücümüzü etkileyen en önemli faktörler. Bunların yanı sıra, Meksika'da Ticaret Müşavirliğimizin olmaması, gümrük prosedürlerinin uzun zaman alması ve uzaklıktan kaynaklanan bilgi eksikliği de dezavantajlar olarak sıralanıyor.
 
Türk Meksika İş Konseyi Başkanı ve Meksika'nın İstanbul Fahri Konsolosu Varol Ziya Dereli, ulaşım zorluğu ve vize işlemlerinin problemli olmasının da diğer sorunlar olduğunu ifade ediyor.
 
Meksika, tüm dezavantajlara rağmen, Türk ihracatçılar açısından büyük umutlar vaat eden yepyeni bir Pazar... İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) tarafından 9–25 Nisan 2008 tarihinde Meksika'da yapılan yerinde pazar araştırmasının sonuçları, bu savı kanıtlar nitelikte. Araştırma; sanayi, tarım ve gıda alanlarında, Meksika'ya ihraç edilebilecek potansiyel ürün gruplarına dair umut veren bir tablo sunuyor.
 
Meksika, taşıdığı potansiyelle Türk işadamları için yeni ve büyük bir pazar…
 
Meksika'nın Ekonomik Projeksiyonu
 
 
2006a
2007a
2008b
2009b
2010b
Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)
4,8
3,2
1,9
0,9
3
Sanayi Üretimi Büyüme Oranı (%)
5,4
1,8
1,2
0,5
2,8
Sabit Sermaye Yatırımları Büyüme Oranı (%)
9,9
5,6
3,6
2,6
6,5
İşsizlik Oranı (%)
3,6
3,7
3,9
4,2
4
Enflasyon (Tüketici fiyatları, ortalama) (%)
3,6
4
5,3
6,2
3,6
Mal İhracatı (milyar $)
249,9
271,9
294
277,6
292,5
Mal İthalatı (milyar $)
256,1
281,9
305,9
290,8
308
Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
-2,2
-5,5
-13,4
-14,5
-15,6
Dış Borç (milyar $)
160,7
179,7
181,2c
164,7
175,8
Döviz Kuru (Peso:$)
10,88
10,87
12,45
13,14
13,09
a: Gerçekleşen, b: EIU tahmini, c: EIU öngörüleri
 
 
 
 
Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit, Mexico, Country Report, Temmuz 2008
             EIU- Economist Intelligence Unit, Mexico, Country Report, Temmuz 2008
 
 
Meksika'nın Dış Ticareti (Milyon $, FOB-CIF)
 
 
2003
2004
2005
2006
2007
İhracat (FOB)
164,766
187,999
214,233
249,925
272,044
İmalat Sanayii
140.633
157.747
175.166
202.734
219.690
Petrol
18.602
23.667
31.891
39.022
42.886
Tarımsal Ürünler
5.035
5.684
6.008
6.853
7.732
Madencilik
496
901
1.168
1.317
1.737
İthalat
170.546
196.810
221.820
256.058
283.233
Ara Mallar
128.831
148.804
164.073
188.634
205.465
Sermaye Malları
20.205
22.597
26.216
30.525
34.700
Tüketim Malları
21.509
25.409
31.513
36.901
43.069
 
Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit, Mexico, Country Profile 2008
 
 
Türkiye-Meksika İkili Ticareti ($)
 
 
 
 
 
Yıl
İthalat
İhracat
Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Hacmi
 
2000
51.592.624
41.302.018
-10.290.606
92.894.642
 
2001
30.915.931
51.773.082
20.857.151
82.689.013
 
2002
51.991.592
76.674.470
24.682.878
128.666.062
 
2003
99.979.000
40.421.689
-59.557.311
140.400.689
 
2004
120.121.512
150.607.569
30.486.057
270.729.081
 
2005
196.408.797
163.671.931
-32.736.866
360.080.728
 
2006
261.944.232
140.778.329
-121.165.903
402.722.561
 
2007
352.196.654
196.750.471
-155.446.183
548.947.125
 
2007*
209.352.066
126.700.853
-82.651.213
336.052.919
 
2008*
281.038.206
110.770.597
-170.267.609
391.808.803
 
*Ocak-Ağustos verileri
 
 
 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Bilgi Sistemi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*