İkinci el oto için Köşk'ten onay

İkinci el oto için Köşk'ten onay.13347
  • Giriş : 31.07.2008 / 20:31:00

İkinci el araç satış sözleşmelerinin trafik tescil şube müdürlüklerince yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihini 1 Ocak 2009'a erteleyen kanuna onay.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ikinci el araç satış sözleşmelerinin trafik tescil şube müdürlüklerince yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihini 1 Ocak 2009'a erteleyen kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanı'nca onaylanan 5795 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanunla ikinci el araç satış sözleşmelerinin 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren noterlikler yerine trafik tescil şube müdürlüklerince yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2009'a erteleniyor.

Kanunla Mecliste 23 Ocak 2008 tarihinde kabul edilen Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunda yapılan değişiklikteki "hata" da düzeltiliyor.

Oda ve borsa genel sekreteri olabilmek için bazı suçlardan, "Mahkum olmamak" şeklinde yazılması gerekirken, sehven, "Mahkum olma" şeklinde yazılan ifade değiştirilerek madde yeniden düzenleniyor.

Buna göre, oda ve borsa genel sekreteri seçilmek için, "Kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme" suçlarından hapis cezasına mahkum olmama şartı aranacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun, oda, borsa ve birlik seçimlerine katılma niteliklerini düzenleyen maddesinde de değişiklik yapan kanuna göre, oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az 6 ay öncesini kapsaması şart olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*