İktidar demokratik yolla el değiştirmeli!

  • Giriş : 17.12.2006 / 00:00:00

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, iktidarın el değiştirmesinin ancak demokratik yollarla olması gerektiğini söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Üyelerle Bayburt İl Temsilciliği'nde bir toplantı yapan Aksu, "Çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi de sivil irade, sivil toplum örgütleri, sivil insiyatifdir. Kişilerin ve toplulukların seslerini duyurma hakkı vardır. İktidarların el değiştirmesi ancak demokratik yollarla olmalıdır. Toplum adına karar alma sürecinde yer alacak kişiler seçimle işbaşına gelir. Zira toplumun iradesi ancak ve ancak seçimle oluşur. Demokrasiler özgürlük ve hür iradeleri ortaya koyma rejimidir. Bununla birlikte özgürlükler Anayasa'da yer almış ve sınırlandırılması da yasalarla mümkün kılınmıştır. Ülkemizde de demokrasi rejimi aksaklık ve sorunlara rağmen ilerlemekte olup buna herkesin saygı duyması gerekir." dedi.

Cumhuriyetin temel değerlerinin ve insan haklarının korunmasında herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Aksu, "Ülkemizi bölme parçalama senaryoları hergün medyada görülürken, ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak ve bunun aksine bir söz dahi söylemek yanlıştır ve buna dikkat etmek gerekir. Burada özellikle ülkemizin STK'ları ve sendikalarının daha dikkatli olması gerekmektedir. 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nde 41 sendika, dernek ve vakıf tarafından 'Ulusal Birlik Hareketi Platformu' oluşturulmuştur ve başına emekli General Şener Eruygur getirilmişir. Bazı sendika ve derneklerin bu şekilde bir araya gelmesi demokrasilerde doğal karşılanır. Ancak sivil toplum örgütleri, antidemokratik hareketlerden ve demokrasiye zarar verici söylemlerden uzak durmalıdır. STK'ların halkın meşru oylarıyla gelen siyasi partileri parlamentodan atmak ve meşru hükümetleri devirmek görevi yoktur. STK'lar adı üzerinde sivil inisiyatif ruhunu oluşturur, bunun aksine davranışlarda bulunulmamalıdır. Son aylarda oynanmaya çalışılan oyunları Türkiye bundan 10 yıl önce de görmüştür.On yıl önce gerçekleştirilmeye çalışılan anti demokratik hareket ülkemizde demokratik sürece zarar verdiği gibi, bu dönemde hortumlanan, kaçırılan meblağ faizleri ve etkileriyle birlikte 140 milyar dolara mal olmuştur. Binlerce memur sürgün edilmiş veya görevine son verilmiştir. Bu itibarla son aylarda medya da ve kamuoyunda demokrasiyi kesintiye uğratacak oluşumlar memurları rahatsız etmekte ve fevkalade tedirginlik duyulmaktadır. Hükümetlerin STK'ların düşüncelerini göz önünde bulundurma görevinin yanında STK'larında ülkenin anti demokratik yapıya sürüklenmesini engelleme görevi vardır. Emperyalist devletlere rağmen zor şartlar içinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve demokrasiyi yaşatmak bizlerin görevidir. Bununla birlikte totaliter, insan hak ve hürriyetine uymayan, demokrat bir anlayış dışında olan, vatandaşları arasında ayrım yapan bir anlayış içerisinde olamayız." dedi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanına da değinen Aksu, "Kırmızı ışıklara riayet etmesiyle halkın sevgisini kazanan Sayın Cumhurbaşkanına son günlerde bir şeyler oldu. 81 il valilikleri ve belediyelere gönderdiği bir genelgeyle kurumlarda çalışan başörtülü memurların raporlarını istemiştir. Halkın güvenini ve sevgisini kazanan Cumhurbaşkanını bu tutumlarından dolayı istifaya çağırıyorum." diye konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious