İlahiyat Fakültesinde yeni bölümler

İlahiyat Fakültesinde yeni bölümler .15536
  • Giriş : 14.10.2007 / 22:08:00

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesinde ''Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü'' ile ''Dünya Dinleri Bölümü'' adıyla iki yeni bölüm açıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AÜ İlahiyat Fakültesi, böylelikle fakülte bünyesinde önceden var olan ''İlahiyat Bölümü'' ile birlikte Türkiye'nin ilk üç bölümlü ilahiyat fakültesi oldu. 

Fakültede yeni bölümler açılması, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 22 Haziran 2007 tarihli toplantısında karara bağlandı. AÜ İlahiyat Fakültesi yetkilileri, sosyal bir olgu olarak dinin, insanlığın gündeminde hep var olduğu belirttiler.

''Büyük Önder Atatürk'ün, dinin sosyal bir olgu olmasından hareketle, ona gereken önemi verdiği ve onun işlevini ve yerini derin bir anlayışla belirlediğini'' ifade eden yetkililer, AÜ İlahiyat Fakültesinin de bu vizyonla dine ilişkin bilimsel bilgi üretmeye başladığını ve Türkiye'nin din alanındaki bilgilenmesinde önemli görevler üstlendiğini kaydettiler.

Küreselleşen dünyada kurumların, kendilerini gözden geçirerek günün gereksinimlerini karşılamakla yüz yüze olduklarını belirten yetkililer, bu nedenle fakültede de yeni gereksinimlere cevap verebilecek bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.

Yetkililer, toplumun din konusunda aydınlatılması ve bilgilendirilmesiyle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığının istihdam edeceği personelin, İlahiyat fakültelerinde yetiştirildiğini, söz konusu kadroların fakültelerde din konusunda üretilen bilimsel bilgiyle donanmış olmalarının yanında ''yaygın din öğretimi ve uygulamaları'' alanında da belirli yeterliklere sahip olmaları gerektiğini kaydettiler.

Üretilen bilimsel bilginin toplumun çeşitli katmanlarıyla paylaşılabilmesi için iletişim diline dökülmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden yetkililer, yaygın din eğitimi ve öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve alanın ihtiyaç duyduğu elemanları bu bilgiler ışığında eğitmek; içerik, materyal ve yöntem açılarından çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun yeterliklere sahip yaygın din eğitimcilerini yetiştirmek amacıyla fakülte bünyesinde ''Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü''nün açıldığı bildirdiler.

-''ÖTEKİNİ TANIMA ÇALIŞMASININ BİR PARÇASI''-

Yetkililer, küreselleşen dünya şartlarının toplumun diğer din mensuplarıyla fiilen daha yakın bir ilişki içinde olması sonucunu doğurduğunu belirterek, şunları söylediler:

''Bu durum, toplumun bu alanda da bilgilendirilmesini bir ihtiyaç olarak dikte etmektedir. Ayrıca ülkemizin çeşitli kurumlarının dünya dinleri alanında uzmanlara gereksinimlerinin olacağı düşünülmektedir. Özellikle dış ilişkilerde, ilişkide bulunulan toplumun dinsel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili kültürü tanıma adına önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu çerçevede ötekini tanıma çalışmalarının bir parçası olarak din alanında bir açılımı gerçekleştirmesi yararlı olmaktan öte bir gereklilik olarak düşünülmektedir. Bu, aynı zamanda diğer dinler hakkında o dinlerin kendi öz kaynaklarına dayalı nesnel bilgiler üretmenin de bir yoludur. Bu tespitlerden hareketle yine fakülte bünyesinde 'Dünya Dinleri Bölümü' açılmıştır.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious