İlköğretim programlarına kısmi iptal!

İlköğretim programlarına kısmi iptal!.15695
  • Giriş : 22.04.2009 / 10:25:00

Danıştay 8. Dairesi İlköğretimde bulunan bazı ders programlarının değiştirilmesine ilişkin 116 sayılı kararı iptal etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulunun, ilköğretim Türkçe dersi programının değiştirilmesine ilişkin 115 sayılı kararının 1, 2, 4 ve 5. sınıflara yönelik kısmı ile ilköğretim Hayat Bilgisi dersi programının değiştirilmesine ilişkin 116 sayılı kararını iptal etti.

Bir öğrenci velisi, Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK) ilköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji ile Hayat Bilgisi dersleri öğretim programlarını değiştiren 12 Temmuz 2004 tarihli 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararlarının iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, TTK'nın ilköğretim Türkçe dersi programının değiştirilmesine ilişkin 115 sayılı kararının 1, 2, 4 ve 5. sınıflara yönelik kısmı ile ilköğretim Hayat Bilgisi dersi programının değiştirilmesine ilişkin 116 sayılı kararını iptal etti. Daire, TTK'nın 115 sayılı kararının Türkçe 3. sınıflara ilişkin kısmı ile ilköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarının değiştirilmesine ilişkin 114, 117 ve 118 sayılı kararlarının iptali istemlerini ise reddetti.

Kitapların incelenmesi için bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar veren Daire, ders programlarının ancak bu şekilde Anayasa ve yasalara uygun olup olmadığının anlaşılacağına işaret etti.

Bilirkişi düzenlediği raporda, Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sınıf ders kitaplarıyla, Fen ve Teknoloji 4 ve 5. sınıf ders kitaplarının Anayasaya, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Atatürk ilke ve inkılaplarına, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılıklarının bulunmadığı görüşü bildirildi.

Raporda "Hayat bilgisi 1, 2 ve 3. sınıf ders kitaplarının vatan sevgisi ve demokrasi kültürü yönünden zayıf ve yeni ilköğretim programının geliştirilmeye muhtaç olduğu sonucuna ulaşıldığı" belirtildi. Raporda, Türkçe, 1 ve 2. sınıf ders kitaplarının "önerilemeyeceği", 4. sınıf ders kitabının "uygun nitelikte metinlerle değiştirilmesi ve kitapta saptanan yanlışların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi halinde ders kitabı olarak önerilebileceği", 5. sınıf Türkçe ders kitabının "yanlışlıklarının düzeltilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi koşuluyla ders kitabı olarak önerilebileceği" görüşüne yer verildi.

Bilirkişi, 3. sınıf Türkçe ders kitabının ise önerilebilecek ders kitabı olduğuna işaret etti.

Kararda, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak için kabul edilen ilköğretim Türkçe dersi öğretim programının 1, 2, 4 ve 5. sınıflarla ilgili kısmında ve ilköğretim Hayat Bilgisi dersi öğretim programında hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*