İmam-Hatip Yönetmeliği'nde değişiklik

  • Giriş : 16.09.2006 / 00:00:00

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği’nde düzenlemeler yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Liselerin 4 yıla çıkarılarak, Anadolu liselerinin hazırlık sınıflarının kaldırılması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği’nde buna uygun düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikle, 9.sınıflara alınacak öğrenci kontenjanlarıyla nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, rehber öğretmen bulunmadığı takdirde ise okul müdürü tarafından seçilen bir öğretmenle, bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulacak.

9. sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fiziki imkan ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak, her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilecek.

Açılacak 9. sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneğiyle birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Milli Eğitim Bakanlığının ilgili öğretim dairesine gönderilecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9. sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilecek.

Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra 9. sınıf kontenjanında değişiklik yapılmayacak.

Ayrıca nakil sebebiyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30’u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilecek. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet adreslerinde güncelleştirilerek ilan edilecek.

Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilecek.

Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içerisinde bildirilecek.

Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılabilecek. Ancak hastalık, doğal afet ve diğer nedenlerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilecek.

Bu okullardan kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde okullarına geri dönebilecek.

9. sınıftan ayrılan öğrencilerle bu sınıfta başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, kayıt-kabul şartlarını taşımaları halinde diğer orta öğretim kurumlarına süresi içinde kayıt yaptırabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious