İmar'da Cem Uzan izi

İmar'da Cem Uzan izi.11515
  • Giriş : 02.02.2007 / 00:00:00

BDDK’nın hazırladığı 192 sayfalık ek raporda Cem Uzan’ın adı ilk kez ’İmar çetesi’nin içinde yer aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İmar Bankası olayında, babası, kardeşleri, annesi, amcaları yargılanırken bugüne kadar İmar Bankası hissedarı olmadığı için soruşturmaların dışında tutulan Cem Uzan’ın adı, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun ek raporunda yer aldı.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine, BDDK yeminli murakıpları tarafından İmar Bankası soruşturması için ek rapor hazırlandı. Bu ek raporda, “İmar Bankası kaynaklarının Uzan Grubu’na aktarılması ve bu aktarımın yasal defter ve mali tablolarda gizlenmesine ilişkin yeni tespitler yapıldığı ve bu işlemlerin sorumlularına ilişkin yeni deliller elde edildiği” kaydedildi.

Grup şirketlerinin yoğun bir şekilde borç alacak ilişkisi içinde oldukları tespitine yer verilen raporda, “Uzan Grubu, İmar Bankası’ndan kendisine aktarılan kaynakların takibini güçleştirmek amacıyla, aktarılan kaynakları birçok şirket üzerinde dolaştırmak ve hatta şirketlerin mevduat hesapları üzerinde manipülasyonlar yapmak suretiyle kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır” denildi.

“Cem Uzan da sorumlu”

Rapora şöyle devam edildi; “Bu zarardan zimmet suçunu işleyen İmar Bankası yönetici ve çalışanlarıyla, suça iştirak eden İmar Off-Shore, Merkez Yatırım, Uzan Grubu yönetici ve çalışanları ile Uzanlar’ın (Kemal, Yavuz, Cem, Hakan, Bahattin Uzan) sorumlu olduğu düşünülmektedir. İmar Bankası’nın yönetici ve çalışanları tarafından ’zimmete geçirilen ’kaynaklar 9 katrilyon 342 trilyon 710 milyar 810 milyon 600 bin 160 TL’dir. Zimmete geçirme fiili nedeniyle İmar Bankası’nın 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle uğradığı zarar ise 20 katrilyon 288 trilyon 717 milyar TL’dir.”

Ekrandan anlık takip

BDDK ek raporunda bilgi işlem uzmanlarının banka bilgisayar sistemindeki araştırmalarından elde ettikleri tespitlere de yer verildi. Cem, Hakan, Kemal ve Yavuz Uzan’ın hangi işlem menülerine erişebildiklerinin araştırıldığı ve adı geçen kişilerin bilgi işlem sisteminden ağırlıklı olarak şube kasalarında biriken paraları ve İmar Bankası’nın günlük vaziyetiyle kâr zarar durumunu takip ettiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Raporda, Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarınca vergi dairelerine ödenmediği tespit edilen 835 trilyon 273 milyar 927 milyon 856 bin 492 TL tutarındaki verginin tamamının Uzan Grubu’na aktarıldığı, 31 Aralık 2004 itibariyle dairelere ödenmeyerek gruba aktarılan vergilerin faiz ve cezalarla birlikte 7 katrilyon 43 trilyon 717 milyar 190 milyon 927 bin 810 TL olduğunun da altı çizildi.

Personelde gizlilik esas

Bankada, Uzan Grubu’na kaynak aktarmak üzere ’olağanüstü usulsüzlükler’ yapıldığı, usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını engellemek, kaynak aktarımını kamu otoritelerinden saklamak için İmar ve Merkez Yatırım’da her safhada gizliliğin esas alındığı vurgulanan raporda şöyle devam edildi:

“Bunu (gizliliği) temin etmek üzere, banka ve Merkez Yatırım’da genelde yönetici kademesinde yıllardan bu yana emeklilik ve Uzan Grubu’na dahil başka şirketlerde çalışma dışında pek fazla ayrılma yaşanmamıştır. Ayrıca banka ve Merkez Yatırım yönetici ve çalışanlarının gruba bağlılıklarını sürdürmek amacıyla söz konusu kişilerin akraba ve yakınları İmar Bankası, İmar Off-Shore ve Merkez Yatırım’da ya da grup şirketlerinde istihdam edilmişlerdir.”

Şişli Cumhuriyet Savcılığı’nın sürdürdüğü kara para soruşturmasında, bu rapor doğrultusunda ifadesini almak istediği Cem Uzan, anne Melahat Uzan ve diğer isimlere çıkardığı davetiye ise geri döndü. Soruşturmayı yürüten Savcı Mecit Ceylan, geçtiğimiz aylarda, Uzanlar’ın bağlantılarını araştırmak ve resmi makamlarla bağlantı kurmak için Polonya’ya da gitmişti.

Cem Uzan’ın vergisi ortak hesaptan ödendi

* Raporda, İmar Off-Shore’un, bankadan Uzan Grubu’na kaynak aktarımında köprü vazifesi gördüğü, grubun mevduat hesaplarında oluşturulan paralarla kamu şirketleri satın alındığı, grup firmalarının kredi ve faiz borçlarının kapatıldığı, İmar sermayesinin artırıldığı, Uzan ailesi üyelerinin vergi borçlarının ödendiği iddia edildi.

* Raporda, Kemal, Cem, Hakan ve Yavuz Uzan ile Ayşegül Akay’ın (Uzan) 1 Nisan 2002’de 406 milyar, 3 Temmuz 2002’de 406 milyar TL’lik vergi borçlarının bu hesaplardan ödendiği gösterildi.

* Banka kaynaklarıyla 0250000 Yurtdışı Bankalar hesabına borç kaydı verilerek Uzan Grubu adına yapılan havalelerde United Bank of Switzerland nezdindeki muhabir hesaplar kullanıldı. Dövizler, İsviçre merkezli bankalardaki Uzan hesaplarına transfer edildi, bir bölümüyle altın sertifikası alındı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious