IMF krediyi serbest bıraktı

  • Giriş : 18.05.2007 / 23:41:00

Kredi,1 milyar 135 milyon 300 bin dolar tutarında.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülmekte olan Stand-By Düzenlemesi'nin Altıncı Gözden Geçirmesi, IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından bugün görüşülerek onaylandı.

Altıncı Gözden Geçirme'nin tamamlanmasıyla 749.5 milyon SDR (yaklaşık 1 milyar 135 milyon 300 bin dolar) tutarındaki kredi dilimi serbest bırakıldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülmekte olan Stand-By Düzenlemesi'nin Altıncı Gözden Geçirmesi, IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından bugün görüşülerek onaylandı.

Altıncı Gözden Geçirme'nin tamamlanmasıyla 749.5 milyon SDR (yaklaşık 1 milyar 135 milyon 300 bin dolar) tutarındaki kredi dilimi serbest bırakıldı.
Hazine Müsteşarlığı, onay ile birlikte, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz imzasıyla, IMF Başkanı Rodrigo de Rato'ya 1 Mayıs tarihinde gönderilen Altıncı Gözden Geçirmeye İlişkin niyat Mektubu'nu açıkladı.

Ekonominin temel yapısı ve bilançoların son yıllarda önemli ölçüde güçlendiği ve böylece ekonominin, negatif şoklara karşı çok daha dayanıklı hale geldiği belirtilen mektupta, "Son siyasi belirsizlik finansal piyasa oynaklığı riskini artırmış olsa da, güçlü politikaların sürdürülmesi konusundaki taahhüdümüz muhafaza edilmektedir" denildi.

Enflasyonrda yılsonu hedefinin aşıldığı vurgulanan mektupta, büyük ölçüde öngörülenin üzerinde gerçekleşen yatırım harcamaları nedeniyle faiz-dışı harcamalara ilişkin üst sınırın da tutturulamadığı ifade edildi.

Mektupta, "Henüz elde veri olmamakla birlikte Nisan 2007 sonuna ilişkin ayarlanmış faiz-dışı fazla, harcama ve sosyal güvenlik dengesine ilişkin hedeflerin temel itibariyle beklenenin altındaki gelirler ve öne alınan bazı harcamalar nedeniyle tutturulamamış olduğu tahmin edilmektedir" denildi.

ELEKTRİK ZAMMI

Maktu vergiler ile KİT fiyatlarına ilişkin sürekli yapısal kriter olan KİT fiyat ayarlamalarının program
varsayımlarının gerisinde kaldığından yerine getirilemediği de itiraf edilen mektupta, Gelir Vergisi reformuna ilişkin yasal düzenlemenin, kanunda yer alması öngörülen unsurlardan birisi hariç olmak TBMM’de 1 Mart 2007 tarihinde kabul edildiği, Şubat 2007 sonu hedefinde çok az bir süre farkıyla gecikme olduğu anlatıldı.

Sosyal Güvenlik Refonrmu'nun Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle uygulanamaz hale geldiği kaydedilen mektupta, Halk Bankası özelleştirmesi ilişkin sözün yerine getirildiği ifade edildi.

Gelir Vergisi reformunda gecikme ve çapraz kontrole ilişkin düzenlemenin yapılamamasının kabul edilmesi istenen mektupta, sözkonusu düzenlemenin daha sonra yapılacağı sözü verildi.

NİSAN KRİTERLERİ DE TUTMADI

İlgili veriler henüz elde olmadığından dış borca ilişkin nisan sonu performans kriterinin
uygulanmaması talep edilen mektupta, "Alınmakta olan telafi edici tedbirler ışığında Nisan sonuna ilişkin konsolide kamu sektörü faiz-dışı fazlası, KİT’ler hariç konsolide kamu sektörü faiz dışı fazlası, merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kuruluşlarının faiz dışı harcamaları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının dengesine yönelik performans kriterlerinin de uygulanmaması talep edilmekte olup, bu hedeflerin tutturulamamış olduğu tahmin edilmektedir" denildi.

2006 yılında gözlenen yüzde 6’lık büyümenin, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan kredi genişlemesinin iç talebi daraltmasıyla, önceki yıllarda sağlanan yüzde 7.5’lik ortalamanın altında kaldığı belirtilen mektupta, "İstikrarlı ekonomik koşullar, tedricen düşen enflasyon ve dış sektörün daha güçlü katkısıyla, 2007 yılında büyümenin yüzde 5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir" öngörüsünde bulunuldu.

CARİ AÇIK GERİLEYECEK

2007 yılında cari işlemler açığının GSMH’nin
yüzde 7.25’ine gerilemesinin beklendiği vurgulanan mektupta, "Dış finansman görünümü elverişli seyrini sürdürmekte olup, özel sektördeki yoğun birleşme ve satın alım faaliyetlerinin etkisiyle devam etmekte
olan yüksek düzeydeki doğrudan yabancı yatırımların, cari işlemler açığının yarısını finanse etmesi beklenmektedir.

Cari işlemler ve finans hesaplarındaki gelişmelerin yakından takip edilmesine devam edilecek ve gerektiği takdirde, politika ayarlamaları yapılacaktır" denildi.

Enflasyonun yüzde 4’lük hedefe düşürülmesi yönündeki kararlılığın sürdüğü bildirilen mektupta, mektedir. Emtia fiyatları ve döviz kuru şokları, geçtiğimiz yıl enflasyonun, yıllık enflasyon oranlarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren hissedilebilir derecede gerileyerek, 2007 yılı boyunca hedefe tedricen yakınsamasının beklendiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

SIKI DURUŞ SÖZÜ

"Ancak, hizmet sektörü enflasyonundaki katılık, işlenmemiş gıda fiyatlarına ilişkin şoklar ve enflasyon beklentilerindeki gerilemenin yavaş olması halen
enflasyonun düşürülmesi sürecinde karşılaşılan zorluklardır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde para politikasında sıkı duruş korunacak; bir başka ifadeyle para politikası, enflasyon görünümüne ilişkin olumsuz gelişmelere –olumlulara kıyasla – daha duyarlı olacaktır. Bu yaklaşım, orta vadeli enflasyon hedefini yakalama yönündeki kararlılığımızı göstermektedir."

DÖVİZDE AŞIRI OYNAKLIĞA MÜDAHALE EDİLECEK

Uluslararası rezervlerin ihtiyati gerekçelerle artırılmasının programın temel hedeflerinden birisi olmaya devam ettiği vurgulanan mektupta, "Bu çerçevede, günlük döviz alım ihalelerini sürdürme kararlılığımız devam etmekte olup, bu ihalelerde günlük minimum alım miktarı 15 milyon ABD doları olarak sabitlenmiş ve bankalara, 30 milyon ABD dolarına kadar ilave satım yapabilme opsiyonu tanınmıştır.

Ancak olağanüstü koşullarda ihalelerin geçici bir süreyle durdurulması söz konusu olabilecektir. Piyasa koşullarının elverişli olması halinde, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla günlük ihale miktarları artırılabilecektir. Ayrıca, döviz kurundaki aşırı oynaklığı engellemek için ihtiyari müdahale seçeneği saklı tutulacaktır" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious