IMF memuru ayağa kaldırdı

  • Giriş : 16.12.2006 / 00:00:00

Memur sendikaları, IMF’ye gönderilen son niyet mektubundaki toplu görüşme sistemini rafa kaldıran cümlenin şaşkınlığını yaşıyor. Başkanlar, “tepkimiz çok ağır olur” uyarısı yaptı

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

IMF’ye sunulan son niyet mektubunun 2 milyon devlet memurunu ilgilendiren 14’üncü paragrafı memur sendikalarını ayağa kaldırdı. Niyet mektubundaki “maaş artışları bütçe sürecinde belirlenecek” ifadesine büyük tepki gösteren memur sendikaları, toplu görüşme hakkının gaspı anlamına gelen bu maddenin uygulanmaması için her türlü eyleme hazır olduklarını söylediler. İşte sendika başkanlarının tepkileri:

MEMURU KIZDIRMAYIN

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız: “Gözlerimize inanamıyoruz. Böyle bir cümle niyet mektubunda ne arar? Devlet memuruyla IMF’nin bu kadar yakından ilgilenmesi, en ince detaylara kadar karar alması doğru değildir. Memur yasayla aldığı hakkı niyet mektubuyla devretmez. Kamu çalışanlarıyla ilgili bir dizi taahhüt bugün verilmiş ancak uygulama tarihi 2008’in başında bırakılmış. Yani seçimlerin sonuna atılmış. Ancak, bunun siyasetçiye bedeli çok ağır olur. Bunu kimse memura dayatamaz.” Memur-Sen Başkanı Ahmet Aksu: “Bu madde buradaysa toplu görüşmeleri yapmaya gerek yok ki o zaman. Zam, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun emrettiği gibi toplu görüşmelerle belirlenmeyecekse o zaman yasa niye var? Gerçi uygulama bugüne kadar belki böyleydi. Niyet mektubuyla uygulamanın adı konmuş oldu. Ancak, böyle bile olsa yasal hakkımızdan vazgeçmemiz mümkün değildir. Memur buna izin vermez.”

TEPKİDE ÖLÇÜ OLMAZ

KESK Başkanı İsmail Tombul: “Çalışma yaşamında emekçileri bir taraf olarak ‘görmeyin’ diyor bu düzenleme. Kamuda çalışanlar bireysel sözleşmeli hale gelsin, bireysel performans değerlendirilsin, böylece toplu pazarlık hukuku ortadan kalksın. Performans ve liyakat baz alınsın. Bütün kamu çalışanları sözleşmeli, bireysel sözleşmeli hale gelsin, toplu pazarlık olmasın. Biz bugünkünden daha fazla toplu sözleşme hakkı isterken, bu çok ciddi bir kavga nedenidir. Tepkimiz ölçüsüz olur.”

ÖRGÜTLERİN GÖRÜŞÜ ALINACAK

İşte niyet mektubunun ilgili bölümü: Ücret skalasının daha fazla daraltılmaması ve bütçeye yükün belli bir çerçevede tutulması da dahil olmak üzere, kamudaki maaş/ücret yapısını rasyonel bir çerçeveye oturtmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir kamu personel reformunun uygulanması konusunda kararlıyız. Söz konusu reformun muhtemel unsurları arasında: (1) ücret yapısının basitleştirilmesi; (2) ücretin hemen hemen tüm bileşenlerinin vergi matrahına dahil edilmesi; (3) maaş artışlarının bütçe sürecinde belirlenmesi; (4) liyakat ve performans ödemesine imkan tanınması; ve (5) farklı kamu kurumlarında aynı düzeydeki kamu çalışanlarına eşit ücret prensibinin getirilmesi hususları yer alacaktır. Sivil toplum temsilcileri ile istişare etme gereği dikkate alındığında, söz konusu reformun 2008 yılı başlarında uygulamaya konması beklenmektedir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious