İndirime yasa geliyor

  • Giriş : 23.09.2006 / 00:00:00

İndirimli satışların düzenlenmesine ilişkin yasa teklifine İTO’dan destek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, uzun süreden beri, indirimli satışların yasal bir düzenlemeye kavuşturulması yönünde çalışmalar yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, TBMM'ye sunulan yasa teklifinin İTO'nun görüşlerine paralel olduğunu söyledi.

Başkan Yalçıntaş, yasa teklifinde yer alan; indirimli satışların zaman ve süresinin tanımlanması ve indirimli satışların bir merciin iznine bağlanmaması gibi hususlarda da benzer görüşte olduklarını belirtti.

Kanun teklifinin kısa sürede yasalaşmasını umduğunu dile getiren Başkan Yalçıntaş, bunun hem iş dünyasının, hem de tüketicilerin yararına olacağını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, tüketicileri ve perakendecileri yakından ilgilendiren indirimli satışlar ile ilgili olarak çeşitli düzenlemeler öngören bir yasa teklifi sunulmuştu.

İstanbul Milletvekili Dr. Gülseren Topuz tarafından hazırlanan yasa teklifinin gerekçesinde, ülkemizde indirimli satışlarla ilgili yasal bir düzenleme bulunmaması nedeniyle işyerlerinin, düzensiz ve kuralsız indirimli satış yapabildiği kaydedildi. Bu durumun bir taraftan piyasalarda düzensizlik oluşturduğu diğer yandan da tüketicileri yanıltıcı etkiler meydana getirdiği belirtiliyor. Yasa teklifiyle, indirimli satış faaliyetlerine çeki düzen verilerek, hem tüketicilerin yanlış yönlendirilmesinin önlenmesi, hem de firmalar arası haksız rekabetin giderilmesi, büyük firmaların hakim durumlarını küçük firmalar aleyhine kullanmalarının bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Teklifte, mevsim değişimi nedeniyle öngörülen indirimli satışların, 1 Şubat - 31 Mart, ve 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yapılabilmesi, diğer nedenlerle yapılan indirimlerde ise, sürenin bir ayı geçmemesi öngörülüyor. Ayrıca, indirimli satışı fiyatının, etiket, fiyat ve tarife listelerinde, indirimden önceki fiyatı ve indirim oranıyla birlikte gösterilmesi ve bu hükümlere aykırı hareket edenlere 500 YTL para cezası uygulanması hükmü de getiriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious