İngiliz halkının çoğu dine inanmıyor

  • Giriş : 23.12.2006 / 00:00:00

Bir araştırmaya göre İngiltere'de hiçbir dine inanmayanların sayısı, herhangi bir dine inananların sayısından iki kat daha fazla.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yapılan araştırma, İngiltere'de insanların dinin toplum üzerinde olumsuz bir etki yarattığına inandıklarını da gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 82'isi dinin kendi ülkelerinde ortaya çıkan kaos ve siyasi gerginliğin asıl sebebi olduğuna inanırken, sadece yüzde 16'ı bu görüşe katılmıyor. Araştırma sonuçları, çeşitli dinlerin var olduğu İngiltere'de dini liderlerin, toplumu kozmopolit bir yapı olarak ifade ettikleri tanıma uymadığını gösteriyor.

Ülkede din-toplum ilişkisi üzerinde var olan tartışma dönemine denk gelen araştırma sonuçları dini liderleri kızdırırken, İngiltere Kliseler Birliği sözcüsü, yaptığı açıklamada dinin kaosun asıl nedeni olarak görülmesinin yanlış olduğunu ve ülkede laikliğin son yıllarda daha fazla önemsendiğini söyledi. Araştırma sonuçlarına tepki gösteren sözcü, "Toplumun nasıl değiştirildiğini görmek zorundasınız. Şimdi kliseye gitmek eskisinden daha zor bir hale gelmiştir."dedi.

Öte yandan ülkedeki Hristiyan dinine mensup vatandaşların çoğunluğunun kiliseye gitmedikleri de ortaya çıktı. Araştırmada, halkın sadece yüzde 13'ünün kilisede ayine katıldıklarını, yüzde 43'ünün ise kilise ayinine hiç katılmadıkları sonucu ortaya çıktı. Araştırmada en çok dikkat çeken noktalardan biri de, İnglitere'de Hristiyan olmayan dinlerin ibadetlerini yerine getirmede ve mabetlerine düzenli olarak gitmede en istikrarlı kesim olduklarını gösteriyor. Buna göre, Hristiyan olmayan halkın yüzde 29'u haftada en az bir kere mabetlerine gittiklerini söylüyor.

Araştırmada ayrıca, İngilizlerin yüzde 63'ünün kendilerini dindar olarak görmediklerini, buna karşın sadece yüzde 33'ünün kendilerini dindar olarak gördükleri yer alıyor. Ankete katılan vatandaşların içinde kendilerini dindar olarak görenlerin çoğunun yaşlı vatandaşlar olması ise dikkat çekiyor. Bunların içinde kadınların yüzde 37'isi, erkeklerin ise yüde 27'i dindar olduklarını görülüyor.

Araştırmada ayrıca İngiltere'de vatandaşların çoğunluğunun dindar olmanın ılımlı olmaktan daha zararlı olduğu dikkat çekiyor. Vatandaşların çoğunluğu, ülkedeki politik bölünme ve kaosun aşırı dindar olmaktan kaynaklandığını, az bir kesimin ise dindar olmanın problemleri çözmede olumlu etkisine inanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious