İnternet kafelere yaş sınırlaması

  • Giriş : 03.02.2007 / 00:00:00

Yalova Emniyet Müdürü Ahmet Kaplan, internet kafe ve oyun salonlarına 12 yaşından küçüklerin, yanlarında veli veya vasilerinin olmadan giremeyeceğini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Emniyet Müdürü Ahmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte elektronik oyun yerlerine giriş yaşı konusunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, mülki amirlerce bu tür yerlere giriş yaşına ilişkin sınırlamanın ne olacağı konusu bildirildiğini belirtti.

Kaplan, açıklamasında şunları ifade etti: "Yürürlükte bulunan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte giriş yaşı ile ilgili bir düzenleme bulunmayan, kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartı ile bilgi ve maharet artırıcı, beden ve zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı veya oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun alet ve makineleri ile televizyon veya video oyunları ve bunların benzerlerinin bulundurulup çalıştırıldığı yer olarak nitelendirilen oyun yerlerine 12 yaşından küçüklerin, yanlarında veli veya vasileri olmadan giremeyecekler. Aksine davranan ya da alınan tedbir ve yasaklara uymayan kişi ve sorumlular hakkında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda öngörülen yaptırımların uygulanması uygun görülmüştür."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious