İnternet suçlarına ağır ceza geliyor

  • Giriş : 13.02.2007 / 00:00:00

Yayınlara erişim engellenecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Elektronik ortamda yapılan ve çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, intihara yönlendirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarını içeren yayınlara erişim engellenecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile elektronik ortamda işlenen belirli suçların içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden önlenmesine ilişkin esas ve usuller düzenlendi.

Buna göre, elektronik ortamda yapılan ve içeriği Türk Ceza Kanunundaki (TCK) çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, intihara yönlendirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarını oluşturan yayınlarla ilgili erişimin engellenmesi kararı verilecek.

Bu suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, içerik veya yer sağlayıcısının yurt içinde bulunması halinde, erişimin engellenmesine, sulh ceza hakimi karar verecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise erişim, yetkili ve görevli kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine veya re'sen, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının yazılı emriyle engellenebilecek.

İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa dahi, içeriği çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı, doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca verilecek. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek, gereğinin derhal yerine getirilmesi istenecek.

İdari tedbir olarak verilen kararın yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına 3 gün süre verilecek. Bu sürede içeriğe erişimin engellenmemesi halinde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişim sağlayıcısına 10 bin YTL idari para cezası uygulanacak. Buna rağmen kararın yerine getirilmemesi durumunda, Başkanlığın talebi üzerine Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirmenin iptaline karar verilebilecek. Erişimin engellenmesi kararına karşı itiraz edilebilecek.

Suç konusu içeriğin yayından çıkarılması halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalacak.
Hakim tarafından verilen erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YENİ GÖREV

Düzenlemeyle verilen görevleri, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yerine getirecek, bu hizmetlerde kullanılmak üzere 65 kadro ihdas edilecek.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının yerine getireceği görevlerle ilgili yapacağı her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Başkanlık, Ulaştırma Bakanlığı, polis, jandarma ve milli istihbarat teşkilatı gibi kolluk kuvvetleri, aileden sorumlu kurum ve kuruluşlar, RTÜK ve benzeri ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak elektronik ortamda yapılan ve düzenleme kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapacak.

İNTERNET KAFELER

İnternet kafelerde, filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere yer verilecek. Telekomünikasyon Kurumu, işletmecilerle yapacağı sözleşmelerde veya vereceği diğer izinlerde elektronik ortamda verilecek internet hizmetlerinde filtreleme ve bloke etme yazılım program ve donanımlarının kullanılmasını mecburi hale getiren hükümlere yer verecek. İnternet kafelerde, söz konusu suçları oluşturan içeriğe sahip yayınlara erişimin engellenmesi amacıyla gerekli filtreleme ve bloke etmeyi sağlayacak donanım ve yazılım kullanılması dahil her türlü tedbirin alınması halinde, işyeri açma ruhsatı veya diğer izin belgelerinin verilmesi söz konusu olabilecek.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, düzenleme kapsamındaki suçların işlenmesini önlemek için, izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak ve işletmek veya gerektiğinde üçüncü kişilere yaptırmak; sohbet, mesaj ve benzeri servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin standartları belirlemek; bu alandaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli olacak.

Başkanlık, söz konusu suçların elektronik ortamda işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren CD, DVD, USB bellek, hard disk, disket gibi ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini sağlamak üzere görevli ve yetkili kolluk kuvvetlerine her türlü yardımda bulunacak.
Ulaştırma Bakanlığınca; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından birer temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu Başkanlık sağlayacak.

MİT VE POLİS KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK

MİT Kanununda da değişiklik yapılarak, “Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları” kapsamında telekomünikasyon iletişim araçları yoluyla tespit ve dinlenmenin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki merkez üzerinden yapılması sağlanacak.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda yapılan değişiklikle de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin dinlemeler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşacak birim tarafından yerine getirilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious