İnternet yasa tasarısı mecliste

  • Giriş : 13.02.2007 / 00:00:00

İnternet dahil elektronik iletişim araçlarının sağladığı olanaklarla işlenen suçlarla etkin mücadeleyi öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının gerekçesinde, internet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkanların suiistimal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla mücadelede etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilecek özel bir kanun çıkarılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.

Tasarıyla, aileyi, çocukları ve gençleri, internet dahil elektronik iletişim araçlarının suiistimal edilmesi suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli önleyici tedbirlerin alınmasının amaçlandığı bildirilen gerekçede, elektronik ortamda çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesinin sağlanmış olacağı belirtildi.

Türk Ceza Kanununda yer alan belirli suçların, internet dahil elektronik ortamda etkilerini sürdürmesinin, idari ve yargısal koruma tedbiri olmak üzere belirlenen iki yöntemle önlenmesinin mümkün kılındığı ifade edilen gerekçede, ”Bu tasarı, suçun ve suçlunun gelişen bilişim teknolojilerini bir truva atı gibi kullanarak, Anayasamızın özel olarak korunmasını öngördüğü başta aile, çocuklar ve gençler olmak üzere belirli sosyal kesimlere yönelik suçların kolayca işlenmesini önleyici özel bir kanun mahiyetindedir” denildi.

Tasarının gerekçesinde, suçların internet yoluyla ve genel olarak elektronik ortamda işlenmesini önlemek amacıyla diğer ülke muadil kuruluşları ve uluslararası örgütlerle gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlama görevinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verildiği belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious