İnternete çekidüzen

  • Giriş : 15.01.2007 / 00:00:00

elektronik ortamda suçların önlenmesine yönelik TBMM'ne sunulan tasarı ile cinsel istismarı önlemeye yönelik kurulacak yeni birime geniş yetkiler veriliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında ele alınarak TBMM'ye sunulan Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile elektronik ortamda çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, intihara yönlendirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan bazı suç unsurlarının bulunduğu sitelere erişimin engellenmesi amaçlanıyor. Tasarıya göre, bu suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişimin engellenmesine sulh caza hakimi tarafından karar verilecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise erişim, yetkili ve görevli kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine veya resen, kurulacak olan Bilişim Güvenliği Başkanlığı'nın yazılı emriyle engellenebilecek. Yazılı emir en geç 24 saat içinde Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili ve görevli sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Yetkili hakim kararı 48 saat içinde onaylamazsa erişimin engellenmesi kararı hükümsüz sayılacak.

Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi ile ilgili karara Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde Başkanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

-1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS-

''Erişimin engellenmesi'' kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına 3 günden fazla olmamak üzere belirlenen bir süre zarfında kararın yerine getirilmesi hususunda yazılı uyarıda bulunulacak. Uyarıya ve belirlenen süreye rağmen kararın yerine getirilmemesi halinde erişim sağlayıcısına 10 bin YTL idari para cezası verilecek. Buna rağmen kararın yerine getirilmemesi halinde Başkanlığın talebiyle, Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilecek.

Erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen kişiler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik ve fuhuş suçlarının içeriklerini taşıyan yayınlara ilişkin erişimin engellenmesi kararı doğrudan Bilişim Güvenliği Başkanlığı tarafından verilecek.

Bilişim Güvenliği Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, polis, jandarma ve MİT gibi kolluk kuvvetleri, çocuk ve aileden sorumlu kurum ve kuruluşlar, RTÜK ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlar, içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili dernek, vakıf, mesleki oda ve bunlar gibi sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak, elektronik ortamda yapılan ve bu kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapacak.

-FİLTRELEME VE BLOKE-

Telekomünikasyon Kurumunun işletmelerle yapacağı sözleşmelere veya vereceği diğer izinlerde elektronik ortamda verilecek internet hizmetlerinde filtreleme ve bloke etme yazılım program ve donanımlarının kullanılmasını mecburi hale getiren hükümler de konulacak. İnternet kafelere iş yeri açma ruhsatı veya diğer izin belgelerinin verilmesinde, bu iş yerlerindeki bilgisayar ve diğer sistemlerde, konusu bu kanunla belirlenen suçları oluşturan içeriği sahip yayınlara erişimin engellenmesi amacıyla gerekli filtreleme ve bloke etmeyi sağlayacak donanımın ve yazılımın kullanılması dahil her türlü tedbirin alınması şartı aranacak.

Bilişim Güvenliği Başkanlığı, elektronik ortamdaki yayınların izlenmesi suretiyle, tasarı kapsamındaki suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil gerekli her türlü teknik alt yapıyı kurmak ve işletmek veya gerektiğinde 3. kişilere yaptırmak, sohbet, mesaj ve benzeri servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanımın üretilmesi ve yazılımın yapılmasına ilişkin standartları belirleyecek ve bu alanda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.

Başkanlık, kanun kapsamında bulunan suçların, elektronik ortamda işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren CD, DVD, USB bellek, Hard Disk, Disket gibi ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesi konusunda görevli ve yetkili kolluk kuvvetleriyle teknik imkanlar dahil her türlü yardım ve koordinasyonda bulunacak. Kanun tasarısı,tecrübeli ve yetişkin kişi ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı geçici danışma kurulları kurulabilmesine de imkan tanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious