İnternette indirim artık yasallaşıyor

İnternette indirim artık yasallaşıyor.11015
  • Giriş : 26.01.2009 / 18:23:00

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan, Çiçek, işçi çıkarmayı engelleyecek, özel iletişim vergisi oranı indirecek ve hurda araç indirimi getirecek müjdeler verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, son günlerde sosyal tarafların da Kısa Çalışma Ödeneği üzerinde vurgu yaptığını anımsatarak, ''Bu konuyu bugün prensip itibariyle kararlaştırmış oluyoruz, bu ödeneğin kullanılmasıyla ilgili'' dedi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, edebiyatçı Orhan Duru ve çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlar Kurulunun bugünku toplantısında 3 kanun tasarısının ele alındığını anlatan Çiçek, bunlardan bir tanesinin Bankacılık Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı olduğunu söyledi. Çiçek, uzun bir zamandan beri bu sektörle ilgisi olan tarafların ve sektörün kendisinin kanunda yapılması gereken değişikliklerle ilgili bazı talepleri bulunduğunu belirtti. Kanundaki değişikliğin müzakerelerin sonucunda ortaya çıktığını kaydeden Çiçek, ''Düzenlemenin maksadı evvela bürokratik süreçlerin kısaltılması ve maliyetin azaltılması. Bankaların faaliyetlerine ilişkin bazı sınırlamaların BDDK'nın etkin gözetim ve denetim yapmasına engel olmayacak şekilde kaldırılması. Dolayısıyla bankalara daha serbest hareket etme imkanı geliyor. Gelişen şartlara göre yeni önlemlerin alınmasına ve finansal piyasaların gelişmesine imkan sağlanması olarak bu kanunun amacının ifade edilebilir'' diye konuştu.

Bunların büyük ölçüde teknik konular olduğunu vurgulayan Çiçek, kanunda ''finansal holding şirketlerin tanımı'' şeklinde madde bulunduğunu anımsattı. Bu kavramın AB standartları çerçevesinde yeni baştan ele alındığını ifade eden Çiçek, finans holdingleşmesinin bir çatı altında toplanabileceğini söyledi.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giyenlerin banka kurucuları arasında yer alamayacağını belirten Çiçek, bunun bir kısıtlama olduğunu kaydetti. Bu kanunla Türkiye'de banka kurulması sürecinde mütekabiliyet konusunun da düzenlendiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

''Bankacılık hizmetleriyle ilgili destek hizmetleri hariç BDDK'dan izin süreci yeniden düzenleniyor. Yani her konuda BDDK'dan izin almak yerine, belli ana konularla ilgili kanunda belirtilen konularla ilgili izin alınabilecektir. Böylece bankaların daha rahat hareket etme, karar verme imkanı ortaya çıkmaktadır.

Kalkınma ve yatırım bankalarının sağladıkları fonlara ilişkin düzenlemeler var. Bugün yatırım bankaları bu fonlardan istifade edemiyor. Sadece kendi kaynaklarından müşterisine imkan sağlıyor. Dolayısıyla müşterisini imkanlarında bir fon şeklinde değerlendirme imkanı olacaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hususlar var. Bu ve benzeri pek çok konuyu ayrıntılı bir şekilde düzenliyor bu kanun tasarısı.''

Çiçek, ikinci kanun tasarısının Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olduğunu belirtti. Vergi mevzuatında zaman zaman değişiklikler yapıldığını anımsatan Çiçek, özellikle gelir vergisiyle ilgili olarak geçmişte birçok düzenleme yapıldığını söyledi. Çiçek, bunların amacının ekonomide rekabet gücünün artırılmasını sağlama, serbest piyasa ekonomisine uyumu temin etmek, istihdamı teşvik etmek ve vergiyi tabana yaymak, kayıt dışılığı ortadan kaldırmak gibi çağdaş, modern vergi sistemlerinde öngörülen hususları da Türkiye'nin yakalaması olduğunu belirtti.

Vergi sistemine yönelik yapılan düzenlemelerin bir kısmının içinden geçilmekte olan ekonomik sıkıntılar açısından da önem arz ettiğine işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

''Kısa çalışma ödeneği diye son günlerde sosyal tarafların da üzerinde vurgu yaptığı bir konu var. Bu konuyu bugün prensip itibariyle kararlaşırmış oluyoruz, bu ödeneğin kullanılmasıyla ilgili. Bunun içeriği nelerden ibaret olacak? Bunu sosyal taraflarla son çarşamba günü bir toplantı daha yapılacak, bir kısım ayrıntıları da yarın Sayın Başbakan açıklayabilir ama prensip itibariyle kısa çalışma ödeneğini gündeme getirmiş oluyoruz. Bunun amacı çalışan kişilerin iş akitlerinin feshedilmemesi. Yani mümkün olduğu kadar bu kriz sebebiyle çalışan insanların işsiz kalmamasını temin bakımından bu ödeneğin kullanılmasına imkan tanıyan bir kararı prensipte almış oluyoruz.

İkincisi, çeklerle ilgili düzenleme. Maalesef 'iradem dışında çek elimden çıktı' tarzında bir kısım konuyu suistimal eden, kötüye kullanan insanlar var. Dolayısıyla çeklerle ilgili bir düzenleme de bu kanun çerçevesinde gündeme gelebilecek ve kısa sürede bir yasal düzenlemeye kavuşmuş olacak.

Üçüncü olarak bu kanunla beyannamelerin denkleşmesi dediğimiz bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta bildirgelerinin birleştirilerek tek bir beyanname şeklinde verilmesi arzu ediliyor. Dolayısıyla bu önemli bir kolaylığı getirmiş olacak. Ayrıca ülke kalkınması, istihdam ve mili gelire önemli katkılarda bulunacak. Büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak düzenlemeler bu kanunda yer alacak. e-devlet ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılması ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını kolaylaştırmak üzere internet iletişiminden alınan özel iletişim vergi oranı indirilmektedir.''

Gerek yerli gerekse yabancı kurumsal yatırımcılar bakımından uygulamada ortaya çıkan tereddütler bulunduğunu vurgulayan Çiçek, bunların ortadan kaldırıldığını belirtti.

HURDA ARAÇLAR

Çiçek, ekonomik ömrünü tamamlayarak veya çeşitli nedenlerle motorlu taşıt olma vasfını yitiren, hurda haline gelen, çalışma imkanı bulunmayan karayolları ve trafik düzenine zarar veren eski model motorlu kara taşıtlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemelerin de bu kanunla yeni bir yasal dayanağa kavuşacağını söyledi.

Toplantıda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bir kısım borç ve alacakların düzenlemesine ilişkin kanun tasarısının da gündeme geldiğini anlatan Çiçek, şunları söyledi:

''Bu kanunun amacı enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacaklarının takas veya mahsubu suretiyle tasfiye edilmesine ilişkin düzenlemelerdir. Bu kapsama hangi kuruluşlar giriyor? Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Botaş, Elektrik Üretimi A.Ş, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'yi kapsıyor. Bunların birbirlerinden alacakları var. Karşılıklı alacak, borç ilişkileri var. Bunun bir düzene kavuşturulmasında fayda var. Kendi iç bünyelerinin kuvvetlendirilmesi, hesaplarının daha rasyonel olabilmesi bakımından.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*