Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı bitti

Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı bitti  .11389
  • Giriş : 16.03.2008 / 17:50:00

Irak Türkmen basınının genel amaçlarını gerçekleştirmek ve Türkmen basınının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla "Çağdaş Türkmen Medyasına Doğru" teması ile İstanbul'da düzenlenen II. Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı sona erdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yaklaşık yüz delegenin katılımıyla 3 gündür Beyoğlu Kristal Otel'de süren Kurultay'da 11 maddelik bir sonuç bildirisi yayınlandı.

Yazılı basın, görsel ve işitsel iletişim ile internet ağı haberleşmesi alanında varlık gösteren Irak Türkmen temsilcilerinin katıldığı II. Türkmen Basın Konseyi Kurultayı, 14-16 Mart 2008 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Yüze yakın delegenin katılımı ile çalışmalarını tamamlayan Kurultaya, Ortadoğu ile Arap basın dünyasının tanınmış simaları, önemli medya kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli siyasî partiler ile kültürel örgüt ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Kurultayda, 22-23 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen I. Türkmen Basın Konseyi Kurultayı'nın sonunda yayımlanan Türkmen Basın Kuralları Deklarasyonu'nun geliştirilmesi tartışıldı. Ayrıca tüm Iraklıların ve özellikle Türkmenlerin çağrısına paralel olarak, bu deklarasyonun ilkelerine karşı Türkmen basın ve medya kuruluşlarına bağlı bütün kesimlerce duyarlı davranılması ve bu ilkelerin korunması yolunda titizlik gösterilmesi üzerinde duruldu.

Üç gün süren Kurultay çalışmaları sonunda hazırlanan 11 maddelik bildiriyi Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi Porf. Dr. Suphi Saatçi okudu. Sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

"1- Kurultay delegeleri tarafsız, doğru, etik, gerçek habercilik ve iletişim anlayışının kullanılmasını ilke edinerek, siyasî ve ideolojik söylemin birleştirilmesinin önemine vurgu ile 2006 yılında ilân edilen Basın Deklarasyonunun önemine dikkati çekerek, bu belgenin tüm katılımcıların imzasına açılmasını ve imzalayanların kabul ve benimseme bakımından tavır koymaları gerektiğini uygun gördüklerini açıklarlar.

2- Delegeler, hür ve doğru basın kurallarına bağlı olduklarını, yapıcı eleştiriye saygı göstereceklerini, basın araçlarını şahsî çıkarlar için kullanılmaması gereğini kabul ettiklerini, basının kolektif çalışma, sözbirliği ve ülke çıkarları için kullanılmasının zaruretine inandıklarını dile getirirler.

3- Katılımcılar, Türkmen Basın Deklarasyonunu yayınlarının görülür bir köşesine yerleştirmeyi, yayınlar arasında anlaşmazlık veya şahsî şikâyetler hakkında Türkmen Basını Genel Sekretaryasının tarafsız olarak vereceği kararlara uymayı taahhüt ederler.

4- Katılımcılar yurt içinde ve yurt dışında Iraklı gazeteci ve basın mensuplarına yapılan saldırıları şiddetle kınar, hür basın için mücadele ederek hayatını kaybeden meslektaşları rahmetle anar ve basın mensuplarını korumanın devlet sorumluluğu içinde olduğunu hatırlatırlar.

5- Delegeler, hür, demokrat, parlamenter, çoğulcu ve üniter bir Irak'ı savunan Türkmen söylemini destekler ve tüm Irak vatandaşlarını ülkenin geleceği ve refahı için kutsal prensipler etrafında birleşmeye çağırırlar.

6- Delegeler, Irak Türkmenlerinin haklı davalarını kamuoyuna açıklamak için Irak halkının tüm katmanlarıyla, Arap ve yabancı basın ve fikir kuruluşlarıyla iletişim kurmaya, Irak Türkmenlerinin haklarına yapılmış ve yapıla gelen tecavüzleri anlatmaya özen gösterilmesine önem verilmesini isterler.

7- Delegeler, Kerkük üzerinde mevcut anlaşmazlıkların etnik değil, siyasî olduğunun bilinci içinde, mevcut olan olağan dışı duruma, Türkmen kimlikli ve çeşitli etnik unsurları kapsayan bu şehre dayatmacı usullerle el koymaya yeltenen mihrakların sebep olduğunu, buna benzer dayatmaların öteki Türkmeneli bölgelerine de yapıldığını, bu konunun ciddî bir şekilde Arap ve dünya kamuoyuna açıklanması gerektiğine dikkat çekerek bu doğrultuda her kesimin yoğun çaba göstermesinin ulusal bir görev olduğunu vurgularlar.

8- Delegeler, Türkmen siyasî ve kültürel teşkilatlarını, yayın ve tercümenin önemine dikkat etmeye çağırır, Irak Türkmenlerini, dünya görüşlerini ve siyasî hareketlerini anlatacak kitap, yayın ve araştırmalar yayınlamaya, Türkçeden Arapça ve dünya dillerine ve o dillerden Türkçeye tercüme çalışmalarını hızlandırmaya özen göstermelerini isterler. Ayrıca katılımcılar Türkçe ses uyumuna uygun olan yeni Türkçe matbuat, yayın ve elektronik ortamlarda kullanılmasını tavsiye eder.

9- Delegeler tüm görsel, işitsel ve yazılı basın organlarını yayın düzeyini düzeltmek ve yükseltmek için çaba göstermeye, içeriğini zenginleştirmeye ve doğruları bulmanın en etkin yolu olarak yapıcı eleştirilere kulak vermeye çağırırlar. Ayrıca katılımcılar dil ve söylem birliğini sağlayacak bir araştırma merkezinin kurulmasında mutabık kaldılar.

10- Delegeler, Türkmen basın ve fikir hayatını zenginleştiren ve aramızdan ayrılarak Allah'ın rahmetine kavuşan tüm ülküdaşlarımızı minnet ve rahmetle anarlar.

11- Delegeler, II. Kurultayda alınan aydınlatıcı tavsiye kararlarının uygulanmasının milletimizin hayrına olacağını vurgular, III. Türkmen Basınının Konseyi Kurultayı'nın daha büyük başarılara ulaşacağını umduklarını açıklarlar."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious