İş, kahvaltıyı erteletiyor

  • Giriş : 24.07.2006 / 00:00:00

Türk toplumunun yüzde 50'si zaman kısıtlığını bahane ederek düzenli kahvaltı yapmıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı, Türkiye'de süt ve süt ürünlerinin tüketimi ile düzenli kahvaltı yapma alışkanlığını belirlemek amacıyla bir araştırma yaptı. Bu amaçla hazırlanan anket formunu 553'ü bayan, 276'sı erkek olmak üzere 829 kişi cevapladı.

Ankete göre, 30 yaş ve üstü bireyler 30 yaş altı bireylere göre daha fazla süt tüketiyor. Kadınların yüzde 17'si, erkeklerin yüzde 85.11'i her gün süt içtiklerini, kadınların yüzde 32.55'i, erkeklerin yüzde 35.87'si bazen içtiklerini ifade ediyor. Her gün süt içen kadınların yüzde 85.11'i, erkeklerin yüzde 84.11'i sadece bir su bardağı süt içiyor. 4 su bardağı ya da daha fazla süt içen kadınların oranının ise binde 6.5 düzeyinde. Erkeklerde ise bu oran hemen hemen eşti. Ankete katılan bireylere süt tüketmeme nedenleri sorulduğunda en önemli neden "sütü sevmeme" olarak gösteriliyor.

Anketle ilgili diğer veriler ise şöyle:

- "Çocukların her gün düzenli olarak kahvaltı yapması sağlıkları için gerekli midir?" sorusuna anne babalarının tamamına yakını kahvaltının gerekli olduğunu (% 98.30) beyan ediyor. Ancak düzenli olarak kahvaltı yapmayan çocuk oranının yüzde 31.63 olduğu, bir başka deyişle yaklaşık olarak her 3 çocuktan birinin düzenli olarak kahvaltı yapmadığı sonucu ortaya çıkıyor.

-Düzenli olarak kahvaltı yapma oranı, ebeveynlerin iş durumuna göre değerlendirildiğinde tam zamanlı işi olan ebeveyn çocukları arasında (%73.58), ev hanımı çocuklarına (% 55.74) göre daha yüksek düzeyde bulunuyor. Kahvaltı yapmama nedenleri arasında en önemli yeri zaman azlığı gerekçesi alıyor. Bunu çocuğun geç uyanması izliyor.

-Kahvaltıda çocukların en fazla tercih ettiği içecek süt, yiyecekler ise yumurta ve peynir.

-Eğitim düzeyi ile sabah kahvaltısında süt ve çay içme arasında anlamlı bir ilişki bulunuyor. Eğitim düzeyi arttıkça kahvaltıda süt içme oranı artıyor, çay içme oranı ise

azalıyor.

-Eğitim düzeyi arttıkça çocuklar arasında kahvaltı yapanların oranı artıyor.

-Yetişkinlerin kahvaltı yapma alışkanlığı incelendiğinde çalışmaya katılan bin 37 bireyden 996'sının (%96.05) kahvaltının gerekli olduğunu beyan etmekle birlikte düzenli kahvaltı yaptığını beyan edenlerin oranının yüzde 55.45 olduğu görülüyor. Kadınlar (%58.41), erkeklere (%50.63) göre daha düzenli olarak kahvaltı yapıyor. Kahvaltı yapmama nedeni olarak hem kadınlar hem de erkekler arasında ilk sırayı zaman kısıtlılığı alıyor.

-Erkeklerin yüzde 17.45'i, kadınların ise yüzde 13.37'si kahvaltı yapma yerine kahvaltıyı öğle öğünü ile birleştirmeyi tercih ediyor.

-"Kahvaltı yapmayı sevmediğini" beyan edenlerin oranı kadınlarda yüzde 13.68, erkeklerde ise yüzde 15.57.

-Yetişkinler kahvaltıda içecek olarak çoğunlukla çayı, yiyecek olarak ise peynir, ekmek, zeytin, yumurtayı tercih ediyor. Kahvaltıda içecek olarak sütü ( %11.76) tercih etme oranı çaya ( %81.63) göre daha düşük düzeyde.

-Ev hanımlarının tamamının kahvaltıda çorba içmiyor. Emekliler ve işsizler ise çorbayı da tercih ediyor.

-Sabah kahvaltısında kadınlar erkeklere göre daha fazla peynir; erkeklerin ise kadınlara göre daha yüksek oranda yağ ve bal tükettiyor. Tahıl ürünlerini ise

kadınlar erkeklerden daha fazla oranda tüketiyor.

-Yetişkinler, kahvaltıda peynir, ekmek, zeytin, yumurtayı tercih etmekle birlikte simit ve poğaça gibi besinleri de tercih ediyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious