İş Bankası'nın net karı 956 milyon YTL oldu

  • Giriş : 15.02.2006 / 00:00:00

İş Bankası'nın geçen yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 46, özkaynakları 7 milyar doları aştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası'nın 2005 yılındaki finansal performansına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Bankanın, yüksek kârlılıkla birlikte istikrarlı büyümesini 2005 yılında da sürdürdüğünü, 4 yıl içinde dolar bazında 4 kat artan aktif toplamı 46,4 milyar dolar seviyesine çıkardığını ifade etti. Özince, aktiflerdeki büyümenin önemli bir bölümünün YTL bazlı yaygın tabanlı bireysel ve küçük işletme kredilerinden oluşan kredi portföyünde gerçekleştiğini kaydetti.

İş Bankası'nın bilançosunu değişen koşullara uygun olarak yeniden yapılandırma sürecini 2005 yılında da sürdürdüklerini belirten Özince, bu çerçevede yıl içinde POAŞ ve İzmir Demir Çelik A.Ş'deki iştirak paylarının satışını gerçekleştirerek faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içinde 2004 yılında yüzde 77 seviyesinde olan payını, 2005 sonu itibarıyla yüzde 85 seviyesine yükselttiklerini ifade etti. Özince, şöyle dedi:

"Mevduat kaynağımızın yüzde 54'lük bir artışla 37,4 milyar YTL'ye ulaşmış olması özel bankalar arasındaki liderliğimizin daha da pekişmesini sağlamış bulunuyor. Türk Lirası mevduat toplamımızdaki artış oranı da yüzde 91 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşti. 2005 yılında net faiz gelirlerimizi yüzde 23, net komisyon gelirlerimizi ise yüzde 26 oranında artırmayı başararak bir yandan gelir kalemlerimizdeki kaliteyi yükseltirken, kârlılığımızı da istikrarlı bir biçimde sürdürdük. Zaman zaman rekabete dayalı olumsuz bir kısım unsurların sektörde etkin olduğu 2005 yılında net kârımızı % 50 nispetinde büyütebilmiş olmamız, başarımızın en temel ve en sağlıklı göstergesidir.

2005, finansal performansımızın yüksekliğinin yanında kurumsal yönetimdeki başarımızın da vurgulandığı müstesna bir yıl oldu. İş Bankası, 2005 yılı içinde SPK lisansına da sahip olan uluslararası bir derecelendirme kurumundan sektörde kurumsal yönetim derecesi alan ilk banka ve şirket oldu. Söz konusu değerlendirmede İş Bankası'na 10 üzerinden 9 seviyesinde "Çok İyi" notu verildi.

Geçtiğimiz yıla Doğu Avrupa ve Orta Doğuyu içine alan coğrafyanın en büyük ana sermaye büyüklüğüne sahip bankası unvanı ile giren İş Bankası, 20 milyar dolara yakın piyasa değeriyle ülkemizin en değerli şirketi olma vasfını da sürdürdü. Çokuluslu birçok dünya şirketinden daha büyük bir piyasa değerine ulaşan İş Bankası; kolektif sermaye yapısı, 7 milyar doları aşan özkaynağı ve yüzde 25'i aşkın sermaye yeterlilik oranı ile Türk sermayesinin gücünün sembolü olmanın haklı gururunu taşıyor ve yaşıyor."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious