İslâm ülkeleri ortak para oluşturmalı

İslâm ülkeleri ortak para oluşturmalı.19007
  • Giriş : 27.10.2008 / 20:20:00

KOBİ`lerin desteklenmesine, sosyal adalet, çevre konularını önemsemeleri ve insan gelişimi ve iyileşmesine olan ihtiyacın hatırlatılmasına, karar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

2. IBF sonuç bildirgesinde, İKÖ ülkelerinin uluslararası finans piyasalarındaki varlığını güçlendirmek için, ortak bir para fonu, banka ve şirketler için derecelendirme sisteminin oluşturulmasının teşvik edilmesi, iş adamlarının ve diğer ilgili tarafların ülkeler arasında kolay geçişlerinin sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

İstanbul`da düzenlenen 12`inci Uluslar arası İş Forumu(IBF) Kongresi`nden, İslam Konferansı Örgütü(İKÖ) ülkelerinin uluslar arası finans piyasalarındaki varlığını güçlendirmek için, ortak bir para fonu, banka ve şirketler için derecelendirme sisteminin oluşturulmasının teşvik edilmesi sonucu çıktı. MÜSİAD`ın ev sahipliğinde düzenlenen IBF Kongresi`nin 13`üncüsü 2009 yılında Kahire`de yapılacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) ev sahipliğinde İstanbul`da düzenlenen 12. Uluslararası İş Forumu(IBF) Kongresi 61 ülkeden 2200 uluslararası işadamı ve delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. `İslam Ülkeleri Arasında Finansal Entegrasyon` teması etrafında, Cezayir, Avustralya, Bangladeş, Çad, Danimarka, Mısır, İngiltere, Almanya, Endenozya, Ürdün, Lübnan, Malezya, Makedonya, Fas, Kosova, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Suriye, Türkiye, Uganda, Yemen ve Filistin İş Forumu`ndan gelen hükümet temsilcileri ve delegelerin katkılarıyla derinleşen Kongre büyük bir sinerjinin doğmasına önayak oldu.

Bu arada, 13. IBF Kongresinin Kahire Ticaret Odası ev sahipliğinde 11-16 Ekim 2009 tarihinde Kahire`de yapılması kararı alındı.

12. IBF Sonuç bildirgesi

Kongrenin ardından, yayınlanan sonuç bildirgesinde, özellikle doğrudan ve dolaylı olarak İSEDAK toplantılarında detaylandırılan Tercihli Gümrük Anlaşmalarına da katkıda bulunacak karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalayarak, ticaret ve yatırım ilişkilerini daha fazla geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Bilişim teknolojileri, lojistik, nakliye ve ulaşım gibi İslam Konferansı Örgütü(İKÖ) üyesi ülkelerinin gelecekteki gücünü artıracak, gelişimde katalizör rolü olan, hayati derecedeki sektörlere daha fazla yatırımı ve kaynak aktarımını ön plana çıkartıp yönlendirmenin karara bağlandığı kongrede, İKÖ ülkelerinin uluslar arası finans piyasalarındaki varlığını güçlendirmek için, İKÖ ülkeleri arasında ortak bir para fonu, banka ve şirketler için derecelendirme sisteminin oluşturulmasını teşvik edilmesi, üye ülkelerin, iş adamlarının ve diğer ilgili tarafların ülkeler arasında kolay geçişlerini sağlanması, dış ticareti geliştirmek için ihracat kredisi ve ihracat garantisi programlarının sağlanmasına karar verildi. Kongrede ayrıca, üye ülkeler arasında Serbest Ticaret Anlaşması`nın imzalanması noktasında diğer taleplerini karşılamak için stratejik araştırma merkezleri ve eğitim ve insan kaynaklarına yapılacak yatırımlarla, fikir ve telif haklarının sağlanmasına, tarife dışı engeller, çifte vergilendirme, doğrudan ve dolaylı nakliye, kurumsal yetersizlikler, vizelerde yaşanan sıkıntı ve gecikmeler ve ülke mevzuatlarının ülkeler arasında ve yerel olarak bir ahenge kavuşturulmasının kuvvetli bir şekilde desteklenmesine, finans ve bankacılık kurumlarının hissedilebilir ve acil bir şekilde ticaret ve üretim başta olmak üzere iş dünyasının taleplerine finans kurumlarının karşılıklı olarak birbirlerini tanımaları, ticaret ve finans enstrümanlarının oluşturulması, ortak projelerin finansmanı ve para transferlerinin kolaylaştırılması yoluyla cevap vermelerinin kuvvetli bir şekilde tavsiye edilmesine, büyümenin hızlandırılması, istihdam sağlama ve küresel rekabet için yerel kaynakların ataletten kurtarılmasında oynadıkları önemli rolden hareketle KOBİ`lerin desteklenmesine, iş dünyasına sürekli olarak fakirliğin kaldırılması, sosyal adalet, çevre konularını önemsemeleri ve insan gelişimi ve iyileşmesine olan ihtiyacın hatırlatılmasına, karar verildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*