İşletmelere vergi muafiyeti getiriliyor

İşletmelere vergi muafiyeti getiriliyor.11049
  • Giriş : 16.01.2009 / 11:23:00

Belli bir süre içinde birleşecek olan küçük ve orta boy şirketler ile lisanslı depoculuk işletmelerine vergi muafiyeti getiriliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek mallarla ilgili KDV istisnası 2 yıl daha uzatılırken, uluslararası fonların yönetim şirketlerini Türkiye'de kurmalarının da önü açılıyor. Ödenmeyen çekler için de yeni düzenleme geliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, küresel krizin Türk ekonomisindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına dönük önlemler çerçevesinde zor durumdaki şirketlerin birleşmelerine dönük teşvik mekanizmaları devreye sokuluyor.

Buna göre küçük ve orta boy şirketlere birleşmeleri için belirli bir süre verilecek. Bu süre içinde birleşen şirketlerin gelirleri, 1 ya da 2 yıl süreyle vergiden muaf olacak.

Vergi Konseyi, şirket birleşmelerindeki vergi muafiyetinden büyük şirketlerin de yararlandırılmasını istiyor.

-DEĞERLEMELERE DE VERGİ İSTİSNASI-

Bu arada, şirket birleşmelerindeki değerlemeler de krize karşı önlem toplantılarında ele alındı. Birleşmelerde değerlemenin muhasebe kayıtlarında görülen bedeller üzerinden değil de, piyasa fiyatları, rayiç değerler üzerinden yapılması, değerlemeden kaynaklanan farkın da vergilendirilmemesi üzerinde duruldu. Ancak bu husus çeşitli kanunlarda değişikliği içerecek torba kanun taslağına konulmadı.

Değerlemeyle ilgili konunun, kriz önlemleri içine daha sonra dahil edilip edilmemesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulundaki görüşmeler sırasında belirlenecek.

-4 SEKTÖRE DESTEK-

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimlerindeki KDV istisnası da 2 yıl uzatılıyor.

Otomotiv, otomotiv yan sanayi, demir çelik ve tekstil sektörlerinde uygulanan ve süresi 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren KDV'de tecil ve terkinin, bu 4 sektörün durumu da dikkate alınarak 2 yıl daha uygulanmasına ilişkin düzenleme de, Torba Yasa Taslağında bulunacak.

Uygulama ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından bir mal getiren işletmeler, bunun ihracına dönük imalat işlemi sırasında kullandıkları yerli maddeler için KDV ödemiyor. KDV yükümlülüğü tecil ediliyor, ihracatın gerçekleşmesiyle re söz konusu KDV terkin ediliyor, yani siliniyor.

-YABANCI FONLARA DA VERGİ KOLAYLIĞI-

Yeni düzenlemeler sırasında uluslararası fonların yönetim şirketlerini Türkiye'de kurmalarını sağlayacak vergisel teşvikler de geliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenecek bir madde ise ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) izniyle kurulacak uluslararası portföy yönetim şirketleri, ''tam mükellef'' değil, uluslararası fonların Türkiye'deki daimi temsilcileri olarak değerlendirilecek.

Bu şekilde diğer ülkelerde yönettikleri fon kazançlarının Türkiye'de de vergilendirilmesi uygulaması son bulacak.

Taslakla Türkiye'de kurulan yabancı fon şirketlerinden kurum veya gelir stopajı ile banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmamasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

-LİSANSLI DEPOLARA DA 5 YIL VERGİ YOK-

Yeni düzenlemelerle lisanslı depolar ve ürün ihtisas borsalarına dönük vergi istisnaları da uygulamaya konulacak.

Tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştıran, depolanması için yaygın bir sistem oluşturan ve ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlayan lisanslı depoculuk sistemini teşvik edecek düzenlemeler kapsamında, lisanslı depoculuk şirketlerine 5 yıl süreyle kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Şirket sahiplerinin buradan sağladıkları gelirler için de 5 yıl süreyle gelir vergisi ödenmeyecek.

Ürün senetleri hisse senedi gibi değerlendirilecek ve ürün sertifikasıyla sisteme giren ürünlerden de KDV alınmayacak. Ürün sertifikalarının el değiştirmesi halinde de KDV yükümlülüğü bulunmayacak. Sertifikalar da, damga vergisinden muaf olacak.

-İNTERNETTE VERGİ İNDİRİMİ-

İnternetteki vergi indirimi de, yeni düzenlemelerle birlikte yürürlüğe konulacak.

Bu çerçevede mobil internetteki yüzde 25'lik özel iletişim vergisi yüzde 5'e çekilecek. Aynı şekilde internet servislerindeki özel iletişim vergisi de yüzde 15'den 5'e düşürülecek.

-ÇEKTE SUİSTİMALE SON-

Yeni düzenlemeler sırasında Türk Ticaret Kanununun 711. maddesinde de değişiklik yapılarak, çek kullanımındaki suistimal ve kötü niyet olaylarının önüne geçilecek.

Şu anki sistemde çek düzenleyen kişi, ödeme konusunda sorun olduğunda hemen bankaya başvuruyor ve (bu çek benim isteğim dışında düzenlendi) diyerek, ödemenin yapılmamasını istiyor. Bu şekilde ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor.

Son dönemde ödenmeyen çeklerde bu yolla büyük bir artış oldu. Çok sayıda kötü niyetli kişinin uygulamaları, sistemde de ciddi şekilde sıkıntı yarattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) son dönemde çeklerin ''kötü niyetli borçlular için kaçış aracı olarak kullanıldığını'' belirterek, Türkiye Bankalar Birliğini uyardı.

BDDK, bankalardan Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinin çekini ödemek istemeyenlerce koruyucu şekilde kullanılmasının önlenmesine dönük öneriler de istedi.

Konu, Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantılarında da gündeme geldi ve Torba Yasada Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinin de değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, yeni düzenlemede çekini ödemek istemeyenlere ''Banka yerine Savcılığa başvur'' denilecek. Bu şekilde çekteki kötü niyetli uygulamaların önüne geçilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*