İşsizlik azalıyor!

  • Giriş : 20.07.2006 / 00:00:00

İşsizlik oranı yüzde 9.9'a geriledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.4 puanlık azalışla yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, kırsal yerlerde 0.1 puanlık artışla yüzde 6.5 oldu. Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık bir düşüşle yüzde 12.5 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2006 Nisan dönemi sonuçlarını (Mart-Nisan-Mayıs 2006) açıkladı. Buna göre, Nisan 2006 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 957 bin kişi arttı. 2006 yılı Nisan döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 24 bin kişilik artış ile 72 milyon 406 bin kişiye ulaşırken, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 957 bin kişi artarak 51 milyon 542 bin kişiye ulaştı.

2006 yılı Nisan döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 179 bin kişi artarak, 22 milyon 172 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 747 bin kişi azalmış, buna karşın tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 926 bin kişi arttı. Nisan 2006 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 27.3'ü tarım, yüzde 19.3'ü sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 47.9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründeki istihdamın 3.7 puan azaldığı, buna karşılık hizmetler sektörü istihdamının ise 3 puan arttığı görüldü.


İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9.9, TARIM DIŞI İŞSİZLİK YÜZDE 12.5

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi azalarak 2 milyon 436 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.4 puanlık azalışla yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, kırsal yerlerde 0.1 puanlık artışla yüzde 6.5 oldu. Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık bir düşüşle yüzde 12.5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık düşüşle yüzde 11.6, kadınlarda 0.8 puanlık düşüşle yüzde 16.5 oldu.

Bu dönemdeki işsizlerin; yüzde 74.8'i erkek nüfusu oluştururken, yüzde 61.4'ü lise altı eğitimli, yüzde 37.6'sı bir yıl ve daha uzun süredir iş arayanlar. İşsizler sıklıkla (yüzde 31.4) "eş-dost" vasıtasıyla iş ararken, yüzde 81.7'si (1 milyon 989 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış kişiler. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 47.7'si "hizmetler", yüzde 25.3'ü "sanayi", yüzde 16.7'si "inşaat", yüzde 10.3'ü ise "tarım" sektöründe çalışmış. Bu dönemde erkeklerin işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 30-34 iken (yüzde 94.6), kadınların işgücüne katılımının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 (yüzde 32.3). Erkeklerin işgücüne katılımı, yüksek öğrenimin tamamlanması ile artarken, 45 yaşına kadar nüfusa paralel olarak aynı düzeyde kaldı. Kadınlarda ise işgücüne katılım, nüfusun oldukça gerisinde kaldı. Gerek erkeklerde, gerekse kadınlarda yaş ilerledikçe işgücüne katılım azaldı.


İSTİHDAMIN YAPISI VE KAYITDIŞI İSTİHDAM

Bu dönemde istihdam edilenlerin; yüzde 73.8'i erkek, yüzde 26.2'si kadın nüfus, yüzde 61.1'i lise altı eğitimli; yüzde 56.2'si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 29.2'si kendi hesabına ve işveren, yüzde 14.6'sı ücretsiz aile işçisi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87.5'i sürekli bir işte çalışıyor. Yüzde 62.8'i "1-9 kişi arası" çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor. Yüzde 3.7'sinin ise ek bir işi bulunuyor. Yüzde 5.2'si de mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor. Kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2.6 puanlık azalışla yüzde 48.1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründeki kayıt dışılık yüzde 88.3'ten yüzde 86.6'ya, tarım dışı sektörde kayıt dışılık oranı yüzde 33.9'dan yüzde 33.6'ya düştü.

TÜİK verilerine göre, 2006 yılı Nisan döneminde, tarım sektöründeki daralmanın da etkisiyle, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık bir düşüşle yüzde 47.7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık bir azalışla yüzde 71.2, kadınlarda 0.3 puanlık bir düşüşle yüzde 24.7. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 45.4, kırsal yerlerde ise 1.7 puanlık azalışla yüzde 51.7. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise; toplam işgücünün yüzde 17.9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 46.6 iken yüksekokul mezunlarında bu oran yüzde 79.6. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 70.3 iken, kadınlarda yüzde 21.6. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 73.5 iken, kadişla yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, kınlarda yüzde 31.5. Yüksekokul ve fakülte mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 84.9 iken, kadınlarda yüzde 71.2.

İşgücü dışına çıkanlardan daha önce bir işte çalışanların yüzde 36.8'i "tarım", yüzde 23.2'si "sanayi", yüzde 5.1'i "inşaat", yüzde 34.9'u ise "hizmetler" sektöründe çalışmış. Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olanların (9 milyon 913 bin kişi); yüzde 30'u emeklilik, yüzde 13.4'ü mevsim gereği, yüzde 16.9'u sağlık nedeniyle, yüzde 9.7'si evlilik, yüzde 4.7'si işten çıkartılma/işyerinin kapanması, yüzde 4.5'i işinden memnun olmama nedenleriyle en son çalıştıkları işten ayrılmış.

İşgücü hareketleri göre ise, Nisan 2006 döneminde 2 milyon 339 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 10.5. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 36.4'ü 25-34 yaş grubunda. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27.3'ü "sanayi", yüzde 47.9'u "hizmetler", yüzde 15.5'i "inşaat" sektöründe, yüzde 9.3'ü ise "tarım" sektöründe işe başlamış. Mevcut işsizlerin yüzde 28.9'unu (705 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious