İstanbul Büyükşehir'den medyaya tepki

İstanbul Büyükşehir'den medyaya tepki.17098
  • Giriş : 18.02.2009 / 08:13:00

Yerel seçimlerle ilgili gazete ve televizyonlarda bazı adaylara yönelik yapılan haberler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce resmi verilerle yalanlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Yaklaşan yerel seçimler öncesinde bazı gazete ve televizyonların, bazı siyasilerce ortaya atılan tamamı abartılı ve gerçek dışı iddia ve isnatlara tek yanlı olarak yer verdikleri görülmektedir'' denildi.

Yazılı açıklamada, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini ve hangi partiden olursa olsun üyelerini karalama amacı taşıyan bu yayınların yanlı ve sübjektif olduğunun açık olduğu'' ifade edilerek, ''Bu vesileyle meclis üyelerini 'çete' ile itham eden kimliği belirsiz bir dilekçeye yer vererek, tamamı yalan ve gerçek dışı iddiayı manşetine taşıyan ve dilekçede yer alan hususları sorgulamayan gazeteciliği kamuoyu vicdanına havale ediyoruz'' görüşüne yer verildi.

Açıklamada, bugünkü bir gazetede ''14 Eylül 2007 soruşturması'' başlığıyla verilen haberin spotunda yer alan ''İstanbul Belediye Meclisi, büyük rant yaratan 230 imar değişikliğini bu tarihte tek oturumda kabul etti'' ifadesinin doğru olmadığı vurgulanarak, şöyle denildi:

''Söz konusu tarihte İstanbul Belediye Meclisince kabul edilen dosya sayısı 67'dir. Ayrıca bu dosyaların 39'u kamu taleplerine ilişkindir. Bunların 35'i, ilçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli plan teklifidir. 32 adet 1/5000 ölçekli plan teklifinin 18'i kamusal niteliktedir. Reddedilen dosya sayısı 109'dur. 28 dosya ise müdürlüğüne iade edilmiştir. Ortada ne 230 dosya, ne de iddia edilen 15 milyar dolarlık rant vardır.

Kimliği belirsiz 'Yetimler' dilekçesinde şahit gözüken CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ'dır. Bahsi geçen gazeteye verdiği beyanatta, mesnetsiz iddiaları tekrarlamaktadır. Düzmece 'Yetimler' imzalı dilekçede şahit olarak yazılan Hüseyin Sağ'ın, imar planlarına yapılan itirazların ve değişiklik tekliflerinin muhakkak Belediye Meclisince incelenmesinin ve karara bağlanmasının bir zorunluluk olduğunu bilmesi gerekir. Plan tekliflerinin ve itirazlarının Meclise sevk edilmeden herhangi bir birimce reddi İmar Kanununa aykırıdır. Meclise gelen dosya sayısı üzerinde spekülasyon yapılmasının hiçbir haklılığı yoktur.''

Açıklamada, ''Yetimler'' dilekçesinde tüm meclis üyelerinin çete olarak suçlandığı ifade edilerek, ''Düzmece dilekçede 'oy birliği' ile geçen kararlara '347 Meclis üyesi, birlikte hareket ederek (çete kurarak)' şeklinde gönderme yapılmaktadır. Belediye Meclisinin toplam 348 üyesi vardır. Dilekçe 347 meclis üyesinden bahsederek 1 üyeyi istisna tutmuştur. Bu da dilekçede şahit olarak adı yazılan Hüseyin Sağ'dır. Yazdığı dilekçeye imza atmaktan korkanların, kamu menfaatlerinin savunucusu olup olamayacakları kamuoyu tarafından takdir edilecektir. Onlarca dosyaya itirazını gerekçesiz geri çekenlerin kamuoyuna açıklama yapma borcu vardır'' denildi.

-SELENİUM PANORAMA'NIN İMAR DURUMU-

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan bir başka yazılı açıklamada da son günlerde bir gazetede yer alan Selenium Panorama'nın imar durumuyla ilgili bazı hususlara açıklık getirildi.

Söz konusu alanın, Bedrettin Dalan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde 24.04.1987 onanlı 1/1000 ölçekli Dikilitaş İmar Planında E:1.25 yapılanma şartlarında konut alanında kalmakta iken, Nurettin Sözen döneminde 28.06.1991 tarihli plan tadili ile E:3.00 yapılanma şartlarında iş merkezi alanına alındığı vurgulanan açıklamada, dosyasında yapılan incelemede; 08.04.1997'de Encümen kararı ile EREM Uluslararası Tanıtım Hizmetler Şirketine satıldığının görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1/5000 ölçekli 1954 planı güncelliğini yitirdiğinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesince plan yapılması gündeme geldiği ifade edilerek, şöyle devam edildi:

''21.08.1998 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Ortaköy Nazım İmar Planında (Bölge Planı) söz konusu parsel E:3.00 yapılanma şartlarında ticaret alanı olarak önerilmişken; Büyükşehir Belediye Meclisince planlama alanının tümünde yer alan E:3 emsalli alanlar E:2.75'e düşürülerek, ilgili parselin de yapılanma şartları 2.75 emsal olarak belirlenmiştir.

İlgili parselin de yer aldığı 21.08.1998 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Ortaköy Nazım İmar Planı İdare Mahkemelerine açılan davalar neticesinde iptal edilmiştir. Bölge plansız kalınca yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Beşiktaş Ortaköy Nazım İmar Planı 22.07.2002'de yürürlüğe girmiştir. Bu planda söz konusu parsel E:2.00 yapılanma şartlarında ticaret ve hizmetler alanı olarak belirlenmiştir.

Ancak parsel sahibi bölge planına itiraz etmiştir. İtiraz üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından itiraz haklı bulunarak söz konusu parsel 13.08.2004'te emsal 2.50 yapılanma şartlarında ticaret konut hizmet alanına alınmış, ancak 2002 tarihli bölge planının iptaline ilişkin mahkeme kararı nedeniyle planın dağıtımı yapılmamıştır.''

Açıklamada, bölge planının iptal edilmesini müteakip, parsel ilgilisince, E:3.00 yapılanma şartlarında ticaret hizmet konut alanı olarak plan değişikliği teklifinde bulunulduğu, ancak e:2.50 yapılanma şartlarında ticaret hizmet konut alanına alındığı ve 19.03.2005'te onandığı belirtildi.

Bunun üzerine, aynı 19.03.2005 tarihli 1/5000 ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/1000'lik planların 23.09.2005'te onaylanarak yürürlüğe girdiği anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

''16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Dikilitaş Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Dikilitaş Balmumcu Uygulama İmar Planlarında da söz konusu plan tadilatı korunmuştur. Söz konusu parsel, maliki tarafından 13.08.2004'te Belediye Meclisince kabul edilen imar değişikliğinden 4 ay sonra satılmıştır. Parselin imar durumu açık bir şekilde bilinmektedir. Ve sonraki süreçte planda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Planlama süreci bu şekildedir. Şahıslar arasındaki alışveriş ilişkileri belediyeyi ilgilendirmemektedir.

Gerek 1988 ve gerekse 2002 tarihli bölge planlarının idare mahkemelerine açılan davalar sonucunda iptal edilmeleri üzerine bölge planlarının safahati uzun zaman almış, ilgili parselin de uygulamaya dönük işlemleri yapılamamıştır. Kişiye göre süreci uzatmak ya da kısaltmak söz konusu değildir. Olağan süreç işlemiştir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*