İstanbul depremi yaşayacak

  • Giriş : 28.10.2006 / 00:00:00

İstanbul Valisi Muammer Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile koordineli olarak 7, 8 ve 9 Kasımda 5 ilçede büyük bir deprem tatbikatı yapılacağını söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İstanbul Valisi Muammer Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile koordineli olarak 7, 8 ve 9 Kasımda Bayrampaşa, Bağcılar, Kartal, Maltepe ve Eminönü ilçelerinde 7.2 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre yapılacak arama ve kurtarma tatbikatıyla kentin deprem konusunda sınavdan geçirileceğini söyledi.

Güler, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yıllık arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, İstanbul'da Kasım ayında büyük bir arama-kurtarma tatbikatı düzenleneceğini söyledi. Bunun son depremlerden çok önce planlandığına işaret eden Güler, tatbikatın, TSK ile koordineli olarak 7, 8 ve 9 Kasımda 5 bin 644 personelin katılımıyla Bayrampaşa, Bağcılar, Kartal, Maltepe ve Eminönü ilçelerinde yapılacağını anlattı. Tatbikatta 1469 aracın görev yapacağını, 257 resmi ve özel kurum ve kuruluş ile 21 gönüllü kuruluşun faaliyet göstereceğini belirten Güler, ''Tatbikatta, İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Sakarya ve Bursa sivil savunma ve arama-kurtarma ekipleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Kocaeli'deki valilik acil yardım timleri de görev alacak. Bu ekipler, böylece İstanbul'da muhtemel bir deprem sırasında görev yapacakları bölgeleri de tanıma imkanı bulacaklar'' diye konuştu. Bunun afete müdahaledeki kriz yönetimi, lojistik destek, bilgi sistemi, haberleşme, kamuoyunun bilgilendirilmesi, kriz merkezindeki emir-komuta işbirliği, müdahale teknikleri, muhabere sistemi ve sivil-asker işbirliği eğitimini de sağlayacak çok önemli bir tatbikat olacağını vurgulayan Güler, şunları söyledi: ''Tatbikat, 7 Kasım'da saat 11.00'de, hazırlanan 7.2 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre başlayacak. Beraberinde artçı depremleri de nazara alan bir senaryo uygulanacak. Aynı anda ilçelerdeki okulların da boşaltılması tatbikatı gerçekleştirilecek. Maltepe ve Eminönü'nde 2 deniz tatbikatı yapılacak. Buna göre, Maltepe ilçesinde deprem nedeniyle oluşan bir tren kazasına müdahale edilecek. Eminönü'nde de batan bir gemide balık adamlar arama ve kurtarma faaliyetinde bulunacak. Ayrıca meydana gelecek çevre kirliliğine müdahale edilecek. Kartal'da da askeri kurtarma birliğinin, bir çıkarma gemisiyle toplama bölgesine intikali var. Önemli olan yapılan planların tatbikat sırasında nasıl işlediğini görebilmek. Bu tatbikatla İstanbul'u bir sınavdan geçireceğiz.'' Tatbikatın daha sonra başka ilçelere de yaygınlaştırılacağını anlatan Güler, ilk gün ağırlıklı kurtarma ve ilkyardım, ikinci gün hasar tespit ve kurtarma çalışmaları yapılacağını, 9 Kasımda da değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceğini ifade etti.

-İSTANBUL'DA DEPREME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-

İstanbul'daki olası deprem hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Güler, 1999 depremden sonra ülke genelinde, özellikle de Marmara Bölgesi ve İstanbul ağırlıklı çalışmaların gündeme geldiğini söyledi. Bu süre içinde merkezi idare, valilik, büyükşehir ve ilçe belediyelerin yaptığı önemli çalışmalar bulunduğunu belirten Muammer Güler, ''Her depremde bu konular yeniden gündeme gelerek. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmadığı anlamındaki değerlendirmeleri kabul etmek mümkün değil. Devletin kendi planları çerçevesinde yaptığı epey şeyler var'' diye konuştu. İdare açısından esas olanın afetin, krizin yönetilmesi olduğunu vurgulayan Güler, valilik olarak bu konuda planlamaları bulunduğunu bildirdi. Güler, ''Alt yapı ve yapı stokunun depreme hazır olması her şeyden önemli. İstanbul'da şu an da yapı stoku depreme hazırdır denemez. Yapı stokunuz hazır değilse, deprem için geç kalmış demeksiniz. Ancak bunun çok kısa sürede yapılması kolay bir şey değil. Alt yapı anlamında da köprü ve viyadüklerin güçlendirilmeleri yapılıyor'' şeklinde konuştu. Yapı stokları konusunda Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaları örnek gösteren Güler, ilçede 16 binin üzerinde yapının tek tek incelendiğini ve 2 bin 500'ün üzerindeki binanın bir büyük depreme dayanmayacak boyutta olduğunun görüldüğünü söyledi. Zeytinburnu örneğinin kentsel dönüşüm yani ada bazında bir düzenleme yapmak gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Güler, bununla ilgili kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Vali Güler, ''TBMM'de komisyonlarda bulunan kentsel dönüşüm yasası, İstanbul için bir özel yasa niteliğinde. Çünkü mevcut mevzuatla bu binaların yıkılması kolay değil. deprem öncesi yapılan yapıların hepsinde böyle bir risk mevcuttur. Yapılan tespitlere göre, birçok alanın yeniden yıkılıp yapılması lazım'' dedi.

-OKULLARDAKİ DURUM-

İstanbul'da eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve kamu binalarında deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili önemli bir projeyi uyguladıklarını ifade eden Güler, Dünya Bankasının verdiği 400 milyon dolarlık kredinin 300 milyonluk kısmının bu iş için ayrıldığını anlattı. Güler, kentte 133 okulun yıkılıp yeniden yapıldığını, 57 okulda büyük onarım, 74 okulda da takviye gerçekleştirildiğini belirtti. Vali Güler, ''İstanbul'da tüm okullarla ilgili deprem dayanıklılığını en geç 3 yıl içinde bitirmiş olacağız. Bu iddialı bir hedeftir ama bunu yapmak durumundayız'' diye konuştu. Kredinin yaklaşık 74 milyon dolarının da haberleşme ve bilgi sisteminin kurulması için harcanacağını kaydeden Güler, bu kapsamda olası depremde 70 bin alıcının haberleşmesini sağlayacak bir sistem kuracaklarını söyledi. Güler, geri kalan 26 milyon doların da acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve eğitim hizmetleriyle ilgili faaliyetler için kullanılacağını bildirdi.

-DEPREM HASTANELERİ-

Sağlık tesisleriyle ilgili olarak da belli hastanelerin güçlendirilmelerinin yapıldığını kaydeden Güler, önümüzdeki dönemde deprem hastanelerinin yapımının gündemde olduğunu söyledi. Güler, ''Her 2 yakada, oraya gelecek hastalar süratle ilk müdahaleleri yapılıp diğer merkezlere aktarılabilsin diye anayollara, denizyoluna ve havayoluna bağlantısı olabilecek hastaneler düşünüyoruz'' dedi. Acil müdahale kapasitesinin artırılması konusunda da büyük hazırlıklar bulunduğunu belirten Güler, yeni bir afet yönetim merkezi oluşturduklarını, acil yardım ve kurtarma planlarının güncellendiğini ve mahalle afet gönüllüleri destek projesinin sürdüğünü bildirdi. Güler ayrıca, hazırladıkları kitap ve broşürlerin de okullara dağıtılacağını söyledi. Vali Güler, olası bir depremde meydana gelen hasarın tüm bilgilerini görüntülerle merkeze aktaracak bir bilgi sistemi kurulacağını da ifade etti.

-YENİ KREDİ BEKLENTİLERİ-

Bunlar gibi birçok şeyin imkanlar dahilinde yapılmaya devam ettiğini kaydeden Güler, şöyle konuştu: ''400 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisi dışında, yine Bakanlar Kurulunun şu an imzasında bulunan Avrupa Yatırım Bankasından bir 400 milyon dolarlık daha kredi söz konusu. Ayrıca 250 milyon dolarlık bir kredi için de görüşmeler devam ediyor. Yani 2007 yılında yaklaşık elimizde 1 milyar dolarlık kaynakla, depremle ilgili bütün çalışmaları daha süratle yapacağımızı düşünüyorum. Her yaptığınız bir kazanç, yapmadığınız her gün bir risk. Ancak bunların harcanması için de belli bir projeye bağlanması, ihalelerinin yapılması ve belli şartnamelerin hazırlanması gerekir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious