İstanbul Üniversitesi: Türban yasağı devam edecek

İstanbul Üniversitesi: Türban yasağı devam edecek.13656
  • Giriş : 28.02.2008 / 02:10:00
  • Güncelleme : 28.02.2008 / 00:14:24

Gündemin bir numaralı konusu “üniversitelerde başörtüsü özgürlüğü”ne bir açıklama daha geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

HABER AKTÜEL - İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre üniversitede başörtüsü yasağı devam edecek.

 

Başörtüsü konusunda öngördükleri yasal düzenleme yapılıncaya kadar yasağın devam edeceğini duyuran İstanbul Üniversitesi yönetimi, kararı oy birliğiyle aldığını açıkladı.

 

Alınan kararla üniversitenin özgürlüğe karşı olduğu bir kere daha gözler önüne serildi.

 

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun açıklamasından şu cümlelere yer verildi:

 

Anayasamızın 42’nci maddesine 9.2.2008 tarih ve 5735 sayılı Yasa’yla eklenen yedinci fıkrasında, yüksek öğrenim hakkını sınırlayan sebeplerin belirlenmesi ile ilgili bir yasanın çıkarılması öngörüldüğü ve bir görev olarak da bu yetkinin münhasıran yasa koyucuya tanındığı dikkate alındığında:

 

- Bu konuda öngörülen yasal düzenleme yapılıncaya kadar, Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesi doğrultusunda yüksek yargı organları kararlarınca belirlenmiş mevcut uygulamanın hukuken aynen devam ettirilmesine ve,

 

- Mahkeme kararlarına uymanın anayasal ve yasal bir zorunluluk olup, Anayasamızın amir 137’nci maddesi hükmü karşısında “konusu suç teşkil eden emir” hiçbir surette yerine getirilemeyeceğinden, aksi yöndeki açıklamalar ile görüş ve emir içerikli yazılara hukuken değer tanınmamasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious