İstanbul'da geçimin bedeli 1140 TL

İstanbul'da geçimin bedeli 1140 TL.9105
  • Giriş : 06.01.2009 / 17:24:00

İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, İstanbul’da yaşayan evli ve iki çocuklu bir ailenin, asgarî şartlarda geçimini sağlayabilmesi için gerekli olan ücret seviyesini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uzman ve akademisyen bir kadro tarafından hazırlanan “2008 İş Ahlâkı Raporu” ve “2008 Girişimcilik Raporu”nu bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşan İGİAD, şimdi de kısa adı AGÜ olan “Asgari Geçim Ücreti”ni açıkladı: 1.140 TL...

İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul'da yaşayan evli ve iki çocuklu bir ailenin, asgarî şartlarda geçimini sağlayabilmesi için gerekli olan ücret seviyesi, 2009 yılı için 1.140 YTL olarak belirlendi.

İGİAD Asgarî Geçim Ücreti (AGÜ) Tespit Komisyonu, her yıl, Aralık ayında yaptığı bir araştırma ile İstanbul şartlarında iki çocuklu bir ailenin geçinebilmesi için gerekli olan ücret seviyesini tespit etmektedir. Araştırma, bir ailenin; gıda (kahvaltılık, sebze ve meyve, et ürünleri, bakliyat, ekmek, çay/şeker/yağ), kira, elektrik, su, yakıt, mutfak tüpü,  haberleşme, ulaşım, eğitim, giyim, ilaç, ev eşyası ve temizlik harcamalarını içeren bir ortalama toplam gideri tespit etmektedir. 2009 yılı için çeşitli sektörlerden 300 iş görenle yapılan anket çalışmasına göre İstanbul'da iki çocuklu bir ailenin asgari olarak geçinebilmesi için iş görenin yemek, yol, prim, ikramiye, yardım vb. yan ödemeler dâhil olmak üzere toplam 1.140 YTL kazanması gerekmektedir. Tespit edilen AGÜ rakamı, SSK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermemektedir. İGİAD, bu rakamı, evli ve iki çocuklu bir iş görene verilmesi gereken asgarî geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye edilmektedir.

İş görenlere ödenen asgarî ücreti, toplumsal dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul eden ve kurucularının da işverenlerden oluştuğu İGİAD, yürürlükte olan asgarî ücret seviyesinin daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda işverenlerin daha duyarlı olmalarını savunan İGİAD, AGÜ sayesinde çalışanların ücretlerinin sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. İGİAD, asgarî ücrete bir alternatif olarak sunduğu ve reel rakamlarla hesaplanan AGÜ'yü pratikte uygulanması ya da uygulama yönünde gayret gösterilmesi için tüm işverenlere tavsiye etmektedir. Ayrıca işverenlerin bu ücret seviyesini işletmelerinde uygulayabilmeleri için de hükümetin iş gören maliyetini işveren lehine çevirecek düzenlemelerde bulunması gerekmektedir.

ASGARÎ GEÇİM ÜCRETİ (AGÜ) NEDİR?  “Helal Kazancın Adil Bölüşümü”

“Helal kazancın adil bölüşümü” ilkesini benimseyen İGİAD, piyasa şartları uygulaması yerine alternatif AGÜ – Asgari Geçim Ücreti uygulamasını geliştirmiştir. AGÜ, iki çocuklu bir ailenin İstanbul'daki yaşam şartlarında insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir. Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. AGÜ, aynı zamanda, işverenin, yanında çalıştırdığı işgörenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve bu sayede iş ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya koymayı amaçlayan bir uygulamadır.

İGİAD, işveren ve işgören gibi ana unsurlarının kazanca katkıları oranında ve oluşan kârı hakkaniyet çerçevesinde paylaşılmasını, adil ve hak merkezli bir iş hayatının gerçekleşmesi için asgarî şart olarak görmektedir. Bu prensip hem inanç hem sosyal dayanışma hem de işletme veriminin artırılması açısından önemlidir. Bu sayede hakkaniyete dayalı ve adil bir paylaşım gerçekleşmiş olacak, toplumsal barışın ve düzeyli bir kalkınmanın önü açılacaktır.

AGÜ uygulamasında piyasa şartları değil hakkaniyet, yardımlaşma ve ücretin yeterliliği esas alınmaktadır. Özellikle emek arzının yoğun olduğu ülkemizde piyasa mekanizmasının çalışanların aleyhine bir durum oluşturduğu açıktır ve bu çok yoğun bir şekilde istismar edilmektedir. Burada istismar, tek taraflı olmamakla birlikte işveren tarafı uygulayıcı taraf olarak daha fazla önem taşımaktadır.

AYLIK ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ - 2009

Anket çalışması neticesinde harcama kalemlerine göre aylık harcama miktarları

Harcama Kalemleri Aylık Harcama Miktarları (YTL)

AYLIK ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ - 2009

 

Anket çalışması neticesinde harcama kalemlerine göre aylık harcama miktarları

Harcama Kalemleri

Aylık Harcama Miktarları (YTL)

MUTFAK

312

KİRA

322

ELEKTRİK

38

SU

35

YAKIT

85

ULAŞIM

83

HABERLEŞME

45

EĞİTİM

51

SAĞLIK

44

GİYİM

35

EV EŞYASI

35

TEMİZLİK

55

 

1.140

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*