İstanbullu özel hissetsin diye özel zam!

İstanbullu özel hissetsin diye özel zam!.13297
  • Giriş : 10.04.2008 / 12:31:00

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bir yasa tasarısı ile İstanbul’da benzin ve motorinin litre fiyatına 1.5 yeni kuruş zam geliyor. İstanbulluya 3 yıl süreyle zamlı benzin ve motorin satılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen bir yasa tasarısı ile İstanbul’da benzin ve motorinin litre fiyatına 1.5 yeni kuruş zam geliyor. İstanbul’lu, 3 yıl süreyle zamlı benzin ve motorin kullanmak zorunda kalacak.
Tasarı ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yapılacak harcamalara kaynak sağlamak amacıyla Fon oluşturuluyor. Fonun gelirleri, benzine litre başına 1.5 Ykr, motorin türlerine de litre başına 1 Ykr zam yapılacak. 3 yıl boyunca sürecek uygulamadan, Fona 750 milyon YTL kaynak sağlanması öngörülüyor. Fonda toplanacak gelirlerin öngörülen harcamaları karşılamaması durumunda Maliye Bakanlığının 2008 bütçesinden 250 milyon YTL'ye kadar ödenek aktarılacak.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile motorlu taşıt vergisi gibi vergilerini ödemeyenlere ev satışında tapu işlemi yapılmayacak, silah taşınma, yapı kullanma, define arama, avcılık belgesi, maden arama, özel yat kayıtları gibi işlemleri de borcu ödeyene kadar askıya alınacak.

Yurt dışına çıkış tahdidinin kapsamını da yeniden düzenleyen tasarıya göre, devlete borcunu ödemeyenlerin yurt dışına çıkışı engellenecek. Yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı 10 katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılacak, ancak kaldırılmış olması yeniden uygulanmasına mani olmayacak.

SPORCULARA MUAFİYET

31 Aralık 2017 yılına kadar teknik direktör ve antrenörler ile sporculara yapılan ücret ve ödemelerden hangi oranda gelir vergisi kesintisi yapılacağını belirleyen tasarıya göre, lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için 5 oranında kesinti yapılacak. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındakilere, milli takımlarda görev yapan teknik direktör ve antrenörlere yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler için yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisi uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunan mükellefler borçlarını taksitlendirmeleri durumunda, taşıtlarına ait fenni muayenesini yaptırabilecekler, ayrıca denize ve uçuşa elverişli belgesi alabilecek. Türkiye Kızılay Derneğine ait taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf olacak. İşverenlerce çalışanlara hizmet karşılığı yapılan avans ödemeleri, damga vergisine tabi olacak.

Yurt dışında ölen kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenen evraktan, damga vergisi alınmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi tahsil edilmeyecek. TOKİ'nin net alanı 80 metrekareyi geçmeyen konut satışlarında düzenlenen sözleşmeler de, damga vergisine tabi olmayacak.

SPOR KULÜPLERİNİN BORÇLARI

Spor kulüplerinin vergi borçları da, tecil edilebilecek. Buna göre, 1 Temmuz 2008 tarihine kadar yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerinin vergi, resim, harç, fon payı, bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zamları, vergi cezaları ve vergi cezalarına uygulanan gecikme zamları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları, eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından, 1 Nisan 2008 tarihinden önce vadesi geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olanlar, müracaat tarihinden itibaren 10 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faizi oranının 6'da biri dikkate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilebilecek.

Borçlarını taksitlendiren spor kulüpleri, 1 yıl içinde 3 kez KDV, sigorta primi veya gelir stopajını ödememesi halinde, uygulamadan yararlanamayacak. 2004 yılındaki yürürlüğe giren düzenlemeye göre borçlarını tecil ettiren spor kulüpleri de kalan taksit tutarları için yeni hükümden yararlanabilecek.

GAZETEPORT

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious