İstatistikler de resmileşiyor

  • Giriş : 29.11.2006 / 00:00:00

Devlet Bakanı Beşir Atalay, 1. İstatistik Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Devlet Bakanı Beşir Atalay, resmi istatistik programının yürürlüğe girmesinden sonra; sadece Türkiye İstatistik Kurumu'nun veya Resmi İstatistik Programı'nda kendisine yetki ve görev verilen kurum ve kuruluşların ürettiği verilerin resmi veriler olarak kabul edileceğini açıkladı. Atalay, "Resmi istatistik verisi niteliği taşımayan veriler, kamu kurumlarının resmi yayınlarında veya internet sayfalarında kullanılmayacak ve Türkiye verisi olarak hiçbir uluslararası kuruluşa gönderilmeyecek" dedi.

Atalay, toplantıda 2007-2011 yılları arasındaki beş yıllık dönemi kapsayacak olan ilk resmi istatistik programını görüşeceklerini aktardı. Atalay, resmi istatistik programının, istatistik üretim süreçleri için bir çerçeve oluşturacağını; hangi resmi istatistiğin kimin tarafından hangi standartta hazırlanıp, ne zaman ne şeklide yayımlanacağını belirleyeceğini söyledi. Atalay, "Böylece ulusal ihtiyaçların karşılanmasının yanısıra, uluslararası karşılaştırılabilir veri üretim süreci tüm kurumlarımızın aktif katılımı ile disipline edilmiş olacak ve Avrupa Birliği İstatistik Sistemine uyum daha kısa sürede sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

Programın yürürlüğe girmesinden sonra, sadece Türkiye İstatistik Kurumu'nun veya Resmi İstatistik Programı'nda kendisine yetki ve görev verilen kurum ve kuruluşların ürettiği verilerin resmi istatistik olarak kabul edileceğini söyleyen Atalay, "Programda yer almayan istatistiki konulardaki çalışmalar ile, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarca yapılan sayım ve araştırmalara ait sonuçlar resmi istatistik olarak kabul edilmeyecek" diye konuştu.

Atalay resmi istatistik verisi niteliği taşımayan verilerin, kamu kurumlarının resmi yayınlarında veya internet sayfalarında kullanılmayacağını kaydetti. Söz konusu verilerin Türkiye verileri olarak hiçbir uluslararası kuruluşa gönderilemeyeceğini de belirten Atalay, "Böylece veri karmaşası ve mükerrerlik sona erdirilecek, ülkemizde ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmış olacak" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious