İşte, BÇG belgelerinden Kılıçdaroğlu

İşte, BÇG belgelerinden Kılıçdaroğlu.12329
  • Giriş : 10.03.2009 / 04:45:00
  • Güncelleme : 06.09.2016 / 15:14:21

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde terör örgütü üyelerini işe aldığı çok yazıldı çizildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Araştırmacı yazar Akif Bülent'in, Açık Kitaplar Yayınevi'nden çıkan “Dosyacı Kemal'in Dosyası” adlı kitabı, SSK Genel Müdürlüğü döneminde, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Batı Çalışma Grubu ve istihbarat kuruluşlarının tuttukları dosyalara ve diğer kaynaklardan derlenen iddialara yer veriyor.

Kitaptaki belge ve raporlara bakıldığında, 28 Şubat sürecinde kurulan Batı Çalışma Grubu'nun, SSK'nın başında olduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nu adım adım izlediği anlaşılıyor. BÇG raporlarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının karşısında “Kürtçü – bölücü” ifadeleri yer alıyor.

Dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyasında, nüfus bilgilerinden tutun da eğitim amaçlı olarak gönderildiği Paris'teki faaliyetlerine kadar pek çok çarpıcı bilgilere yer kullanverildiği görülüyor. MİT raporuna atfen düşülen notta Kılıçdaroğlu'nun burslu olarak gönderildiği dönemde Paris'teki Kürt Enstitüsü'nün müdavimlerinden olduğu öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, gerçek soyadının Karabulut olduğu ve 1966 yılında soyadını değiştirdiği vurgulanırken, Dersim isyanına katılan Kureyşan aşiretine mensup olduğu da dile getirilen iddialar arasında.

'' İŞE ALINANLAR MEZHEPÇİ VE BÖLÜCÜ''


Ayrıntılı raporlarda Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemde, 10 bine yakın kişinin işe alındığına dikkat çekilirken, söz konusu şahısların tamamına yakınının 'mezhepçi ve bölücü' olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca 100'den fazla PKK ve TKLP terör örgütü mensubunun da kritik noktalara yerleştirildiği belgeleriyle ortaya konuluyor. Batı Çalışma Grubu raporunda, Kılıçdaroğlu'nun icraatlarıyla ilgili şok bilgiler yer alıyor.

“Haklarında kamu hizmetinden ömür boyu men kararı olan çok sayıda örgüt mensubu kritik noktalarda işe alınmıştır. SSK Ankara Başhekimi yapılan DR. G.A'nın kuruma aldığı ambulans telsizleri kırsalda ölü ele geçirilen PKK militanlarının üzerinde çıkmıştır. İstihbarat kurumlarının uyarılarına rağmen çok sayıda örgüt mensubu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kurumlara yönetici olarak atanmıştır” şeklindeki ifadeler, kitapta BÇG raporu olduğu belirtilen metinde yer alıyor.

Yine kitapta yer alan BÇG raporlarına göre, Kılıçdaroğlu, genel müdürlüğü döneminde bölgesel kadrolaşmaya da gitmiş. Batı illerinde ve özellikle büyük şehirlerde yüzde 50'ye varan personel açığı varken Tunceli, Sivas ve Elazığ gibi bölgelerde yüzde 80'den fazla personel istihdam edilerek bölgecilik ve mezhepçilik yapılmış. Söz konusu belgelere göre Kılıçdaroğlu yüze yakın akrabasını da kurumda işe başlatmış. Bugün gazetesinde yer alan haberde, işe alınan bütün akrabalarının tek tek nüfus örneklerin BÇG belgelerinde yer aldığı da kaydediliyor.

BÇG : KILIÇDAROĞLU HAKKINDA TEDBİR ALINMALI

BÇG notlarında Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedilen iddialardan en dikkat çekici olanı ise yüksek yargı ile olan ilişkileri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde özellikle Danıştay 5. dairesi ve bölge idare mahkemesi ile yakın ilişki içinde olduğu, idare mahkemesi ve 5. daireden çok sayıda kararı lehine çıkarttığı bilgisine yer veriliyor. BÇG raporunun sonuç bölümünden de alıntı yapılıyor.

“Sonuç olarak, uğruna binlerce şehit verdiğimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve irticai faaliyetlere benzer yakın tehlike arz eden Kürtçülük, mezhepçilik ve bölücülük faaliyetlerini alenen sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun faaliyetleri için tedbir alınmalıdır.”

İfadeleriyle tamamlanan raporda, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında son derece çarpıcı suçlamalara yer veriliyor. Raporun satır aralarında, isimlere ve yazışmalara yer verilerek Kılıçdaroğlu'nun bölücülük ve yandaş kayırma gibi pek çok suça karıştığı, pek çok suçu da bizzat kendisinin organize ettiği iddia ediliyor.

Seçimlere kısa süre kala yayınlanan “Dosyacı Kemal'in Dosyası” isimli kitap, zaten gergin olan seçim atmosferini daha da gerginleştirecek gibi görünüyor.

Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı "Sosyal Sigortalar Kurumu Dosyası" raporun 3. bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun SSK'da nasıl bir kadrolaşma içine giriştiği isim isim yazılmış durumda. İşte raporun 3. bölümü:

kullan  3- KÜRTÇÜ VE BÖLÜCÜ KADROLAŞMA HAREKLERİ
  Kemal Kılıçdaroğlu S.S.K.'da göreve başlar başlamaz ilk iş olarak memur sınavı açtırmıştır. Bu sınava 136 bin kişi iştirak etmiş, 4 bin memur alınmıştır. Bu sınav 10-12 bölgede yapılmış, yazılı test kâğıtları Genel Müdürlükteki Bilgi işlem Dairesi Başkanlığında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede en az beş kez suallere verilen not değerleri ile oynanmış, çan eğrisi uygulanmış, ayrıca, her bölgenin not değerleri değişik ele alınarak, curve denilen sistemle, kürt alevisi adaylara sınav kazandırma amaçlanmıştır.
  Örneğin Tunceli, Sivas, Erzincan, Kars bölgelerinde puan barajı 70'den 50'ye düşürülmüş, ancak, bu sisteme göre o bölgede sınava girenler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere yerleştirilmiştir. Böylelikle söz konusu illerde sınava giren ve barajı aşan adaylar diskalifiye edilmiştir. Sınavda alınanların 2000 den fazlası Kürt alevisi olup, bu kişilerin önemli bir bölümü yetkili konuma getirilmişlerdir.

  Ayrıca, sınavı gerçekten kazanan 2500 adayın sınav kâğıtlarının bilgisayar değerlendirilmesi dışında tutulduğu iddia edilmektedir. Bu sınav değerlendirmesini Bilgi İşlem Dairesi'nde yapan Başkan Fatih Atabek olup, adıgeçenin bilgisayar programı ihalesindeki yolsuzluğu nedeniyle yargılanmasına ve görevden alınması gerektiğine dair soruşturma raporları olmasına rağmen sınavdaki yolsuz değerlendirmeyle Kemal Kılıçdaroğlu'na katkıda bulunduğu için, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alınmamakta ısrarlı davranılmakta, hatta Fatih Atabek'in soruşturmasını yapan Başmüfettişi görevden almaya kalkışmaktadır. Bu derece cüretkâr davranışına cesaret verenler basiretsiz ve dirayetsiz, edilgen yapılı, bir kaç atama yaptırabilmek için Ülkemizin geleceğini düşünmeyen malum kişilerdir. Bu olgu söz konusu kişilerin temel hastalığı olup, bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

  Kemal Kılıçdaroğlu, amaçladığı hedefe ilk adımı attıktan sonra, C.H.P.'li Belediyelerde görevli, Kürt asıllı alevi memurları yatay geçişlerle S.S.K.'ya transfer etmiştir. Özellikle Çankaya Belediyesinde ( Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'le yakın ilişki içindedir.) bazı kamu kuruluşlarında görevli memurlardan T.K.P. , T.K.P.L, K.D.P. gibi illegal örgütlerle bağlantısı olan memurlar S.S.K.'ya geçirildikten sonra, bir kaç hafta içerisinde Şube Müdürü yapılmışlardır. Bunlardan Cafer Yıldız ve Mehmet Sazak'ın geçmişlerine ilişkin yazılar ektedir. (Ek:3-4) Ayrıca adıgeçenlerin durumlarına (3.1) işaretli bölümde ayrıntılı olarak değinilmiştir.

  Kemal Kılıçdaroğlu 1992-1994 döneminde eski hükümlüler, sakatlarla ilgili olarakta sınav açtırmıştır. Bu sınavlarda , Kuruma aldırdığı personelin hemen hemen hepsi P.K.K. K.D.P., Devyol, T.K.P.L. davalarından hüküm giymiş kişilerdir. Ekteki liste adıgeçenlerin eylemlerini göstermektedir. İbret vericidir. ( Ek: 5-22 )

  Görüleceği üzere;

  Ali Uludağ: Devyol davasından müebbet hapis, ömür boyu kamu hizmetlerinden men.

  kullanMedet Kalkan: Halkın Kurtuluşu Örgütüne mensup, kaldırımcılık suretiyle hırsızlık.

  Habip Güzel: Yasa dışı silahlı örgüt kurup faaliyet göstermek.

  Hasan Ertürk . Devyol ve Silahlı Devrim Birlikleri Örgütleri mensubu, 3 yıl 8 ay hükümlü.

  Hüsnü Ertürk: Devyol ve Silahlı Devrim Birlikleri örgütleri mensubu, 3 yıl 8 ay hükümlü.

  Mehmet Ardıç: THKP / C örgüt kurucusu, adam öldürmek, yaralamak, patlayıcı madde atmak.

  Behlûl Karadaş: TDKP / C örgütü mensubu. ,

  Erdal Camcı: İdeolojik nedenle adam öldürmek.

  Ayhan Bülüm: P.K.K. Terör Örgütüne yardım ve yataklık etmek.

  İzzettin Kundakçı: P.K.K. Örgütüne yardım ve yataklık etmek.

  Bu isimler sadece tespit edilenler olup, sayıları yapılacak ayrıntılı incelemelerle 100'ü aşabilir.
  Söz konusu kişilerin ayrıntılı eylemleri eklidir. ( Ek: 23)

  Kemal Kılıçdaroğlu bu sınavları da Mehmet Moğultay ve yine Ziya Halis, Mustafa Kul ve Nihat Matkap isimli Bakanlar zamanında yapmıştır.

  Adı geçen, halen bu konuda Bakanlıkça yapılan bir soruşturma geçirmektedir. Ancak, Müfettişin eksik bilgi ve belge ile ve baskı altında bu soruşturmadan sonuç alamayacağı kesindir.

  Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki savunması da ilginçtir. Eski hükümlü ve sakat memur almak kanun emridir. Bende aldım demektedir.

  Kendisine sorulmalıdır. Neden sadece Devletin bütünlüğüne karşı eylemlerden hüküm giyenler tercih edilmiştir. Namus cinayeti, adı hırsızlık, taksirli suçlar vb. neden tercih edilmemiştir. Çünkü S.S.K.'yı dolayısıyla Ülke bütünlüğünü bozmak başlıca amacı ve davasıdır.
  İstanbul'da, 1994 yılında yapılan işçi alımı sınavında kazandırılan 357 kişinin hemen hemen tamamı Kürt alevisidir. Bu kişilerin eylem araştırması yapılmalıdır. Bu sınavla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucu Kartal Adliyesinde sınavı yapanlarla ilgili ceza davası açılmış olup, sınavı kazananların çoğunluğunun Tunceli, Sivas, Erzincan doğumlu olması, diğerlerinin de muhtemelen dersim isyanı sonrası çeşitli illere göç eden Kürtlerden oluşması ibret vericidir. Ne var ki bu soruşturmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğa bazı engellemelerle ulaşılamamıştır.

  Bu sınavda alınanların doğum yerlerini gösterir liste ilişiktedir.

İŞE ALINANLAR HANGİ BÖLGELERDEN?

  Bu listede yeralan 15 kişi Tunceli, 5 kişi Elazığ, 14 kişi Erzincan, 5 kişi Sivas, 8 kişi Gümüşhane (Kelkit, Şiran), 5 kişi Bingöl (Kığı), 15 kişi İstanbul nüfusuna kayıtlı (Mazgirt, Çumra, Kolan, Şiran, Divriği, Tercan doğumlu), 1 kişi Diyarbakır, 1 kişi Manisa nüfusuna kayıtlı (Çemişkezek), 1 kişi Kocaeli nüfusuna kayıtlı (Ardahan doğumlu), 1 kişi Siirt, 1 kişi Ardahan, 3 kişi Tokat, diğerleri de muhtelif illerin nüfusuna kayıtlıdır.
  Bu listede, Çınar soyadlı 2, Gedik soyadlı 2, Çelik soyadlı 3, Koca soyadlı 2, Demir soyadlı 4, Budak soyadlı 2, Aydın soyadlı 8, KARABULUT soyadlı 5, Çakmak soyadlı 4, Şimşek soyadlı 6, Polat soyadlı 3, Doğan soyadlı 6, Şahin soyadlı 5, Eren soyadlı 3, Erdoğan soyadlı 3, Arslan soyadlı 5, Işık soyadlı 3, diğerleri de en az 2 aynı soyadını taşıyan kişilerdir.

  Yine, Pendik Dispanseri'nde görevli 2 Sivas, 3 Erzincan, 1 Elazığ, 1 Tunceli, 5 İstanbul (Kığı, Bingöl ve Sivas doğumlu), 1 Giresun (Pelitli doğumlu), 1 Kars, 1 Tokat nüfusuna kayıtlıdır. (Ek: 25)

  Bu isimler sadece tespit edilenlerdir. Diğer 200 den fazla personelin de aynı yöreler doğumlu Kürt alevileridir.

  Ayrıca, 1.5.1997 de İstanbul Kadıköy'de meydana gelen 1 Mayıs olaylarına katılan bölücülerin bir kısmıda bu sınavda alınanlar olup, bu kişilerin halen polis takibinde olduğu ifade edilmektedir.

  Öte yandan, bu sınavda alınıpta S.S.K. İstanbul Hastanesinde görevlendirilen bir kişinin, zamanın Baştabibine " biz buraya çalışmaya değil, örgüt kurmaya geldik" demesi, bunun üzerine Baştabibin, bu kişiyi hastaneden kovması ve sonrasında Bakan Mehmet Moğultay tarafından Baştabibin görevinden alınmasına yönelinmesi ibret vericidir.

  Aynı şekilde, 1992 yılında S.S.K. istanbul İlaç Fabrikasına alınan 29 işçinin 9 adedi Tunceli ( Pülümür, Mazgirt, Hozat) doğumludur. Özellikle Tunceli / Mazgirt Geçitveren köyünden 4 kişinin alınması ibret vericidir. ( Turabi Çapar, Erdal Derin, Süleyman Uslu, Abdullah Polat Akbaş) (Ek:27 ila 30) (31 ila 58)

  Aynı sınavda kazanan 15 kişide Kartal nüfusuna kayıtlı Kürt alevileridir.

  Diğer 5 kişi ise, Erzincan, Elazığ (2 ), Sinop ve Bursa nüfusuna kayıtlı olup bu 29 kişinin tümü Kartal'da ikamet etmektedir.

  Bilindiği gibi S.S.K. ilaç Fabrikası Şişli - Bomanti'dedir.
  Kartal, Mehmet Moğultay'ın seçim bölgesidir.

  Bu tablo Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürtçü ve mezhepçi emellerini gerçekleştirmek için, Mehmet Moğultay'la işbirliğini açıkça sergilemektedir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*