İşte AK Parti'nin sivil anayasası

  • Giriş : 31.07.2007 / 08:59:00

AK Parti'nin sivil anayasa taslağı medyaya sızdı. İşte o taslakta yer alanlar;

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

AKP’nin üzerinde aylardır çalıştığı ve beyannamesinde söz verdiği ‘sivil anayasa’ taslağı, teknokratlarca tamamlandı. Cemil Çiçek’in koordine ettiği çalışmalara göre, Cumhurbaşkanı yetkileri kısıtlanıyor, YÖK kaldırılıyor, Adalet Bakanı HSYK’dan çıkıyor...

ATATÜRK İLKELERİ KORUNDU

AKP Milletvekili Zafer Üskül’ün gündeme getirdiği, “Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilke ve inkılaplarına yapılan atıfların çıkarılması” yönünde bir düzenleme yapılmadı.

Taslağın bundan sonraki aşamada Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Burhan Kuzu, Zafer Üskül, Ahmet İyimaya gibi AKP’li hukukçuların katılımıyla yeniden düzenlenmesi ve gelecek aylarda muhalefete sunulması bekleniyor. AKP, yeni Anayasa’nın tüm partilerin yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve meslek birliklerinin katılımıyla tam bir uzlaşma içinde hazırlanmasını hedefliyor.

İŞTE TASLAKTAKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER;

AİHS KALKANI: Temel hak ve özgürlükler ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında sınırlandırılabilecek.

ÇOCUK HAKLARI: Birleşmiş Milletler sözleşmelerindeki güvencelerle, çocuk hakları ayrı bir bölüm halinde Anayasa’da yer bulacak. Anayasa’nın mevcut hükümlerinde “çocukların korunması” konusunda sadece devletin gerekli tedbirleri alacağıyla ilgili genel bir cümle bulunuyor.

KADIN HAKLARI: “Kanun önünde eşitlik” ve “hiçbir zümreye - sınıfa imtiyaz tanınmayacağı”na yönelik ilke korunacak. Ancak sosyal ve siyasi alanda kadınlara ve korunmaya muhtaç kişilere pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlamak amacıyla Anayasal bir ilke getirilecek. Böylece, ihtiyaç duyulan alanlarda pozitif ayrımcılıkla ilgili düzenlemeler yapılabilecek.

İDARİ KARARLARA YARGI YOLU: Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlere yargı yolu açılacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Yüksek Askeri Şura’nın kişilerin kamu haklarından mahrum bırakılmasını öngören kararlarına karşı yargıya gidilebilecek.

CUMHURBAŞKANI YETKİLERİNE TIRPAN: Cumhurbaşkanı’nın bürokrat atamalarındaki yetkisi daraltılacak. Bakanlar Kurulu’nca hazırlanan atama kararnamelerinden sadece vali ve büyükelçi atanmasına ilişkin olanlar Cumhurbaşkanı’na gönderilecek.

REKTÖRLER VE ANAYASA MAHKEMESİ: Adalet Bakanı HSYK üyeliğinden çıkacak. YÖK kaldırılacak. YÖK yerine “eşgüdüm kurulu” oluşturulacak. Rektörlerin atamasında üniversitede yapılan seçimler esas alınacak. Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın yetkisi kaldırılacak.

Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’ye çıkartılacak ve 7 üyesi TBMM’de seçilecek. Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’ne üye atama yetkisi kaldırılacak.

Din dersi seçmeli, MGK anayasada yok

Taslağın birçok maddeyle ilgili olarak “alternatifli” hazırlandığı öğrenildi. Örneğin; bir alternatifte Milli Güvenlik Kurulu’nun Anayasal kurum olmaktan çıkarılması düzenleniyor. Başka bir alternatifte, din dersi zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

AKŞAM

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious