İşte rakamlarla İstanbul'un çileden çıkartan trafiği...!

İşte rakamlarla İstanbul'un çileden çıkartan trafiği...!.19382
  • Giriş : 26.09.2007 / 16:47:00

İstanbul'da günde 7 milyon 425 bin 118 kişinin (yüzde 62) yolculuk yapıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Ulaşım Master Planı'na veri oluşturmak amacıyla başlatılan ve 90 bin hane halkı ile anket çalışması yapılarak kent
içinde trafik kullanım davranışlarının analiz edildiği "Ulaşım Ana
Planı Analitik Etüt ve Model Kalibrasyonu" çalışması tamamlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İBB tarafından 1997 yılında
yapılan ulaşım ana planının yetersiz kalması üzerine İBB Ulaşım Planlama
Müdürlüğü 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararları doğrultusunda,
2023 hedef yılı için oluşacak ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla
yeni ulaşım master planı çalışmalarını başlattı.

Üç aşamadan oluşan çalışmanın birinci aşamasını "Ulaşım Ana Planı
Analitik Etüd ve Model Kalibrasyonu" çalışması, ikinci aşamasını
"Trafik Üretim Kılavuzu Hazırlanması-Lojistik Altyapı Tespit ve
Planlama Çalışması", üçüncü aşamasını da "İstanbul Entegre Kentsel
Ulaşım Master Plan Çalışması" oluşturuyor.

İBB'nin bağlı şirketlerinden Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş (BİMTAŞ)
tarafından birinci aşaması tamamlanan çalışmada, İstanbul 5 ayrı bölge
altında 464 alt bölgeye ayrıldı. 539 bin hektar alanda 90 bin hanede 263
bin 768 kişi ile görüşülerek yapılan anket çalışmasında, yolculuk
türleri, sayıları, süreleri, gelir durumuna göre yolculuk oranları,
Avrupa ve Asya yakası arasındaki yolculuk durumu gibi birçok veri
saptandı.

Çalışma sonucunda, nüfusu 12 milyon 7 bin olan İstanbul'da günde 7
milyon 425 bin 118 kişinin (yüzde 62) yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Yolcular, günde 20 milyon 924 bin 133 yolculuk yapıyor. Bu yolculukların
10 milyon 321 bin 875'ini (yüzde 49,3) yaya yolculukları oluştururken,
10 milyon 602 bin 258'ini de (yüzde 50,7) motorlu araçlı yolculuklar
oluşturuyor.

ERKEKLER DAHA ÇOK YOLCULUK YAPIYOR

Cinsiyet durumuna göre yolculuk oranına bakıldığında, toplam yolculuk
içinde kadınların yaptığı yolculuk sayısı 8 milyon 557 bin 970 (yüzde
40,9) iken, erkeklerin yolculuk sayısı 12 milyon 366 bin 163 (yüzde
59,1) olarak belirlendi. Bu veri, erkeklerin kadınlardan daha fazla
hareket ettiğini gösteriyor.

Gelir gruplarına göre yolculuk oranlarına bakıldığında da 1000 YTL'ye
kadar gelir düzeyine sahip düşük gelir grubundakilerin toplam yolculuk
içindeki payı yüzde 69, 1000-2000 YTL arası orta gelir grubundakilerin
yolculuk payı yüzde 23,5, 2000 YTL üzeri yüksek gelir grubundakilerin
yolculuk içindeki payının da yüzde 7,5 olduğu ortaya çıktı.

Bu veri, düşük gelir grubunda olanların daha çok yolculuk yaptığını,
yüksek gelirlilerin yolculuk oranının ise az olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, Avrupa yakasındaki hareketlilik oranının Asya
yakasına göre daha fazla olduğu bilgisini pekiştirdi.

Buna göre, Asya yakasında Gebze de dahil 12 ilçede günde 7 milyon 855
bin 835 yolculuk yapılırken, Avrupa yakasında 21 ilçede 13 milyon 68 bin
298 yolculuk gerçekleşiyor.

ORTALAMA YOLCULUK SÜRESİ 29,7 DAKİKA

Amaçlarına göre yolculuk oranına bakıldığında, ev-iş arasında 6 milyon
758 bin 495 (yüzde 32,3) yolculuk yapılırken, ev-okul arası 4 milyon 477
bin 765 (yüzde 21,4) yolculuk gerçekleşiyor. Ev-diğer grubunda ise 7
milyon 783 bin 778 (yüzde 37,2) yolculuk yapılırken, ev uçlu olmayan
yolculuk sayısı da 1 milyon 904 bin 95 (yüzde 9,1) olarak belirlendi.

Yolculukların başlangıç saatlerine bakıldığında da en yüksek yolculuk
oranı yüzde 14,68 ile sabah 07.00-08.00 saatleri arası, akşam da yüzde
10,33'lük oranla 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

İstanbul genelinde tüm amaçlar ve yolculuk türleri için ortalama
yolculuk mesafesi 7,22 kilometre, ortalama yolculuk süresi ise 29,7
dakika. Araçlı yolculuklarda ortalama yolculuk mesafesi 11,24 kilometre,
yaya yolculuklarda 3,61 kilometre. Araçlı yolculukların ortalama
yolculuk süresi 45,8 dakika, yaya yolculuklarında ise 15,1 dakika olarak
tespit edildi.

Yakalar arası yolculuk sürelerinin de belirlendiği araştırmada, Asya
yakasında yaka içi yolculuk süresi 26 dakika iken, bu süre Avrupa
yakasında 28 dakika olarak belirlendi. Yaka geçişlerinde ise ortalama
yolculuk süresi 80 dakikayı buldu.

Yaya yolculuklarının yüzde 88'i ilçe içerisinde tamamlanırken, ilçe içi
yolculuk oranı en düşük ulaşım türü ise yüzde 38 ile servis yolculukları
oldu.

ASYA YAKASI AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Asya yakasından Avrupa yakasına geçişlerde hareketlilik oranı yüzde 4
iken, Avrupa yakasından Asya yakasına geçişlerde hareketlilik oranı
yüzde 2'de kalıyor. Bu da Asya yakasında oturanların her gün Avrupa
yakasına taşındıklarını gösteriyor.

Araçlı seyahatler içinde lastik tekerlekli toplu taşıma seyahatleri
yüzde 64,43 oranı ile ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla yüzde
28,96'lık oranla özel oto, yüzde 4,6'lık oranla raylı sistem, yüzde 2
oranıyla da deniz ulaşımı takip ediyor.

Bu veriler, yolcuların yüzde 28,96'sının özel, 71,04'ünün de toplu
taşıma ile yapıldığını gösteriyor.

Çalışma verileri arasında trafiğe kayıtlı özel otomobil sayısının 1
milyon 522 bin 521 olduğu, düşük gelir grubunda otomobil sahiplenme
oranının da bin kişide 71, orta gelir grubunda 143, yüksek gelir
grubunda da 277 kişi olduğu bilgisine yer verildi.

"MASTER PLAN 10 MİLYON DOLARA MAL OLACAK"

Ulaşım Master Planı çalışmalarına ilişkin AA muhabirine
değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşım Daire Başkanı Muzaffer
Hacımustafaoğlu, anket sonuçları ile gerçek değerler arasında çok iyi
bir korelasyon sağlandığını, bu verilere dayanarak İstanbul'un gelişen
sınırlarını içeren ve 2023'ü hedef alan yeni ulaşım master planın
hazırlanacağını söyledi.

Bu plan verilerinin daha önceki master plan doğrultusunda hazırlanan
raylı sistem hatlarında büyük değişiklik yapılmasını gerektirmeyeceğini
ifade eden Hacımustafaoğlu, belki güzergahların geçiş noktalarının
değişebileceğini kaydetti.

Hacımustafaoğlu, trafik etkilerinin belirlenmesine dönük trafik üretim
kılavuzu ile mevcut lojistik alt yapının tespiti, İstanbul metropol
alanındaki yük akışının mevcut kara yolu şebekesindeki etkisi ve kentsel
trafik yoğunluğuna getirdiği sıkışıklığın çözümünü amaçlayan 2. aşama
çalışmalarının da başladığını ve bu çalışmaların Haziran 2008'de
bitirileceğini belirtti.

Japon Uluslararası Ortaklık Ajansı (JICA) ile yürütülen ve 3'üncü aşama
çalışması olan İstanbul Entegre Kentsel Ulaşım Master Çalışması'nın da
Kasım 2008'de tamamlanacağını belirten Hacımustafaoğlu, bu çalışmanın
2023 hedef yılı için ulaşım talebinin karşılanmasına dönük kısa, orta ve
uzun vadeli plan ve programların oluşturulması ve bunlardan seçilen
pilot proje uygulama çalışmasını kapsadığını kaydetti.

Hacımustafaoğlu, çalışmada hedef yılına kadar olan 15 yıllık sürecin
kısa 5 yıl, orta 10, uzun da 15 yıl vadeli öngörüler ile
gerçekleştirileceğini vurguladı.

BİMTAŞ tarafından tamamlanan 1. aşama çalışma 3,5 milyon YTL'ye, master plan çalışması da 10 milyon dolara mal olacak. Projeye, Japonlar
tarafından da 5 milyon dolar katkı sağlanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious