İşte Şairleri büyüleyen ''Şark Kedisi''

İşte Şairleri büyüleyen ''Şark Kedisi''.10103
  • Giriş : 23.02.2009 / 10:52:00

Alman İslam ve Tasavvuf Araştırmacısı Annemarie Schimmel'in yazdığı ''Şark Kedisi'' isimli kitap, Senail Özkan'ın Türkçeye çevirisiyle Ötüken Yayınlarından çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Schimmel, çalışmasında, hikayeler, şiirler, atasözleri, türküler, ninniler, minyatürler ve hikmetli sözlerde, İslam dünyasının folklor ve edebiyatında kedinin izini sürüyor.

Schimmel'e göre, Hz. Muhammed'in sevdiği bir hayvan olduğu için İslam şarkında övülen kedi, şarkın şairlerini büyülediği gibi alimlere de arkadaşlık etti. Şark kedisi, masal ve şiirlerde dolaşır, köşklerde ve derviş dergahlarında yatar, minyatürlerde görünürdü.

Arap dünyasında kutsal bir hayvan olan kedinin ''qitt'' kelimesiyle Arapça'da yazılışı da kedi figürünü temsil ediyor. Goethe de Doğu Batı Divanı'nda, ''Kısmetli Hayvanlar'' başlığı altında İslami rivayete göre cennete girecek hayvanı konu alıyor. Goethe bu eserinde, ''Ebu Hureyre'nin kedisi de burada/Mırlar kuyruk sallar efendisine/Zira mübarek hayvandır daima/Peygamber sırtını okşadı bir defa'' dizeleriyle bu kutsallığı dile getiriyor. Hz. Muhammed'in kedileri sevdiğine dair sayısız rivayetten birinde, ''Namazda iken üzerinde uyuyan kediyi rahatsız etmemek için cübbesinin bir bölümünü kestiği, diğer bir rivayette de 'Kedi sevgisi imanın bir parçasıdır' dediği'' öne sürülüyor.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir rivayetine göre de Peygamber'i ısırmak üzere olan bir yılanı parçalayan kedinin Hz. Muhammed tarafından sırtı okşandığı için kedilerin sırtı hiçbir zaman yere gelmez ve her zaman 4 ayağı üzerine düşerler.

İslam anlayışındaki kedi sevgisi Türklere de aynı şekilde tezahür etmiş, Osmanlı Türkleri tarafından merhamet ve şefkatle beslenmişlerdir. Annemarie Schimmel'in çalışmasının büyük bölümünde Şark edebiyatındaki kedi hikayelerine yer veriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*