İşte tezkerenin ayrıntıları

  • Giriş : 02.09.2006 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın dün gece siyasi parti gruplarına yaptığı çağrı üzerine, 5 Eylül Salı günü olağanüstü toplanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

BM Geçici Görev Gücü bünyesinde faaliyette bulunmak üzere Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi için 175 AK Parti'li milletvekilinin dün gece yaptığı başvuru üzerine Arınç, Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bülent Arınç, parti gruplarına gönderdiği çağrı pusulasında, milletvekillerinin, Salı günü saat 15.00'de Genel Kurul toplantısına katılmalarını istedi.

Anayasa'nın 93. maddesi, Meclis Başkanının, doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırmasını öngörüyor.

TBMM İçtüzüğünün 7. maddesi ise tatil veya verme sırasında Meclis Başkanının doğrudan, gerek görürse toplantı çağrısına karar verebileceğini, üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getireceğini içeriyor.

Birleşim yeterli çoğunlukla açıldığı takdirde, toplanmayı gerektiren işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmalarına devam kararı vermediği takdirde tatil
devam edecek.

Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin TBMM'ye sunulan hükümet tezkeresinde, gereği, kapsamı, zamanı ve süresi hükümetçe
belirlenecek şekilde TSK'nın Lübnan'a gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için TBMM'den 1 yıl süreyle izin istendi.

Tezkerede, gönderilecek kuvvetin, bölgedeki silahlı unsurların silahtan arındırılması dahil olmak üzere belirtilen taahhütlerin dışında hiçbir görevde kullanılmayacağı bildirildi.

Hükümet Tezkeresinde, BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihli ve 1701 sayılı kararında öngörülen amaçlar doğrultusunda görev yapacak BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde faaliyette bulunmak üzere gereği, kapsamı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'a gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'den 1 yıl süreyle izin istenmesinin, Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı bildirildi.

NET ÇERÇEVE ÇİZİLDİ

Tezkerede, Türkiye'nin BM gücüne katkısı net bir çerçevede çizildi. Ağırlıklı olarak deniz gücü talebinin vurgulandığı tezkerede, ayrıca kara unsurlarının da görev alacağı mesajı verildi. Tezkerede, Hizbullah ifadesi kullanılmadan "silahsızlandırma faaliyetlerine kesinlikle katılınmayacağı" belirtilerek görev profili şu şekilde belirlendi:
* Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapacak deniz görev gücü için yeterli kuvvet tahsisi.
* Taleplerin tek tek değerlendirilmesi kaydıyla dost ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ulaşım desteği sağlanması.
* Lübnan ordusuna eğitim verilmesi.
* Ayrıca, bölgede Türkiye tarafından icra edilecek insani yardım faaliyetlerinin gerektireceği ve başta bu unsurların güvenliğini sağlayacak kuvvet koruma birlikleri olmak üzere hudut Şümul ve miktarı hükümetçe belirlenecek askeri unsurlar. - Söz konusu kuvvet bölgedeki silahlı unsurların silahtan arındırılması dahil olmak üzere yukarıda belirtilen taahhütlerin dışında hiçbir görevde kullanılmayacaktır.
* Yeterli kuvvetle katılacağımız deniz görev gücü BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının verdiği yetkiye uygun olarak Doğu Akdeniz'de ve Lübnan kıyılarına mücavir bölgelerde deniz kontrolünü sağlamak için keşif ve devriye görevlerini icra edecektir.

ÇATIŞMA SİNYALİ

Ancak tezkerede BM Barış Gücü'nün (UNIFIL) karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar da silahlı güç kullanılabileceği sinyali verildi. BM kararına dayandırılan tezkere metninde, birliklerin "BM Güvenlik Konseyi Görev Yönergesi adı altında yürüttüğü faaliyetleri engellemeye yönelik teşebbüslere yönelik güç kullanarak karşı koymaya, BM personeli ve teçhizatını korumaya, insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve hareket özgürlüğünü teminat altına almaya ve ani şiddet tehdidi altında olan sivilleri korumaya" yetkili olduğu vurgulandı.

''HAREKAT KONSEPTİ VE ÇATIŞMA KURALLARI''

BM Güvenlik Konseyinin bu kararının, İsrail ve Lübnan hükümetleri ile bu hükümetleri oluşturan tüm koalisyon ortakları ve liderleri tarafından da kabul edildiği belirtilen tezkerede şunlar kaydedildi:

''BM Güvenlik Konseyi'nin anılan kararlarında yer alan görev yönergesi ve bilahare hazırlanan (harekat konsepti) ve (çatışma kuralları), UNIFIL'in meşru savunma ve çok istisnai durumlar dışında muharip görev üstlenmesini, çatışmalara girmesini öngörmemektedir.

Temel amacı, Lübnan ve İsrail arasındaki istikrar ortamının sürmesine katkıda bulunmak olan Birleşmiş Milletler Gücü'nün temel işlevi, Lübnan
Hükümetinin egemenliğinin tüm ülke sathında tesisinde ve Güney Lübnan'daki güvenlik sorumluluklarını yerine getirmesinde, Lübnan ordusuna yardım etmek olacaktır.

Söz konusu kararda ayrıca tüm devletlerin vatandaşları tarafından veya toprakları üzerinden ya da bandıralarını taşıyan gemiler ve uçaklarla Lübnan'a, Lübnan hükümetinin veya UNIFIL'ın yetkilendirmediği her türlü silah, mühimmat veya benzeri maddelerin satışını veya ulaşımını engellemek için gerekli önlemleri almaları ve bu tür teçhizatın kullanımına ilişkin teknik eğitimin sağlanmasının da engellenmesi istenmektedir.''

''TÜRKİYE YOĞUN ÇABA HARCADI''

Hükümet tezkeresinde, çatışmaların durdurulmasını mümkün kılan 1701 sayılı kararda, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'dan; UNIFIL'in öngörülen bu işlevleri yerine getirebilecek hale gelmesini teminen gerekli önlemleri acilen alınmasının istendiği ve BM üyesi ülkelere UNIFIL'e uygun görecekleri katkılarda bulunmayı değerlendirmeleri ve bu gücün yardım taleplerine olumlu karşılık vermeleri konusunda çağrıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Bugüne kadar UNIFIL'e, İtalya, İspanya, Almanya, Bangladeş, Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Gana, Hindistan, Hollanda, İrlanda, İsveç, Malezya, Lüksamburg, Nepal, Noveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Ukrayna ve Yunanistan'ın katkı yapmaya hazır olduğunu açıkladığı belirtilen tezkerede, şöyle denildi:

''Türkiye, geniş bir bölgeye yayılma ve çok ciddi boyutlar kazanma istidadı gösteren Lübnan krizinin başlangıcından itibaren bu tehlikeli gidişatın önlenmesi amacıyla yoğun çaba harcamıştır. Bunun yanı sıra Türkiye, Lübnan'daki insani sorunların hafifletilmesi için gerekli katkılarda bulunmuş, Lübnan ve Filistin halkına acil insani yardımları sürdürmüş ve Lübnan'dan 2 bin vatandaşımızın Türkiye'ye dönüşünün yanı sıra 10 binden fazla üçüncü ülke vatandaşının Türkiye üzerinden tahliyesini sağlamıştır.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, sıcak çatışmalara dönüşme riski yüksek, gerginliğin hüküm sürdüğü bu bölgede, ihtilafların uzun vadeli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için bir fırsat penceresi aralamış ve bunun için gerekli şartların ve zeminin hazırlanmasına imkan sağlamıştır.Bu çerçevede, BM Lübnan Görev Gücü'nün, Güvenlik Konseyi kararında öngörülen görev ve işlevleri yerine getirmede başarılı olması, sürekli ateşkesin sağlanması, soruna kalıcı çözüm bulunması, Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerinde güven ve istikrarın tesisi bakımından önem arz etmektedir.''

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI

Tezkerede, Lübnan'da çatışmaların durdurulmasından sonra Türkiye'nin bu fırsat penceresinin çok iyi değerlendirilmesini teminen gerçekleştiridiği
diplomatik çabalarını yoğun biçimde sürdürdüğü belirtildi.

Bu görüşme ve temaslardan, Lübnan'daki tüm grupların, İsrail, Suriye ve Filistin yetkililerinin; Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisindeki
rolüne ve UNIFIL'e katkı sağlamasına büyük önem verdiklerinin anlaşıldığına dikkat çekilen tezkerede, bölge ülkelerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Annan ile birçok dost ve müttefik ülkenin de Türkiye'nin BM gücüne katkıda bulunmasına büyük önem verdiklerini dile getirdiği bildirildi.

HÜKÜMETİN 3 TEMEL İLKESİ

Tezkerede, Lübnan krizinin gündeme girmesinden bu yana Hükümetin savunduğu 3 temel ilke olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
''3 temel ilkeden birincisi; çatışmaların durdurulmasını ve ihtilafa uzun dönemli bir çözüm bulunmasını amaçlayan bir BM Güvenlik Konseyi kararı
çerçevesinde, çözümüne ülkemizin katkısını istisnasız arzu etmeleri ve üçüncüsü de ülkemizin katkısının çatışmalara değil, barışa destek olacak şekilde saptanması olmuştur.

1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının kabulü ve ilgili bütün taraflarla gerçekleştirilen temaslar ışığında halihazırda oluşan ortamın her 3 ilke
bakımından da hükümetimizin aradığı koşulları karşıladığı değerlendirilmektedir.Türkiye'nin, uluslararası barış ve istikrarın korunması konusundaki rolü ve ağırlığına ilişkin beklentilerin yüksek olmasında, TSK'nın, başta Balkanlar ve Afganistan olmak üzere çeşitli ihtilaf bölgelerinde üstün başarıyla yaptığı görevlerin büyük payı olduğu muhakkaktır. Türkiye, bölgesinde istikrar unsuru olan güçlü bir ülkedir.

İçinde yaşadığımız bölgede hüküm süren gerginlik ve ihtilafların, Türkiye'nin güvenliği üzerinde olumsuz yansımaları olduğu bir vakıadır. Bu
nedenle barış ve istikrarı tehlikeye düşürecek gelişmelere karşı kayıtsız ve ilgisiz kalmayacak olan Türkiye'nin, barış ortamının korunması yönündeki uluslararası çabalara etkin destek vermesi, milli Sorumluluğumuzun icabı olarak görülmektedir.Hükümetimiz, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararında üye ülkelere yapılan UNIFIL'e destek ve katkı kararını bu temel mülahazalar ışığında değerlendirmiştir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious