İşte Yargıtay'ın DTP'nin kapatılmasını isteme sebebi!

İşte Yargıtay'ın DTP'nin kapatılmasını isteme sebebi!.15606
  • Giriş : 16.11.2007 / 13:04:00
  • Güncelleme : 16.11.2007 / 13:29:41

Yargıtay başsavcıcı Abdurrahman Yalçınkaya kapatma davası ile ilgili konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, DTP'nin "eylemlerinin ve üyelerinin beyanlarının 'devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırılık oluşturduğu, bu nitelikteki fiillerin partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği, bu durumun partinin büyük kongre, genel başkan, merkez karar ve yönetim organlarınca açıkça benimsendiği için bu fiillerin doğrudan doğruya parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği; bu nedenle söz konusu fiillerin odağı haline geldiğinin belirlendiğini" belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, yaptığı basın açıklamasında, siyasi partilerin tüzük ve programları ile beyan ve eylemlerinin, Anayasa ve yasalarda belirtilen ilke ve hükümlere uygun olmak zorunda olduğunu vurguladı.

BİLİNMESİ VE UYULMASI GEREKEN İLKELER
Uyulması zorunlu olan ve yaptırım içeren bu ilke ve hükümlerin temel yasalarda herkesçe erişilebilir, bilinebilir, anlaşılabilir, öngörülebilir, açık ve kesin ifadeler içermesi ve ilan edilmesi nedeniyle bilinmesi ve uyulması gerektiği kanısının, ulusun ve yasayı uygulayanların siyasi partilerden beklentisi olduğunu kaydeden Yalçınkaya, şöyle devam etti:

DEVLETİN TEKLİĞİ VE AZINLIĞIN ÖNLENMESİ
"Siyasi Partiler Yasası'nın, siyasi partilerle ilgili yasaklar başlıklı dördüncü kısmının ikinci bölümü milli devlet niteliğinin korunması kapsamında 'bağımsızlığın korunmasına, devletin tekliğinin korunmasına, azınlık yaratılmasının önlenmesine, bölgecilik ve ırkçılık yasağına, eşitlik ilkesinin korunmasına' yönelik yasaklamaları göstermiştir. "Bu bağlamda, siyasi partilerin tüzük ve programları ile beyan ve eylemleri; devletin bağımsızlığına ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

BAŞSAVCILIK HİÇBİR ETKİ ALTINDA KALMADAN...
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız ve yansız bir kurum olarak Anayasa ve yasaların verdiği görev ve yetki çerçevesinde siyasi partilerin tüzük, program ve eylemlerinin denetlenmesi işlemini sürekli ve etkin bir biçimde hiçbir etki altında kalmaksızın ve parti ayrımı gözetmeksizin nesnel bir

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious