İşte zamlı maaşlar

  • Giriş : 11.01.2007 / 00:00:00

Memurlara Ocak ayı bereketiyle geldi

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yılın ilk yarısında Cumhurbaşkanına 16 bin 104 YTL, Başbakana 8 bin 522 YTL, milletvekillerine de 8 bin 240 YTL maaş ödenecek.

2006 yılının 2. yarısına ilişkin yüzde 2,01'lik enflasyon farkı nedeniyle memur maaş katsayılarının yeniden belirlenmesinin ardından, zamlı maaşlara ilişkin Genelge kamu kuruluşlarına gönderildi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı Genelgede, memur maaş katsayısının 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 0,046985, taban aylık katsayısının 0,59812, yan ödeme katsayısının da 0,0149 olarak düzenlendiği belirtildi. Genelgede KİT'lerde çalışan sözleşmelilerin ücret tavanının da 2 bin 451 YTL'ye yükseltildiği vurgulandı.

En yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarının da 2 bin 529 YTL'ye çıkarıldığı bildirilen Genelgede, özlük haklarıyla ilgili diğer hususlar da şöyle sıralandı:

# 2006/10603 kapsamında yer alan sözleşmeli personele 82,5 YTL olarak ödenmekte olan tutar yerine, 15 Ocak'tan itibaren katsayı ile 1. 850 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak tutar ödenecek.

# 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel istihdam eden idarelerin meclisleri, ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla, net ücretleri belirleyecek.

# Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinde tam zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personele de 1. 850 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecek. Ek ödeme, sözleşme ücretine dahil edilmeyecek ve ücret ile ilişkilendirilmeyecek.

Maaş bordrolarında ayrıca gösterilecek ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecek.

# 375 Sayılı KHK kapsamında er ve erbaşlara ödenecek ek tazminat yılın ilk yarısında 119 YTL'yi geçmeyecek.

# 1 Ocak ile 14 Ocak tarihlerine ilişkin zam farkları da hesaplamaların ardından çalışanların hesaplarına yatırılacak.

# Kıdem tazminatındaki yıllık tavan da, 1 Ocak 2007'ten itibaren 1. 960,69 YTL olarak uygulanacak.

Bu arada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 2007 Bütçesi ve enflasyon farkı nedeniyle yeniden belirlenen memur maaş katsayıları ile en düşük dereceli devlet memurunun maaşında yüzde 6,05 oranında artış olacak.

Yeni katsayılar, Müsteşar maaşına ise yüzde 5,22 oranında zam şeklinde yansıyacak. Kamuda hizmetli olarak görev yapan 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinde bulunan bir kamu görevlisinin halen 764,75 YTL olan aylık maaşı, 15 Ocak'ta 811,05 YTL'ye çıkacak. 9'un 1'inde işe başlayan üniversite mezunu bir devlet memurunun eline de 784,64 YTL yerine 831,17 YTL geçecek.

Bu ay Genel Müdür maaşı 3 bin 144,24 YTL'den 3 bin 308,90 YTL'ye, Müsteşar maaşı ise 3 bin 459,87 YTL'den 3 bin 640,35 YTL'ye çıkacak.

ZİRVEDEKİ MAAŞLAR

Aylık maaşı, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde yer alan ödeneğe göre belirlenen Cumhurbaşkanına bu yılın ilk yarısında 16 bin 104 YTL, ikinci yarısında ise vergi dilimleri nedeniyle 15 bin 247 YTL maaş ödenecek.

Memur maaş katsayılarına göre maaş alan Başbakanın aylık maaşı ise yılın ilk yarısında 8 bin 522 YTL olacak. bu tutar, 2. yarıda yine vergi dilimleri sonucu 8 bin 492 YTL'ye gerileyecek.

Bakanlar Ocak-Haziran döneminde 8 bin 475 YTL, Temmuz-Aralık döneminde de 8 bin 444 YTL maaş alacak. Milletvekillerine ise ilk 6 ayda 8 bin 240 YTL, ikinci 6 ayda ise 8 bin 221 YTL maaş ödenecek.

Böylece Cumhurbaşkanının 2006 yılında 13 bin 989 YTL olan aylık ortalama maaşı, 2007'de 15 bin 675 YTL'ye yükselecek. Başbakanın aylık ortalama maaşı 7 bin 787 YTL'den 8 bin 507 YTL'ye, Bakanların aylık ortalama maaşı 7 bin 743 YTL'den 8 bin 460 YTL'ye, Milletvekillerinin aylık ortalama maaşları da 7 bin 524 YTL'den 8 bin 221 YTL'ye çıkacak.

Öte yandan bu yılın ilk 6 aylık döneminde hizmetlinin emekli maaşı 699,03 YTL, 1'in 4'ündeki öğretmen emeklisinin maaşı da 916,40 YTL olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious