İstifa eden devlet memurlarına tazminat!

İstifa eden devlet memurlarına tazminat!.23698
  • Giriş : 11.06.2009 / 18:49:00

Devlet memuru iken istifa edenlere çalıştıkları sürenin karşılığında kıdem tazminatı alma umudu doğdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi'nin 5 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı bu durumdaki memurlar arasında umutlu bir bekleyiş yarattı, ancak henüz sevinmek için erken.

Çünkü 1 yıl sonra yürürlüğe girecek bu kararı hükümetin kanun çıkarıp bozma hakkı var. Üstelik Şükrü Kızılot'a göre hükümet bu kriz ortamında çok büyük ihtimalle ilgili kanunu çıkarıp kıdem tazminatı ödemelerinin önüne geçecek...

"Anayasa Mahkemesi'nin 5 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı, devlet memurluğundan istifa edenlerde ikramiye tartışmalarını başlattı.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI

Devlet memuru olarak çalışırken, istifa yoluyla ayrılanların bir kısmı, SSK sigortalısı (4/a'lı) olarak özel sektörde çalışmaya devam ediyorlar. Bir kısmı da kendi adına işyeri açıp, Bağ-Kur sigortalısı (4/b'li) oluyorlar.

Bu kişiler ileride emekli olmaya hak kazanıp, emekliliklerini talep ettiklerinde; hizmet birleştirilmesi ile ilgili yasanın 8. maddesine göre, hizmetleri birleştiriliyor ve son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde, en çok hangi kuruma bağlı olarak çalışmışsa, o kurumdan emekli aylığı bağlanıyor.

Örneğin memuriyetten ayrıldıktan sonra, 4 yıl SSK sigortalısı (4/a'lı) olarak çalışıp, emekliliğini talep edenlere, SSK'dan aylık bağlanıyor. Aynı kişi son 7 yıl içinde 5 yıl Emekli Sandığı'na, 2 yıl SSK'ya tabi olarak çalışsaydı, TC Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı bağlanacaktı.

Bu uygulama, 1.10.2008'den itibaren işe başlayanlar için değişti. Tüm çalışma döneminde, en çok çalıştığı ve prim ödendiği kurumdan aylık bağlanıyor (Yeni sistemde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştirildi. Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bağlanıyor.)

İKRAMİYE ALINMASI

TC Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara (4/c'lilere) sandık tarafından ayrıca “Emekli İkramiyesi” ödeniyor. SSK'lı (4/a'lı) olan ise çalıştığı işyerinden “kıdem tazminatı” alıyor. Bağ-Kur'dan emekli olanlara (yani 4/b'lilere) ise ikramiye yok. Çünkü işveren ile Bağ-Kur'lu olan aynı kişi…

Memuriyetten istifa eden, SSK sigortalısı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışan ve SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olana memuriyette geçen süresi için TC Emekli Sandığı'nca öteden beri ikramiye ödenmiyordu. Aynı kişi SSK ve Bağ-Kur'lu olarak çalışıp, son 7 yılda en çok Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışması nedeniyle, Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı bağlandığında, son çalışması TC Emekli Sandığı'na tabi değilse, ikramiye ödenmiyordu.

Anayasa Mahkemesi 5 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile “Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmış” olma hükmünü iptal etti (Anayasa Mahkemesi'nin 5 Şubat 2009 Tarih ve Esas : 2005/40, Karar : 2009/17 sayılı kararı).

İptalle ilgili bu karar, bir yıl sonra yani 5 Haziran 2010'dan itibaren yürürlüğe girecek.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi'nin iptali ile birlikte, hemen başlayan bir uygulama değişikliği yok.

Yukarıda da belirtildiği gibi, 5 Haziran 2009'dan itibaren 1 yıl süre ile Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girmeyecek.

1 yıl içinde yeni bir yasa çıkartılıp bu konuda düzenleme yapılmazsa, iptal kararı yürürlüğe girecek.

Bu durumda, farklı kurumlara tabi çalışması olup, en son Emekli Sandığı'ndan aylık bağlanan ancak ikramiye ödenmeyenlere, bugünlerde bir ikramiye ödenmesi söz konusu değil.

Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, bir yıl içinde yeni bir yasa çıktığında, ikramiye ödenme olayı yasa ile netleştirilmiş olacak.

BİR DANIŞTAY KARARI

Bu arada Danıştay'ın aynı konuda ilginç bir kararı var.

Danıştay; SSK ya da Bağ-Kur'lu hizmeti de bulunup, son 7 yıl hesabıyla Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı bağlanmasına hak kazananlara, Emekli Sandığı'nda (kamu kurumunda) çalıştıkları süreye isabet eden ikramiyenin de ödenmesi gerektiğine karar veriyor.

HÜRRİYET

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*