İstihdam paketi Komisyon'da görüşülmeye başlandı

İstihdam paketi Komisyon'da görüşülmeye başlandı.10609
  • Giriş : 02.05.2008 / 13:02:00
  • Güncelleme : 02.05.2008 / 13:07:19

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Kadınlar ile gençlere ait SSK priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak işsizlik sigortası fonundan karşılanacağını, GAP için Özelleştirme ile İşsizlik Sigortası Fonlarına aktarılan devlet payı nemasından, 2008-2012 yılları arasında kaynak sağlanacağını'' bildirdi.

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda başlandı.

Tasarıyı komisyona sunan Bakan Çelik, işsizliğin bütün dünya ülkelerinin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Küresel İstihdam Eğilimleri Raporuna göre, geçen yıl da küresel düzeyde işsiz sayısının arttığını belirten Çelik, ''Bu rapora göre dünya genelinde işsizlik oranı yüzde 6, toplam işsiz sayısı yaklaşık 190 milyon kişidir. Bu sayıya düzenli ve yeterli çalışmayanları da eklersek, dünya genelinde 500 milyon civarında insan ya hiç çalışmamakta ya da eksik çalışmaktadır'' dedi.

Faruk Çelik, işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak için en etkili politikanın, sürdürülebilir ve yüksek bir ekonomik büyüme oranını sağlamak olduğuna işaret ederek, bunun yanı sıra, istihdam kapasitesini artıracak yatırımların çoğalması, yeni iş alanlarının yaratılması ve işgücüne gerekli niteliklerin kazandırılmasının da büyük önem arz ettiğini kaydetti. Çelik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerine göre 2002-2007 döneminde istihdam edilenlerin sayısında 1 milyon 200 bin kişilik artış olurken, işsiz sayısında 120 bin artış olduğunu, işsizlik oranının ise yüzde 10,3'den yüzde 9,9'a düştüğünü bildirdi.

-''İŞSİZLİK DAHA ÇOK KENTLERDE VE GENÇ YAŞ GRUBUNDA''-

Son açıklanan 2008 Ocak ayına ilişkin verilere göre ise ülkede toplam işsiz sayısının 2 milyon 567 bin kişi, işsizlik oranın ise yüzde 11.3 olduğunu belirten Çelik, işsizliğin daha çok kentlerde ve genç yaş grubunda (15-24) yoğunlaştığının görüldüğünü ifade etti.

Faruk Çelik, 2007 yılı itibariyle 15-24 yaş grubu genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 19,6 seviyesine çıktığını, kadınlarda işgücüne katılma oranının ise 2007 yılı itibariyle yüzde 24,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Çelik, ''2000 nüfus sayımından 2007 sayımına kadar köyde yaşayan kadın nüfusu 1,5 milyon azalırken; şehirlerde yaşayan kadın nüfusu ise 3,2 milyon artmıştır. Bu dönüşüm gerçek tabloyu, Türkiye'de kadınların işgücüne katılma oranının aslında öteden beri düşük olduğunu ortaya çıkarmaktadır'' dedi.

Çelik, çalışma hayatındaki bütün aktörleri ilgilendiren istihdam paketinin, işsizliğin azaltılarak istihdamın artırılması ve bu noktada yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda atılmış önemli bir adım olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, tasarıyla genel olarak, ''İstihdamın üzerindeki idari ve mali yüklerin azaltılması, özürlüler ile gençler ve kadınların istihdamının teşvik edilmesi, işverenlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi, ekonomik ve bölgesel kalkınmaya yönelik yatırım projelerine kaynak sağlayarak istihdam imkanlarının arttırılması, kayıt dışı istihdamın azaltılmasının'' hedeflendiğini bildirdi.

-GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER-

Bakan Çelik, tasarıyla getirilen yeni düzenlemeleri şöyle sıraladı:

''İstihdamı teşvik kapsamında; 18-29 yaş arası gençlerin ve işgücüne katılım oranı AB ülkelerine kıyasla oldukça düşük olan kadınların istihdamını artırmak amacıyla, mevcut istihdama ilave olarak işe alınan kadınlar ile gençlere ait SSK priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir.

Bölgede ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak ve istihdamı artıracak olan GAP için Özelleştirme Fonundan ve İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan devlet payı nemasından 2008-2012 yılları arasında kaynak sağlanacaktır. Yerel düzeyde istihdam politikasını belirleyen ve işgücü piyasası araştırmaları yapan İl İstihdam Kurullarının daha etkin görev yapmaları amacıyla bu kurulların yapısı, görev ve yetkileri yeniden belirlenmektedir.

İstihdam üzerindeki idari yükler kapsamında; özel sektörde 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin zorunlu istihdam yüklerinden; eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün kaldırılması, terör mağduru çalıştırma yükümlülüğünün kamuya bırakılması, özürlülere ait SSK işveren prim tutarının Hazinece ödenmesi düzenlemeleri getirilmektedir. Spor tesisi kurma zorunluluğu ve işyeri açılışında bakanlıktan izin alma zorunluluğu kaldırılmaktadır. Kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğünün, işverenler tarafından hizmet alımı ile de yerine getirilebilmesine imkan sağlanmaktadır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma, işyeri hekimi çalıştırma, iş güvenliğinden sorumlu teknik eleman görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin olarak; bu yükümlülüklerin hizmet alımı ile karşılanabilmesi, birden fazla işyerinin ortak birim kurabilmesi, gerekli şartları taşıyan işyeri personelinin görevlendirilebilmesi öngörülmektedir.''

-''HÜKÜMET PROGRAMINDA OLDUĞU GİBİ...''-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla SSK işveren priminden 5 puanlık indirim yapılmasının Hükümet programında olduğu gibi bu pakette de yer aldığını ifade etti.

Böylece işgücü maliyetlerini azaltarak istihdamın ve işverenlerin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını kaydeden Çelik, İşsizlik Sigortası Fonundan sigortalı işsizlere ödenen işsizlik ödeneği miktarının da yüzde 40 artırıldığını bildirdi.

Faruk Çelik, işsizlik sigortasından yararlanabilme başvuruları ile işverenlerin vereceği işten ayrılma bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi kolaylığı getirildiğini söyledi.

Bakan Çelik, tasarıyla getirilen diğer düzenlemeleri de şöyle anlattı:

''İşveren ve alt işveren arasındaki sözleşmenin yazılı yapılması şartı getirilmekte; böylece muvazaalı durumların önüne geçilebilmesi öngörülmektedir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitim almış olmaları şartı getirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde verilebilmesi için işyerlerinde ölçüm, kontrol, inceleme ve araştırmalar ile risk değerlendirmesine yönelik esaslar belirlenmektedir.

Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanununa tabi olanlara da Ücret Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilme imkanı getirilmektedir.''

-''SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ, GÜNÜBİRLİK POLİTİKALARLA DEĞİL...''-

İşsizlik ve buna bağlı sorunların çözümünün, sadece günübirlik politikalarla değil; uzun vadeli, ekonomik ve sosyal ayağı güçlü plan, politika ve programların birlikte ve uyum içinde uygulanmasıyla mümkün olduğuna işaret eden Çelik, ''İşsizlik sorunu, hepimizin malumu olduğu üzere, yalnızca hükümetlerin değil, ülkedeki kamu ya da özel bütün aktörlerin işbirliğiyle çözülebilecek bir sorundur'' diye konuştu.

Bakan Çelik, iktidarı, muhalefeti, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör temsilcileri, sosyal taraflar, meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, diğer eğitim kuruluşları ve vatandaşların; ortak çalışma ve katkıda bulunma duygusuyla hareket ederek, politikalar ve öneriler geliştirerek, işsizlik sorununun çözümünde etkin rol üstlenmesiyle, işsizlik ve işsizliğin yaratacağı ekonomik ve toplumsal tahribatın zamanla ortadan kalkacağını söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious