İthalatta korunma önlemleri

İthalatta korunma önlemleri.7978
  • Giriş : 11.07.2009 / 12:47:00

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dış Ticaret Müsteşarlığı tebliğlerinde, 3 yıldır korunma önlemi olarak elektrikli süpürgeler, buharlı ütüler, bazı ayakkabı ve belirli motosikletlerin ithalatında ek mali yükümlülük, tuz ithalatında ise mali yükümlülük tahsil edildiği, bu önlemlerin geçerlilik süresinin belirli motosikletlerin ithalatı için 15 Ağustos 2009'da diğerleri için 10 Ağustos 2009'da sona ereceği belirtildi.

Bu eşyalar konusunda, yerli üreticilerin başvurusu üzerine açılan gözden geçirme soruşturmalarının korunma önlemlerinin bitiş tarihinden sonra tamamlanabileceğinin anlaşıldığı, bunun telafisi güç zararlara yol açabileceğinin tespit edildiği kaydedildi.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, elektrikli süpürgelerden, 8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10 Ağustos 2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına karar verdi.

Geçici önlemin 34 ABD doları/adet eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurt dışı giderler hariç CIF birim kıymetinin çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet fark tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenecek.

BUHARLI ÜTÜLERİN İTHALATI

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu'nun, buharlı ütülerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10 Ağustos 2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına ve geçici önlemin 3,5 ABD doları/adet tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine karar verdiği belirtildi.

TUZ İTHALATI

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ''2501.00.31.00.00 diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI'den Na'yı ayırmak gibi), 2501.00.51.00.00 denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç), 2501.00.99.10.00 saf sodyum klorür ve 2501.00.99.90.00 diğerleri''nin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10 Ağustos 2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına karar verdi.

Geçici önlem, söz konusu eşyalar için 29 dolar eşik birim kıymetten (ABD doları/ton/brüt), ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar ek mali yükümlülük olarak belirlenecek.

BAZI AYAKKABI İTHALATI

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, bazı ayakkabı ithalatında, uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin sona ereceği 10 Ağustos 2009'dan itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına karar verdi.

Ek mali yükümlülük ABD doları/çift olmak üzere; 64.02 (G.T.P) dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar için 1,70, 64.03 (G.T.P) dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar için 2,55, 64.04 (G.T.P) dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar için 1,70 olarak tespit edildi.

BELİRLİ MOTOSİKLETLERİN İTHALATI

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, belirli motosikletlerde, G.T.İ.P. ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin geçerlilik süresinin sona ereceği 15 Ağustos 2009'dan itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına karar verdi.

Bu arada, kurulun, tebliğlerde belirtilen bu eşyaların ithalatı konusunda gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına karar verdiği kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*