İzmir kentsel atık suyu sulama için elverişli değil

  • Giriş : 27.10.2006 / 00:00:00

İzmir kentsel atık suyunun, kimyasal değerler açısından birçok bitkinin tolerans sınırını aştığı için sulamada kullanımının mümkün olmadığı ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Araştırmada, İzmir ilinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların, arıtıldıktan sonra denize boşaltılması yerine Menemen ovasında sulama suyu olarak kullanılabilirliğinin incelendi.
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Aşık, "Bu amaçla biyolojik arıtma işleminden geçirilen İzmir evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların, bazı sulama suyu kalite parametreleri yönünden sulamaya uygunluğu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usüller Tebliği ve ilgili literatür ışığında incelenmiştir." dedi.
Kentsel arıtılmış atık suyun sulama suyu kalite parametreleri açısından değerlendirildiğinde toplam tuz ve bazı kimyasal değerler açısından birçok bitkinin tolerans sınırını aştığını belirten Prof. Dr. Aşık, "Sözkonusu parametrelerin yüksek çıkmasının temel sebebi olan deniz suyunun sisteme girişinin önlenememesi durumunda, bu suların sulamada kullanımı mümkün görünmemektedir." şeklinde konuştu. Deniz suyunun sisteme girişinin önlenmesi ve sistemden çıkan arıtılmış atık suyun sulamada kullanılması durumunda birkaç hususa dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Aşık, şunları söyledi: "Arıtılmış atık su, sulama suyu kalite parametreleri açısından periyodik olarak izlenmelidir. Uzun vadede sulama, özellikle drenajı kötü topraklarda tuzluluğa ve ağır metal birikimine sebep olabileceğinden, atık su sulaması yapılacak alanlarda periyodik toprak analizleri yapılarak muhtemel olumsuz değişimler gözlenmelidir. Ortaya çıkabilecek sağlık problemleri konusunda da çok dikkatli olunmalıdır. Arıtılmış atık su mikrobiyolojik yönden de izlenmeli ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kullanılması engellenmelidir. Halk sağlığının en iyi şekilde korunabilmesi için yalnızca bazı bitkilerin sulanmasına izin verilmelidir. Atık suyun ürünlere ve sulama işçilerine bulaşma riskini en aza indiren sulama yöntemleri tercih edilmelidir."Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasıyla ekonomik kazanç elde edileceğini belirten Şerafettin Aşık, "Sulamanın bir program dahilinde yürütülmesi ve önceden kesin olarak bilinmeyen sonuçların gözlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu suların sulamada kullanımıyla ilgili bilimsel birikim fazla olmadığından öncelikle pilot alanların, daha sonra kademeli olarak geniş alanların sulanması daha doğru olacaktır." dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious