Japonlara göre yıllık enflasyon yüzde 9.6 olacak

Japonlara göre yıllık enflasyon yüzde 9.6 olacak.13468
  • Giriş : 03.06.2008 / 12:51:00

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'ye göre, Türkiye'de TÜFE cinsinden enflasyon bu yıl yüzde 9.6 ve gelecek yıl ise yüzde 9 olacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

JCR, yüksek cari açık nedeniyle yabancı sermayeye ihtiyacı olan Türkiye'nin, IMF ile yeni bir anlaşma yapmasının, piyasalar açısından önem taşıdığını açıkladı.

JCR raporundan derlenen bilgiye göre, Türkiye ekonomisindeki olumlu faktörler, "IMF ile yapılan anlaşmanın başarıyla tamamlanması, Avrupa Birliği (AB) sürecindeki reformlarda ilerleme" olarak belirtilirken, "zayıf mali pozisyon, yüksek dış borç, yüksek cari açık ve siyasi belirsizlik" olumsuz faktörler olarak sıralanıyor.

IMF ile stand-by anlaşmasının başarıyla tamamlanmasının en önemli gelişme olarak gösterildiği raporda, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davanın siyasi belirsizliği artırdığı belirtildi.

Son dönemde, küresel enerji ve emtia fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun yükseldiğine dikkat çekilen raporda, enflasyona ilişkin tüketici güven endeksinin de gerileme gösterdiği belirtildi.

Küresel ekonomideki dalgalanmanın sürdüğü bir ortamda, siyasi istikrar ile kalıcı politikaların önemli olduğunun ifade edildiği raporda, Türkiye'nin, son yıllardaki cari açığını yabancı sermaye girişiyle finanse ettiği, bu nedenle, cari açığın sağlıklı finansmanı açısından yabancı sermaye girişinin gerekli olduğu kaydedildi.

Kısa dönemde, enflasyonist baskı, cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki dengenin iyi yönetilmesi gerektiği vurgulanırken, orta vadede ise Türkiye ekonomisinde istikrar sağlamaya yönelik, sosyal güvenlik, bankacılık, enerji ve vergi alanlarında reformların kabul edildiği belirtildi.

Raporda, ulusal ve uluslararası piyasalardaki güvenin sürdürülerek, uluslararası sermaye girişinin sağlanması açısından IMF ile yapılacak bir anlaşmanın, mevcut program sonrası izleme sonrasında başlatılabileceği de ifade edildi.

AB ile ilişkiler

Raporda, AB sürecinin, Türkiye'deki reformların devamı açısından çok önemli bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, AB'nin Türkiye'nin önemli bir orta ve uzun vadeli çıpası olduğu vurgulandı.

AB ile müzakere sürecinin kesintiye uğraması halinde Türkiye'de reformların da kesintiye uğrayacağı görüşüne yer verilen raporda, bu durumun da, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı derinleştireceği belirtildi.

Makro ekonomik beklenti ve tahminler

JCR'nin Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik tahminlerine göre Türkiye'de, TÜFE cinsinden enflasyon bu yıl yüzde 9.6 ve gelecek yıl ise yüzde 9 olacak.

GSYH cinsinden ekonomik büyüme bu yıl yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 4 düzeyinde tahmin ediliyor. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 11.5, gelecek yıl yüzde 11 olarak tahmin edildiği raporda, cari açığın, GSYH'ye oranı için ise bu yıl yüzde 5.5, gelecek yıl ise yüzde 5.3 öngörüsünde bulunuluyor. İhracatın bu yıl 141.4 milyar dolar, gelecek yıl da 162.7 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

JCR, son olarak Türkiye'ye BB(-) kredi notu vermiş ve ekonomik görünümü de 'durağan' olarak belirlemişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious